Ekonomika pomnika, czyli jak maksymalizować korzyści z decyzji o jego wzniesieniu - kompendium wiedzy dla pracowników administracji państwowej oraz przedstawicieli interesu społecznego

O szkoleniu

Niniejsza propozycja szkoleniowa ma charakter unikatowy, bowiem jak dotąd, żadna instytucja edukacyjna nie oferowała takiego programu. Jego powstanie podyktowała obserwacja zdarzeń towarzyszących powstawaniu pomników, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszędzie mają miejsce zdarzenia, komunikowane medialnie, które wskazują na to, że czynniki odpowiedzialne za powstanie pomnika, podejmują ułomne decyzje, odbijające się negatywnie na procesie jego budowy i późniejszej eksploatacji. Ich uniknięcie lub zminimalizowanie ich skutków staje się możliwe dzięki zastosowaniu zracjonalizowanego podejścia do procesu budowy pomnika.

Szkolenie ma na celu dostarczeniu odpowiedniej wiedzy oraz skutecznych metod działania osobom uczestniczącym (z racji pełnionych funkcji zawodowych, społecznych lub politycznych) w procesie powstawania pomnika.

Autorski program szkolenia cechuje wysoki walor praktyczny, a przedstawiane zagadnienia merytoryczne ilustrowane są doświadczeniami płynącymi z praktyki krajowej i międzynarodowej. Dobór przykładów studialnych wynika z potrzeby możliwie najszerszego przedstawienia różnorodności wyzwań stojących przed budowniczymi pomników.

Przewiduje się zorganizowanie zajęć na poziomie zaawansowanym w formie warsztatowej dla osób, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym. Warsztat ma polegać na zasymulowaniu przebiegu procesu wznoszenia pomnika - od idei do jego realizacji - przy wykorzystaniu stworzonych narzędzi analitycznych. Uczestnicy otrzymają możliwość wyboru pomnika spośród dwóch propozycji.
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, pozwoleniami budowlanymi,
 • pracownicy etatowi organów administracji samorządowej, zajmujący się ochroną krajobrazu i gospodarką odpadami,
 • pracownicy służb ochrony zabytków,
 • pracownicy zieleni miejskiej (często mający pomniki pod bieżącą opieką),
 • przedstawiciele czynników społecznych angażujących się w organizowanie komitetów budowy pomników,
 • przedstawiciele władz samorządowych partycypujących w procesie wydawania stosownych uchwał i/lub decyzji administracyjnych,
 • pracownicy samorządowych instytucji kultury zapraszanych do udziału w inicjatywach prowadzących do powstania pomnika
 • kandydaci na autorów projektów pomników.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie: dlaczego zajmujemy się pomnikami
  • pomnik z punktu widzenia historii środowiskowej,
  • czynniki wpływu na pomnikowość.
 2. Zasada „4E” czyli cztery strony pomnika: emocjonalna; estetyczna; ekonomiczna; eksploatacyjna.
 3. Kategoryzacja pomników i wynikająca z niej skala skomplikowania procesu stawiania pomnika.
 4. Ramy regulacyjne stawiania pomnika.
 5. Cykl życia pomnika - od poczęcia do śmierci.
 6. Metodyka zracjonalizowania procesu decyzyjnego, który skutkuje powstaniem pomnika:
  • najpowszechniejsze błędy towarzyszące stawianiu pomnika,
  • zastosowanie analizy kosztów i korzyści społecznych.
 7. Przypadki studialne:
  • dziedzictwo przeszłości – upamiętnienie chciane i niechciane:
   • Pomnik hr. Aleksandra Fredry we Wrocławiu (24.10.1897/15.07.1956),
   • Pomnik grunwaldzki w Krakowie (15.07.1910),
   • Kopiec króla Polski i Węgier Władysława Warneńczyka w Warnie (4.08.1935),
   • Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (1.09.1967),
   • Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Olsztynie (21.02.1954),
   • pomniki seryjne np. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • pomniki pod napięciem:
   • pomnik Jana Matejki na Mokotowie (3.05.1994),
   • pomnik Jana Pawła II (pod św. krzyżem) w Ploermel we Francji (10.12.2006),
   • pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku (21.02.2019),
   • pomnik Edwarda Colston’a – dobroczyńcy Bristolu (7.06.2020),
   • pomnik Generała Roberta E. Lee w Richmond, Virginia, USA (8.09.2021),
   • pomnik księżnej Walii w ogrodzie w Kensington (1.07.2021),
  • dziedzictwo lżejszego kalibru:
   • pomnik Koziołka Matołka z Kornelem Makuszyńskim w Zakopanem (?),
   • pomnik Starszych Panów w Opolu (4.06.2010),
   • pomnik Kargula i Pawlaka w Toruniu (11.02.2006),
   • pomnik Eleonory Rigby w Liverpoolu (3.12.1982),
   • pomnik Korowiewa i Behemota w Moskwie ( 1999-2010).
  • Figury przestrzenne – sztuka współczesna.
 8. Modelowy proces postawienia pomnika na przykładzie pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu.
 9. Katalog narzędzi analitycznych na użytek procesu decyzyjnego.

Czas trwania

9:00-15:30

Prelegenci

Jacek Dąbrowski

Absolwent archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacja: konserwacja zabytków archeologicznych); absolwent studiów podyplomowych: „Planowanie i zarządzanie przestrzenią” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, „Archeologia przemysłowa” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej” oraz „Ochrona dóbr kultury” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor publikacji, opracowań, opinii i ekspertyz z zakresy ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. programów opieki nad zabytkami, wniosków o uznanie za pomnik historii, planu zarządzania miejscem światowego Dziedzictwa UNESCO –„Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego”. W latach 1995–1996 członek polskiej misji prowadzącej prace ekshumacyjne na cmentarzu oficerów polskich w Charkowie. Wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w latach 2011–2016 dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w tymże ministerstwie). Wiceprezes Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH), członek prezydium Polskiego Komitetu ICOMOS, członek Rady Muzeum Diecezji Elbląskiej.

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!