Energia elektryczna w firmie - optymalizacja kosztów

O szkoleniu

Ostatnie lata przynoszą niespodziewane wydarzenia, których efekty mają znaczący wpływ na funkcjonowanie gospodarki, a to przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Po zawirowaniach spowodowanych lockdownami obecnie niestabilność rynku związana jest z wojną na Ukrainie. Każdy kolejny rok jest zupełnie inny od poprzedniego, utrudniając przewidywania dotyczące stałych pozycji kosztowych w firmowym budżecie. Przedsiębiorstwa coraz dotkliwiej odczuwają wysokie koszty energii. W przypadku części z nich może to zaważyć na płynności finansowej. Poza sytuacją geopolityczną, na ceny energii w 2022 roku wpływają stale rosnące opłaty stałe, opłaty przesyłowe, koszty związane z emisją CO2, a także zmieniony od tego roku sposób obliczania opłaty mocowej. Powoduje to kolejne podwyżki dla wszystkich końcowych odbiorców. Szczególnie jest to odczuwalne w firmach, korzystających z maszyn i urządzeń o wysokiej mocy.

Wielu przedsiębiorców zaczęło szukać rozwiązań w tej trudnej sytuacji. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych wymaga lepszej znajomości rynku energii i odpowiedzenia sobie na kilka pytań:

Czy da się te koszty obniżyć, zabezpieczyć, przewidzieć?
Jak wygląda rynek energii w Polsce?
Jak zbudować najlepszą strategię zakupu energii?
Jak energię kupują duże przedsiębiorstwa i czego możemy się od nich nauczyć?
Jak podpisać korzystną umowę i optymalizować koszty energii zgodnie z prawem?
Jakie są możliwości korzystania z energii pochodzącej z OZE, nie mając własnego źródła?
Jakie są aspekty prawne własnych instalacji OZE?
Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas szkolenia przygotowanego z myślą o wszystkich biznesowych odbiorcach energii, którzy chcą kupować ją świadomie, z możliwością kształtowania kosztów. Teoretycznie najprościej jest zmienić dostawcę. Wydaje się, że wystarczy wybrać najkorzystniejszą ofertę i podpisać umowę z nową firmą. Procedura ta wymaga jednak znajomości mechanizmów rządzących rynkiem energii i zaplanowania składającego się z kilku działań procesu zmiany dostawcy. Dlatego tak ważne jest, aby planując takie działanie poznać lepiej mechanizmy rządzące rynkiem energii w Polsce, skorzystać z wiedzy praktyków.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

 • Prezesów i Właścicieli;
 • Dyrektorów finansowych, operacyjnych; ds. inwestycji;
 • Przedstawicieli działów zakupów i zamówień publicznych;
 • Osoby odpowiedzialne za zakup energii w firmie;
 • Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, raportowanie finansowe i niefinansowe;
 • Osoby zainteresowane rynkiem energii i efektywnością energetyczną.

Program szkolenia

09:15 - Czas na logowanie

09:25

Zaproszenie uczestników na wydarzenie, informacje organizacyjne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Rynek energii w Polsce – wprowadzenie

 • Dostawcy energii.
 • Możliwości zakupu energii.
 • Składowe ceny energii elektrycznej.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

10:00

Jak zbudować najlepszą strategię zakupu energii?

Wojciech Nowotnik, ekspert ds. zakupów, Co-Founder Enerace

 • Jak zabrać się do tworzenia strategii?
 • Od czego konkretnie zacząć?
 • Co wiem na temat rynku energii i skąd czerpać informacje na jego temat?
 • Ocena ryzyka i określenie profilu ryzyka.
 • Jak powinna wyglądać optymalna organizacja?
 • Jaki horyzont czasowy powinna uwzględniać nasza strategia?
 • Jak kontrolować, czy moja strategia jest we właściwy sposób realizowana?
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

10:50 - Przerwa

11:00

Zakupy energii dla dużych przedsiębiorstw w praktyce

Natalia Rompska-Żuk, Energy Manager, inżynier energetyki, specjalista w zarządzaniu energią dla dużych przedsiębiorstw energochłonnych, m.in. dla Jeronimo Martins Polska, Air Liquide Polska.

 • Jak realizować zakupy mediów energetycznych na co dzień?
 • Sesja pytań  i odpowiedzi

11:50 - Przerwa

12:00

Prawo energetyczne z perspektywy biznesu - wybrane aspekty

Beata Superson-Polowiec, Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,

 • System prawa energetycznego.
 • Umowy o dostawę energii elektrycznej.
 • Zmiany  przepisach.
 • Optymalizacja kosztów energii.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

* W trakcie wykładu jest przewidziana 10 min. przerwa

13:45 - Przerwa lunchowa

14:15

Corporate PPA jako element budowania portfela zakupów energii w firmie

Grzegorz Skarzynski, ekspert OZE, doradca Alight - Energy

 • Rynek CPPA w Polsce;
 • Funkcje CPPA- nie tylko cena;
 • Modele CPPA - jaki model wybrać;
 • Miejsce CPPA w portfelu zakupów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach;
 • Jak doprowadzić do podpisania CPPA;
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

15:05 - Przerwa

15:10

Aspekty prawne własnych instalacji OZE

Przemysław Kałek, Radca prawny Partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

 • Uwarunkowania prawno-regulacyjne związane z dostawą energii elektrycznej na podstawie umów CPPA w modelu on-site, off-site oraz near-site;
 • Uwarunkowania prawno-regulacyjne związane z budową własnych źródeł OZE oraz sprzedażą nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej;
 • Oczekiwane zmiany prawne dotyczące zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej bezpośrednio pomiędzy klientami biznesowymi;
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

16:00 - Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.15-16.00

Prelegenci

Wojciech Nowotnik

ekspert ds. zakupów, Co-Founder Enerace

Jestem ekspertem ds. zakupów z kilkunastoletnim stażem w międzynarodowych strukturach i korporacjach. Zarządzałem zespołami kupców branży FMCG, finansowej. Obecnie skupiam się wyłącznie na zakupach energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz poszukiwaniu możliwości zrównoważonego rozwoju w tym obszarze. Obecnie realizuję się jako współzałożyciel i partner w ENERACE. Ograniczenie ryzyka zakupu energii i płynące z tego tytułu korzyści, które łatwo policzyć, stały się moją pasją.

 

Natalia Rompska-Żuk

Energy Manager, inżynier energetyki, specjalista w zarządzaniu energią dla dużych przedsiębiorstw energochłonnych, m.in. dla Jeronimo Martins Polska, Air Liquide Polska.

Zajmuję się zarządzaniem energią w zakresie efektywnych zakupów mediów (energia elektryczna, gaz ziemny) oraz efektywnego wykorzystywania ich w przedsiębiorstwie oraz implementacją strategii zrównoważonego rozwoju.
Na co dzień wykorzystuję moje dotychczasowe doświadczenia i wiedzę do budowania rozwiązań i strategii zakupowych kompatybilnych z charakterystyką przedsiębiorstwa oraz jego potrzebami.

 

Beata Superson-Polowiec

Radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,

Specjalista dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Laureatka rankingu „25 prawniczek w biznesie” przygotowanego przez redakcję Forbes Women Polska.
Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną podmiotów energochłonnych. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych.
Ponadto, posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła. Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE oraz w procesach regulacyjnych i legislacyjnych. Posiada doświadczenie z zakresu public affairs. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Grzegorz Skarzynski

ekspert OZE, doradca Alight - Energy

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Od ponad 14 lat partner i dyrektor inwestycyjny w Tundra Advisory, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW. Od ponad 4 lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE, a od ponad roku ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w CPPA w technologii fotowoltaicznej. Przewodniczący grupy roboczej ds. CPPA w PSEW. Absolwent SGH.

 

Przemysław Kałek

Radca prawny Partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.j.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, paliwowym i chemicznym. Świadczył m.in. usługi w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej, rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z wdrażaniem procesu zmiany sprzedawcy energii i wyznaczania sprzedawcy rezerwowego, jak również z przyłączaniem mikroinstalacji. Doradza przy nabywaniu, budowie i eksploatacji elektrowni, farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz rozwoju infrastruktury sieciowej oraz elektromobilności. Wspiera klientów przy reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego (unbundling), przy wdrażaniu regulacji Unii Europejskiej dotyczących wspierania rozwoju.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera.

Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym.
Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii.
Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y.
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 14 czerwca
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!