Eksport i import kompleksowo - jak prawidłowo realizować obrót towarowy z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy

O szkoleniu

Podczas szkolenia omawiamy m.in. zagadnienia: zgłoszenia celne, procedury celne, import towarów, wartość celna, zwolnienia celne w przywozie, wywóz towarów, pochodzenie towarów, procedury uproszczone.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie i omówienie w sposób przekrojowy i kompleksowy zasad prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym z Wielką Brytanią po Brexicie),
 • przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji eksportu i importu z krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT,
 • omówienie najczęściej spotykanych problemów podatników w rozliczeniach z urzędem skarbowym,
 • wyjaśnienie wątpliwości uczestników i udzielenie odpowiedzi na pytania.


Zajęcia prowadzone są na poziomie średniozaawansowanym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W ramach programu szkolenia zostanie omówiony aktualny stan prawny z uwzględnieniem wszelkich zmian,
 • Wykładowca omówi przepisy unijne jak i krajowe, w ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem wzorów formularzy,
 • Przedstawiane zagadnienia są poparte licznymi przykładami, również z praktyki uczestników szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

Program szkolenia

Rodzaje procedur celnych i zasady ich zastosowania:

 • Dopuszczenie do obrotu i wywóz.
 • Procedury specjalne.
 • Procedura tranzytu zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Powrotny wywóz towarów.
 • Pozwolenia na korzystanie z procedur specjalnych.
 • Obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego.
 • Dopuszczalne formy zabezpieczenia.
 • Możliwość obniżenia kwoty referencyjnej – niezbędne warunki.
 • Poświadczenie unijnego statusu towaru.
   

Import towarów:

 • Ustalenie właściwego kodu Nomenklatury Scalonej towaru.
 • Dane zawarte w systemie ISZTAR i TARIC oraz zasady korzystania z systemów.
 • Wybór właściwej stawki celnej.
 • Wydawanie wiążących informacji taryfowych – WIT.
   

Ustalenie wartości celnej towaru:

 • Elementy wliczane do wartości celnej i te, które można z niej odjąć.
 • Zasady stosowania rabatów i skonta.
 • Warunki dostaw wg Incoterms 2020.
 • Zasady podziału kosztów transportu.
 • Ustalenie podstawy opodatkowania.
   

Stosowanie zwolnień celnych w przywozie:

 • Warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia.
 • Dopuszczenie do obrotu towarów powracających (np. po zwrotach reklamacyjnych).
 • Zastosowanie podatków pośrednich w imporcie w przypadku towarów zwalnianych od cła.
   

Wywóz towarów:

 • Kto i gdzie może dokonać zgłoszenia eksportowego.
 • Wysyłki kurierskie.
 • Nakładanie zamknięć celnych.
 • Potwierdzenie wywozu dla potrzeb podatku VAT.
 • Sposób postępowania w przypadku braku komunikatu IE599.
 • Alternatywne dowody potwierdzające wywóz.
 • Dokonanie zgłoszenia wywozowego w procedurze retrospektywnej.
   

Ustalenie i udokumentowanie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towaru:

 • Źródła stosowania preferencyjnych stawek celnych.
 • Rodzaje dowodów pochodzenia.
 • Terminy ważności świadectw i zasady uznawania świadectw.
 • Sporządzanie i uznawanie deklaracji dostawców.
 • Stosowanie systemu REX.
   

Obowiązek dokonania zgłoszenia celnego:

 • Systemy elektroniczne do obsługi zgłoszeń celnych.
 • Dokumenty potrzebne do dokonania odprawy celnej.
 • Czasowe składowanie towarów.
 • Rodzaje pełnomocnictw w sprawach celnych.
 • Odpowiedzialność pełnomocnika za dokonane czynności.
 • Sprostowanie i unieważnienie zgłoszenia celnego.
 • Zasady i terminy dokonywania korekty zgłoszenia.
 • Dokonanie zgłoszenia na terytorium innego państwa UE.
   

Procedura uproszczona: co daje podmiotom, kto i kiedy może ją zastosować.

Status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO).

Pytania, dyskusja, wyjaśnienie wątpliwości, konsultacje.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Wykładowca I

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Wykładowca II

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!