Etyka w biznesie - wprowadzenie kodeksu etycznego w organizacji

O szkoleniu

Jednym z największych wyzwań managerskich, szczególnie w czasach, gdy powoli zaczynamy przyzwyczajać się już do pracy zdalnej i mamy coraz bardziej ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami, jest skuteczne ich angażowanie. Motywacja finansowa, zarządzanie przez cele i inne sposoby często dają efekt krótkotrwały, albo w ogóle nie są skuteczne. Najczęściej problem z zaangażowaniem wynika z braku szczerej identyfikacji pracownika z firmą. Tego nie da się rozwiązać za pomocą półśrodków, dlatego głównym celem szkolenia, które Państwu proponujemy jest przygotowanie Uczestników do tego, aby potrafili zaprojektować, zaszczepić w świadomości ludzi oraz przełożyć na ich konkretne działania kodeks etyczny firmy lub zespołu, który może stać się prawdziwym spoiwem pracowników z organizacją i motorem ich zaangażowania. Człowiek nigdy nie identyfikuje się z samym logo, ale zawsze z jakimś zestawem wartości, jaki za tym logo stoi. Mądry manager zaś tę prawdę dostrzega i próbuje wykorzystać dla wspólnego dobra, a niniejsze szkolenie daje konkretne wytyczne jak to zrobić.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika i dla organizacji

 • Wzbudzenie szczerego i względnie trwałego zaangażowania i motywacji pracowników
 • Przekazanie managerom wiedzy na temat zasad i najlepszych praktyk budowania i wdrażania kodeksu etycznego w firmie lub zespole
 • Zbudowanie wspólnymi siłami zespołu kodeksu etycznego
 • Podniesienie wiarygodności firmy i/lub zespołu
 • Wyposażenie managerów w doskonałe narzędzie pracy rozwojowej z ludźmi
 • Zredukowanie poziomu rotacji w firmie i/lub zespole
 • Stworzenie podstawy do ewentualnych przyszłych działań mających na celu zbudowanie lub zmianę standardu: sprzedaży, obsługi klienta lub innych działań biznesowych pracowników
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla właścicieli firm, którzy chcą wprowadzić kodeks etyczny w firmie
 • Dla tych, którzy chcą podnieść poziomu zaangażowania wśród pracowników poprzez identyfikację z zestawem wartości wspólnych wszystkim pracownikom organizacji lub zespołu

Program szkolenia

Moduł I: Problem motywacji i zaangażowania pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie dają z siebie wszystkiego?
 • Czynniki motywacyjne według pracowników i managerów
 • Jak (nie) działa motywacyjne „pompowanie balona”
 • Wspólne zasady i wartości jako baza budowania zaangażowania
 • S. Coveya koncepcja zarządzania opartego na zasadach

Moduł II: Etyka w biznesie – przegląd najważniejszych pojęć

 • Rozróżnienia pojęciowe między etyką, moralnością, kazuistyką itp.
 • Co to znaczy etyczny, zgodny z etyką?
 • Etyka a prawo
 • Etyka a biznes. Czym jest etyka biznesu?
 • Wartości a zasady
 • Kwestia obiektywizmu w rozważaniach o moralności

Moduł III: Wewnętrzny fundament budowania wartości firmy lub zespołu

 • Autorefleksja dotycząca wewnętrznych przekonań
 • Czym jest dylemat moralny i jak się go rozwiązuje
 • Etyka w pracy? – case study
 • Jak odszukać wspólne dla zespołu wartości
 • Przegląd paradygmatów etycznych
 • Co Arystoteles, Kant i Mill mają nam do powiedzenia o współczesnym biznesie

Moduł IV: Tworzenie drzewa aksjologicznego firmy lub zespołu

 • Jak zaangażować zespół do współtworzenia drzewa aksjologicznego
 • Co narzucić, co wypracować wspólnie?
 • Dobra gleba – z czego wyrasta cały kodeks
 • Korzenie – najważniejsze zasady
 • Pień – nasze wartości
 • Gałęzie – pożądane zachowania; jak działamy
 • Jak nadać kodeksowi etycznemu ostateczny kształt

Moduł V: Jak przekuć kodeks etyczny w pełne zaangażowanie pracownika

 • Co zrobić aby kodeks etyczny w naszej firmie żył
 • 3 złote zasady wdrożenia kodeksu etycznego
 • Powierzanie odpowiedzialności za poszczególne obszary kodeksu
 • Jak dbać o świadomość pożądanych zachowań
 • Jak pogodzić cele z wartościami
 • Rutyny managerskie w służbie utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!