eNotices 2 – szkolenie dla Zamawiających z przygotowania i publikacji ogłoszeń

O szkoleniu

Od 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r., ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze).

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i publikacji poszczególnych ogłoszeń w eNotices 2.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uzyskanie wiedzy na temat rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r., ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych
 • Nabycie umiejętności przygotowania i publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
 • Pewność poprawności realizowanych w codziennej pracy procedur.
Kto powinien wziąć udział?

Zamawiający publiczni, zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udzielające zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość progów unijnych.

Program szkolenia

 1. Obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. progi unijne w zamówieniach publicznych
 2. Aspekty formalne dotyczące ogłoszeń publikowanych w eNotices 2
 3. Omówienie Instrukcji wypełniania ogłoszenia o zamówieniu
 4. Konfiguracja formularzy i dane predefiniowane
 5. Przygotowanie ogłoszenia
 6. Statusy ogłoszeń i funkcjonalności eNotices 2
 7. Ogłoszenie o zamówieniu – dyrektywa ogólna, tryb standardowy – zamówienia publiczne ogólne oraz jego zmiana
 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dyrektywa ogólna, tryb standardowy – zamówienia publiczne ogólne
 9. Wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych – dyrektywa ogólna – zamówienia publiczne ogólne
 10. Ogłoszenie o modyfikacji umowy – dyrektywa ogólna – zamówienia publiczne ogólne
 11. Podsumowanie, pytania, dyskusja

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!