Excel dla zaawansowanych z podstawami tworzenia makr - VBA

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie zaawansowanych funkcji Excela, analiza danych za pomocą tabel przestawnych oraz wprowadzenie do tworzenia makr. Uczestnicy poznają główne zagadnienia związane z programowaniem w Visual Basic for Applications Excel (VBA MAKRA) w stopniu, który umożliwi samodzielne tworzenie makr i zautomatyzowanie wykonywanych czynności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie obejmuje swym zakresem także zaawansowane funkcje wbudowane w Excela oraz ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Na kursie omawiamy tworzenie prostych makr za pomocą rejestrowania. Zapoznajemy uczestników szkolenia z podstawowymi funkcjami VBA i poleceniami związanymi z pisaniem makr w środowisku VBA oraz z podstawami programowania.

Wymagania przystąpienia do kursu

 

Uczestnik szkolenia musi posiadać wiedzę na poziomie średniozaawansowanym z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych. Uczestnicy przy stanowiskach komputerowych wykonują ćwiczenia pod VBA Excel. Tematy kursu są prezentowane w formie ćwiczeń praktycznych. Dla większej skuteczności przyswajania wiedzy, wprowadzono system mieszania części wykładowej z ćwiczeniami.

Uczestnicy szkolenia otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe w formie:

 • Skryptu przygotowanego przez specjalistów firmy AkKom zawierającego opis przedstawianych zagadnień
 • Ćwiczeń praktycznych z VBA Excel na płycie CD
 • Prezentacji multimedialnej na płycie CD

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz nabycie wiedzy z zakresu tworzenia makr w programie Excel.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby zautomatyzować czynności wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym Excel poprzez tworzenie własnych makr, a także osobom, które używają Excela, ale nie są programistami, jednak chciałyby nauczyć się tworzyć makra w Excelu. Przedstawiona wiedza pozwala na zautomatyzowanie zadań, pisanie prostych funkcji, tworzenie formularzy i obsługę zdarzeń. Dzięki temu możemy zwiększyć efektywność pracy poprzez eliminację ręcznego wykonywania czynności najczęściej powtarzanych w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Program szkolenia

Zaawansowana praca w Excelu

 • Dostosowanie Excela do własnych potrzeb
 • Skróty klawiaturowe
 • Tworzenie własnych pasków narzędziowych
 • Zaawansowane wykorzystanie funkcji wklej specjalnie
 • Tworzenie niestandardowych list w Excelu

Powiązanie Excela z innymi aplikacjami pakietu MS Office

 • Łącza między aplikacjami
 • Import i eksport plików z Excela

Zaawansowane funkcje Excela

 • Funkcje logiczne, finansowe, tablicowe
 • Analiza danych za pomocą tabeli przestawnych
 • Łącza między arkuszami
 • Zabezpieczanie arkusza oraz skoroszytu
 • Tworzenie szablonów
 • Korzystanie z narzędzia inspekcji

Tworzenie prostych makr

 • Rejestrowanie prostych makr z wykorzystaniem rejestratora
 • Edycja makr w środowisku VBA
 • Przypisywanie makr do pasków narzędziowych
 • Przypisywanie makr do buttonów

VBA w Excelu

 • Interfejs VBA w Excelu
 • Eksplorator projektu
 • Edytor kodu
 • Okno poleceń
 • Omówienie podstawowych funkcji środowiska VBA
 • Paski narzędziowe i ich obsługa
 • Tryby działania programu

Wstęp do programowania

 • Makra – składnia, omówienie zastosowań
 • Składnia funkcji
 • Typy danych i ich zastosowanie (tekst, liczba, dane logiczne)
 • Instrukcje warunkowe
 • Instrukcja Case
 • Pętla For, Do
 • Pętla for ... next

Praca z makrami

 • Podstawowe operatory
 • Obiekt Application
 • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
 • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
 • Obiekty Range i Selection, Cells – posługiwanie się obiektami w celu przekazywania danych do arkusza
 • Właściwości Columns oraz Rows
 • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Zabezpieczanie kodu Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
 • Obsługa błędów

Czas trwania

3 dni: 8:30-15:30

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 270
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Akademia Komputerowa AkKom
50-076 Wrocław
Gepperta 2/6
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Komputerowa AkKom
50-076 Wrocław Gepperta 2/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!