ESG a greenwashing – jak unikać praktyk greenwashingowych, by chronić wizerunek i wiarygodność organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju

O szkoleniu

Greenwashing to różnorodne praktyki, które mają na celu wywołanie u odbiorcy wrażenia, że dany produkt, usługa lub organizacja są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, choć w rzeczywistości tak nie jest. Innymi słowy jest to praktyka przedstawiania działalności przedsiębiorstwa jako bardziej proekologicznej lub społecznie odpowiedzialnej, niż jest w rzeczywistości.

Takie działania łatwo jednak zdemaskować, co prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji wizerunkowych i prawnych. Dlatego ważne jest, by osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie, a także za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, miały wiedzę i świadomość, jakich działań unikać i jak skutecznie przeciwdziałać greenwashingowi w swojej organizacji.

Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z nieuczciwym przedstawianiem działań zrównoważonych przez firmy. Uczestnicy nauczą się skutecznych metod zapobiegania greenwashingowi w obszarze ESG. Dzięki temu będą w stanie lepiej chronić interesy swoich organizacji, inwestorów i społeczeństwa jako całości, wspierając autentyczne praktyki zrównoważonego rozwoju.

Cele szkolenia:

 • zwiększenie świadomości na temat greenwashingu oraz jego wpływu na społeczeństwo, środowisko naturalne i gospodarkę
 • nabycie umiejętności rozpoznawania technik greenwashingu stosowanych przez przedsiębiorstwa i organizacje, w komunikacji biznesowej i społecznej
 • poznanie narzędzi i strategii przeciwdziałania greenwashingowi
 • promowanie transparentności i rzetelności w komunikacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju
Dlaczego warto wziąć udział?
 • zdobycie wiedzy na temat greenwashingu i jego mechanizmów

 • większa świadomość i odporność na praktyki greenwashingu

 • narzędzia do skutecznego przeciwdziałania greenwashingowi w swoim środowisku pracy lub społeczności

 • skupienie uwagi na istotnych aspektach, takich jak redukcja emisji, poprawa warunków pracy czy zrównoważona gospodarka odpadami, zamiast na marketingowych trikach

 • podniesienie kompetencji w obszarze zrównoważonego rozwoju i etyki biznesu

 • zwiększenie wartości dodanej organizacji w oczach klientów i inwestorów, którzy coraz częściej oczekują, że firmy będą transparentne i autentyczne w swoich działaniach zrównoważonych

Kto powinien wziąć udział?
 • osoby odpowiedzialne za marketing, PR czy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną – w celu zrozumienia, jak unikać praktyk greenwashingu i prowadzić rzetelne działania na rzecz środowiska
 • specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju i osoby pracujące w dziedzinach związanych z zrównoważonym rozwojem, takie jak konsultanci ESG czy ekolodzy – w celu identyfikacji praktyk greenwashingu i radzenia sobie z nimi
 • dziennikarze i pracownicy mediów – w celu zdobycia umiejętności rozpoznawania nieuczciwych praktyk w reklamach i komunikatach prasowych oraz efektywnego raportowania na ten temat
 • pracownicy organizacji pozarządowych i konsumenckich – w celu lepszego zrozumienia, jakie są praktyki greenwashingu i jak bronić interesów konsumentów

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do greenwashingu
   
 2. Techniki greenwashingu: analiza różnych metod i praktyk greenwashingu stosowanych przez firmy w komunikacji z klientami i społecznością
   
 3. Skutki greenwashingu: ocena wpływu greenwashingu na społeczeństwo, środowisko naturalne, decyzje konsumentów i reputację firm
   
 4. Rozpoznawanie greenwashingu: nauka identyfikacji sygnałów ostrzegawczych oraz analiza reklam pod kątem greenwashingu
   
 5. Prawo i standardy w zakresie greenwashingu
   
 6. Dyrektywa Green Claims
   
 7. Zrównoważona działalność
   
 8. Taksonomia a greenwashing
   
 9. Działania na poziomie krajowym
   
 10. Działania UOKiK
   
 11. Normy międzynarodowe
   
 12. Przeciwdziałanie greenwashingowi: strategie walki z greenwashingiem, w tym promowanie transparentności, edukacja konsumentów, monitorowanie działań firm i współpraca z interesariuszami
   
 13. Narzędzia wsparcia: omówienie dostępnych technik wspierających walkę z greenwashingiem
   
 14. Case study: przykłady z różnych branż
   
 15. Ćwiczenia praktyczne
   
 16. Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi
   
 17. Podsumowanie

Czas trwania

I dzień: 10.00-16.00
II dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Certyfikowana Ekspertka ESG i zrównoważonego rozwoju, wykładowczyni na studiach podyplomowych ESG, prelegentka na polskich i międzynarodowych wydarzeniach ESG, trenerka.

Program Managerka z 20-letnim doświadczeniem we współpracy z firmami produkcyjnymi i usługowymi oraz organizacjami publicznymi i non-profit.

Twórczyni aplikacji zrzeszającej społeczność ESG w Polsce oraz w innych krajach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!