ESG w przedsiębiorstwie - koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii organizacji. Ryzyko ESG - jak nim zarządzać.

O szkoleniu

Przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w otoczeniu szybko postępującej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju ESG. Rosną wymagania zarówno w kontekście wymogów prawnych, jak i tych, zgłaszanych przez klientów, partnerów biznesowych czy instytucje finansowe. Oznacza to konieczność identyfikacji kluczowych czynników ryzyka ESG i zarządzania nimi.

Cele szkolenia:

 • przybliżenie koncepcji ESG jako koncepcji zrównoważonego prowadzenia działalności w trzech obszarach: environmental (środowiskowym), social responsibility (społecznym), governance (jakości zarządzania)
 • przekazanie wiedzy umożliwiającej identyfikację i zarządzanie ryzykiem ESG w organizacji
 • omówienie roli ryzyka ESG w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • uzupełnienie, uporządkowanie i weryfikacja wiedzy uczestników szkolenia na temat ESG i jej zgodności z ważnym trendem rynkowym
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnik:

 • pozna koncepcję ESG jako ryzyka przekrojowego
 • zrozumie rolę ryzyka ESG dla prawidłowej realizacji procesów w przedsiębiorstwie
 • zrozumie wzajemne powiązania ryzyka ESG z najważniejszymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • nauczy się identyfikacji znaczenia ryzyka ESG dla sprawozdawczości niefinansowej
Kto powinien wziąć udział?
 • kadra zarządcza w przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym osoby zaangażowane w realizacje kwestii ESG
 • osoby odpowiedzialne za realizację polityk w zakresie ESG, a także za sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz audytorzy sprawozdań niefinansowych
 • pracownicy instytucji finansowych stosujący kryteria ESG w tworzeniu produktów finansowych oraz w relacjach z klientami
 • osoby zainteresowane budowaniem swojej kariery w obszarze zarządzania ryzykiem ESG w organizacji

Program szkolenia

Dzień I

 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju:
  • ewolucja zrównoważonego rozwoju na świecie i w Unii Europejskiej
  • znaczenie zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce
  • ESG jako miara zrównoważonego rozwoju
 2. ESG a CSR:
  • znaczenie CSR dla strategii zrównoważonego rozwoju
  • CSR a sprawozdawczość niefinansowa
 3. Identyfikacja czynników środowiskowych, społecznych i w zakresie ładu zarządczego:
  • zrównoważoność w sensie środowiskowym, społecznym i w zakresie ładu zarządczego
  • ocena zrównoważoności środowiskowej – Taksonomia UE
 4. ESG jako ryzyko przekrojowe w organizacji:
  • czym jest ryzyko przekrojowe?
  • koncepcja podwójnej istotności
 5. ESG w sprawozdawczości niefinansowej
  • raportowanie niefinansowe – NFRD, CSRD, wymogi i standardy
  • problematyka sprawozdawczości podmiotów nieobowiązanych
  • kalkulacja śladu węglowego i śladu wodnego

Dzień II

 1. ESG w działalności operacyjnej organizacji
  • zrównoważony produkt
  • zrównoważona logistyka
  • ESG w łańcuchu dostaw
 2. ESG w działalności finansowej organizacji
  • wpływ ESG na dostępność i koszt kapitału
 3. ESG w działalności inwestycyjnej organizacji
  • zrównoważone projekty inwestycyjne
 4. ESG w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 5. Pytania i dyskusja

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00

Prelegenci

Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ESG, transformacji strategii przedsiębiorstwa w kierunku ESG oraz w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, zrównoważonym finansowaniem i inwestowaniem (portfele inwestycyjne, fundusze inwestycyjne).

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, praktyk oraz wykładowca i trener biznesu, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!