Executive Legal MBA

O szkoleniu

Szanowni Państwo, 

Rzeczpospolita wspólnie z partnerem Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw ma zaszczyt zaprosić do udziału w II edycji programu Executive Legal MBA, który został niezwykle wysoko oceniony przez uczestników pierwszej edycji. 

Szczególnie w obecnym czasie,  konkurencyjność w środowisku prawniczym oparta jest nie tylko o nabytą w przeszłości wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim o szeroko rozumiane umiejętności miękkie, które dla prawnika pracującego na rzecz biznesu są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Każdy prawnik potrzebuje nie tylko umiejętności szybkiego dostosowywania się do nowej rzeczywistości, ale przede wszystkim cech właściwych przywódcy, budowania siły i odporności psychicznej nie tylko samego siebie ale całego zespołu, co pozwoli efektywnie działać w nieustająco zmieniającym się środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

Dlatego efektywna praca prawnika w dużym stopniu zależy od zestawu umiejętności miękkich związanych z jego osobowością, odpornością na stres, umiejętnością krytycznego myślenia, nabywaniem obszernej wiedzy w szybkim tempie jak i jakością wyrażania opinii zarówno pod względem treści jak i formy wypowiedzi. Wszystko to wymaga od prawnika wysokich umiejętność komunikacji, prezentacji opinii zarówno zespołowi jak i klientom, sprawności w przekazie treści, wysokiego poziomu odporności psychicznej, umiejętności wychodzenia z kryzysu, wreszcie narzędzi skutecznej argumentacji i obrony własnego zdania. 

Rozwijanie i trening tych umiejętności są sednem programu EXECUTIVE Legal MBA, który został stworzony w oparciu o trzy kluczowe filary: PSYCHOLOGIA - KOMUNIKACJA – PRZYWÓDZTWO. 

Udział w programie zapewnia nabycie praktycznych narzędzi pozwalających maksymalnie skutecznie wykorzystać wiedzę dzięki silnej osobowości oraz efektywnej formule pracy i sprawnej komunikacji!

Dlaczego warto wziąć udział?

Executive Legal MBA to:

 • 62 GODZINY 

warsztatów, treningów, sesji interaktywnych

 • PRAWNICY DLA PRAWNIKÓW 

ramy programowe zostały wytyczone w oparciu o analizę potrzeb w środowisku prawników przedsiębiorstw i są pochodną codziennych doświadczeń zawodowych najwyższej kadry menadżerskiej prawników in-house i prawników kancelaryjnych

 • UZNANI PROWADZĄCY 

do programu zaprosiliśmy doświadczonych i uznanych wykładowców, którzy znają środowisko prawników 

 • NETWORKING 

możliwość wymiany doświadczeń zawodowych co pozwala zdobyć właściwą optykę na własną pracę, umiejętności i sytuację zawodową

 • EFEKTYWNE NARZĘDZIA 

w ramach zajęć prowadzony będzie trening umiejętności, który pozwoli na ich swobodne wykorzystanie w codziennej pracy

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału zapraszamy:

 • Szefów działów prawnych przedsiębiorstw
 • Właścicieli średnich i małych kancelarii prawnych
 • Pracownicy kancelarii prawnych zarządzający zespołami prawników
 • Absolwentów programu Legal MBA

Program szkolenia

DZIEŃ I - Piątek, 14 kwietnia 2023

14:00

Rejestracja uczestników.

14:15

Uroczyste rozpoczęcie Executive Legal MBA.

14:20

Budowanie silnej osobowości TRENING: Podnieś swoją pewność siebie

Dr Paweł Fortuna, Psycholog, trener biznesu, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS

FORMA TRENINGU: spotkanie ma charakter interaktywny, dynamiczny i pełen humoru.

 • Reguła: „Tylko ten zaraża ogniem, kto sam płonie”
 • Osobowość „publiczna” (rola zawodowa) i osobowość „prywatna”
 • Konieczność wzmacniania osobowości
 • Przeciwdziałanie czynnikom osłabiającym osobowość
 • Kształtowanie sił charakteru i cnót psychicznych
 • Struktura psychologicznego kapitału: HERO – Hope, Efficacy, Resilience, Optimism
 • Siła 1: Nadzieja na sukces i kształtowanie symulacji dających motywację do działania.
 • Siła 2: Przekonanie o własnej skuteczności
 • Siła 3: Odporność i wsparcie społeczne
 • Siła 4: Optymizm i dostrzeganie szans

DLACZEGO OPRACOWALIŚMY TEN TRENING? Uważamy, że ‘pewność siebie” to termin parasol, który obejmuje całe bogactwo wzmacniających funkcjonowanie prawnika elementów. Okazuje się, że wielu z nich ma wysoką samoocenę, ale za to kruchą. Z drugiej strony ci, którzy pracują nad kolejnym projektem rzadko spoglądają wstecz na zdobyte trofea – martwią się trudnym do rozwikłania problemem tracąc wiarę we własne siły i powtarzając pod nosem sokratejskie „wiem, że nic nie wiem”. To są paradoksy ludzi nieprzeciętnych, którzy muszą być silni, ponieważ inni wokół właśnie tego od nich oczekują.

15:45

Przerwa kawowa

17:30

Przerwa kawowa

19:00

Zakończenie pierwszego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ II - Sobota, 15 kwietnia 2023

10:00

Rejestracja uczestników.

10:15

Jak zrozumieć swoją osobowość? TRENING: Zwiększ samoświadomość i odkryj swoje mocne strony

Dr Paweł Fortuna, Psycholog, trener biznesu, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS

FORMA TRENINGU: spotkanie jest realizowane w postaci dialogu przyjaźnie nastawionych do siebie uczestników programu.

 • Reguła: „Każdy jest pod pewnym względem taki jak: każdy inny, niektórzy inni i nikt inny.”
 • Świadomość i samoświadomość (a dokładnie różne typy samoświadomości)
 • Doświadczenie własnej niepowtarzalności
 • Dynamika rozwoju osobowości prawnika w kontekście kariery zawodowej
 • Znaczenie kryzysu/przełomu wieku średniego
 • Harmonijna jedność bio-psycho- -duchowa
 • Pytanie o tożsamość: „Kim jestem?”
 • Pytanie o osobistą misję: „Moja odpowiedzialność?”
 • Przekonania na własny temat, a odbicie w lustrze społecznym
 • Kształtowanie indywidualnej mądrości

Samoświadomość wydobywa indywidualne potencjały, które zapewne u każdego z nas zawsze gdzieś tam były, ale rutyna codzienności zawodowej podpowiadała, by sięgać po znane narzędzia. „Mądry i skuteczny prawnik to przede wszystkim głowa, a dopiero potem gardło”, dlatego właśnie skoncentrujemy uwagę na „głowie” – jako symbolu wewnętrznego potencjału, który warto uwolnić i czerpać z tego korzyści. Zrozumienie siebie samego w sytuacjach zawodowych jest trudnym procesem, ponieważ naturalne jest uwikłanie w mechanizmy obronne i wachlarz oczekiwań adresatów pomocy prawnej. Podejdziemy do samych siebie ostrożnie i refleksyjnie, bez naruszania granic, z poszanowaniem dla wyjątkowości każdej osoby.

11:30

Przerwa kawowa.

13:30

Przerwa na lunch (we własnym zakresie).

15:30

Przerwa kawowa.

17:00

Zakończenie drugiego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ III - Piątek, 21 kwietnia 2023

12:00

Rejestracja uczestników.

12:15

Rozpoczęcie II zjazdu Executive Legal MBA.

12:20

Komunikacja: style myślenia, a podejście do problemów i sposobów podejmowania decyzji

Artur Negri, Ekspert w zakresie myślenia krytycznego

KORZYŚCI: trafniejsze decyzje, skuteczniejsza komunikacja, procesy decyzyjne proste i adekwatne do celu.

 • Rodzaje stylów myślenia
 • Komunikacja z wykorzystaniem stylów myślenia
 • Wpływ stylów myślenia na rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Model podejmowania decyzji i budowania zespołów

Style myślenia kształtują się na wczesnym etapie życia i pozostają z nami do końca życia. Oznaczają w jaki sposób podchodzimy do problemów oraz jak podejmujemy decyzje.

14:20

Przerwa kawowa.

16:35

Przerwa kawowa.

19:00

Zakończenie trzeciego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ IV - Sobota, 22 kwietnia 2023

10:00

Rejestracja uczestników.

10:15

Myślenie krytyczne

Artur Negri, Ekspert w zakresie myślenia krytycznego

Bezspornie myślenie krytyczne jest w czołówce najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. Celem myślenia krytycznego jest dociekanie i dotarcie do faktów, takimi jakimi są, a nie takimi, jakimi nam się wydają. Liderzy, prawnicy dociekają faktów, ale czy nie wpadają przy tym w paradoks eksperta?

 • Paradoks eksperta
 • Błędy poznawcze
 • Kwestionowanie
 • Perspektywy
 • Ekonomia myślenia / upraszczanie projektów i procesów decyzyjnych
 • Perswazja / Debata oksfordzka
 • Etyka myślenia krytycznego
 • Wzmacnianie odporności psychicznej poprzez myślenie krytyczne
 • Praktyczne rekomendacje
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń

11:30

Przerwa kawowa.

13:30

Przerwa na lunch (we własnym zakresie).

15:30

Przerwa kawowa.

17:00

Zakończenie czwartego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ V - Piątek, 19 maja 2023

14:00

Rejestracja uczestników.

14:15

Rozpoczęcie III zjazdu Executive Legal MBA.

14:15

Wypalenie zawodowe a kultura organizacyjna. Ścieżka kariery.

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

TRENING: Uwierz w swoją moc – przełącz się na pozytywny tryb:
FORMA TRENINGU: moduł ma charakter interaktywnego i praktycznego warsztatu.

 • Czym jest wypalenie zawodowe prawnika.
 • Kto z nas jest narażony na syndrom wypalenia zawodowego?
 • Przyczyny wypalenia zawodowego i jego skutki.
 • Skuteczna walka z wypaleniem zawodowym – jak przeciwdziałać? Organizacja życia zawodowego i prywatnego.
 • Interwencja kryzysowa
 • 5 x JA – trening:

JA – moje stanowisko i moja ścieżka kariery.
JA – mój zespół i moja organizacja.
JA – rozwój i cel.
JA, a stres.
JA i moja moc.

Zmieniające się warunki kulturowo-społeczne oddziałują w sposób mniej lub bardziej świadomy na życie każdego człowieka, w tym na stosunki międzyludzkie. Syndrom wypalenia zawodowego definiowany jest często jako uboczny skutek organizacji pracy opartej na uprzedmiotowieniu pracownika, ciągłej presji czasu, silnej rywalizacji i deprecjonowaniu poczucia ludzkiej wartości. Praca w takich warunkach w dłuższym okresie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Coraz częściej dostrzega się, iż część prawników ponosi zbyt duże koszty emocjonalne. Stres, zmęczenie, niezadowolenie i znużenie oraz brak widocznego „sensu i celu" wielu prawników spowodowało, iż zaczęli się oni dystansować od otoczenia, z którym powinni współpracować, bądź całkiem rozważają rezygnację z pracy. Dlatego właśnie opracowaliśmy ten moduł aby pomóc właściwie zdefiniować sytuację i podejmować adekwatne decyzję dotyczę dalszej kariery zawodowej.

15:45

Przerwa kawowa.

17:30

Przerwa kawowa.

19:00

Zakończenie piątego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ VI - Sobota, 20 maja 2023

10:00

Rejestracja uczestników.

10:15

Metody redukcji stresu w pracy prawnika (program szkoleniowy U.S. Air Force)

Katarzyna Elżbieta Mikrut, Trener biznesu, Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu na kierunku Happines at Work oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, Life & Career Coach

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodami redukującymi poziom napięcia w pracy wykorzystując zarówno mechanizmy działania mózgu, jak i neurobiologiczne podstawy działania układu nerwowego. Otrzymane narzędzia będą stanowiły podstawę do szybkich autointerwencji w sytuacji kryzysu emocjonalnego oraz potrzeby redukcji napięcia emocjonalnego.

UCZESTNIK WARSZTATU:

 • zdobędzie wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji
 • będzie miał możliwość zmiany własnych ograniczających przekonań związanych z pracą zawodową
 • nauczy się jak dobierać słowa w dialogu wewnętrznym, by obniżyć poziom napięcia
 • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
 • zdobędzie umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
 • nauczy się rozpoznawać po symptomach ciała poziom swojego stresu oraz klientów
 • pozna mechanizmy biologiczne uwalniania stresu i napięcia
 • zdobędzie techniki samoregulacji z poziomu ciała, dzięki którym będzie mógł zareagować natychmiast, niezależnie od okoliczności
 • zdobędzie narzędzia samoregulacji do stosowania w biurze i życiu codziennym, które uspokajają układ nerwowy, zwiększają poziom koncentracji oraz pozwalają na podejmowanie klarowniejszych decyzji.

SKUTECZNE MYŚLENIE
Celem modułu jest nabycie lub zwiększenie kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji, efektywnego myślenia oraz optymalnej komunikacji z innymi. Moduł Skuteczne myślenie , to zestaw efektywnych narzędzi ,które koncentrują się na możliwościach zmiany nieefektywnego, ograniczającego sposobu myślenia. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z własnymi przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz ze spokojem radzić sobie w sytuacjach zawodowych i życiowych, jednocześnie osiągając zakładane cele. Ćwiczenia w toku zajęć skoncentrowane są m.in. na weryfikacji własnych przekonań oraz intensywnej pracy nad sposobem myślenia.

 • Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu związków pomiędzy przekonaniami, a przeżywanymi emocjami z wykorzystaniem konkretnej, spójnej metodologii myślenia
 • Rozwój umiejętności identyfikowania niezdrowych, ograniczających przekonań co do samooceny oraz ich zmiany na przekonania wspierające osiąganie celów.
 • Nauka samodzielnego posługiwania się metodami pracy z własnymi przekonaniami

UWOLNIJ STRESS (PROGRAM SZKOLENIOWY U.S. AIR FORCE)
Uwolnij sTREss - to program oparty o najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii stosowany w siłach powietrznych USA, której poznanie jest kluczowe dla zrozumienia fizjologii stresu i umiejętności samoregulacji. Poprzez świadomość, w której części naszego układu nerwowego aktualnie znajdujemy się, jesteśmy w stanie adekwatnie dobrać narzędzia, które przywrócą nasz organizm do równowagi i tym samym pozwala na skuteczne działanie i myślenie.

NARZĘDZIA, NA KTÓRYCH BAZUJEMY STANOWIĄ GŁÓWNY FILAR W ZAKRESIE BUDOWANIA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ ADEPTÓW U.S. AIR FORCE, DLATEGO PROGRAM DEDYKOWANY JEST PROFESJOM ZWIĄZANYM ZE SZCZEGÓLNIE STRESUJĄCYM ŚRODOWISKIEM ZAWODOWYM DO JAKICH NALEŻY PRACA PRAWNIKA CZY P. PRACA WOJSKA, POLICJI CZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

 • Stres i jego przyczyny
 • Poznanie jak działa układ nerwowy i jak przełożyć tę wiedzę, na codzienne funkcjonowanie w pracy prawnika.
 • Nauka technik samoregulacji (szybkie interwencje) - tzw. ćwiczenia „przy biurku” - wprowadzenie do metody tre® (tension releasing exercises) czyli techniki uwalniania stresu i napięć i budowania odporności psychicznej, na której bazuje U.S. Air Force,
 • Na podstawie informacji oraz ćwiczeń praktycznych uczestnicy opracują indywidualny plan antystresowy

11:30

Przerwa kawowa.

13:30

Przerwa na lunch (we własnym zakresie).

15:30

Przerwa kawowa.

17:00

Zakończenie szóstego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ VII - Piątek, 2 czerwca 2023

12:00

Rejestracja uczestników.

12:15

Rozpoczęcie IV zjazdu Executive Legal MBA.

12:20

Przywództwo, część 1: JA – LIDER

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

Uczestnicy zapoznają się z:

 • narzędziami samodzielnej analizy własnego profilu preferowanych zachowań i wiodącego profilu przywódczego
 • mechanizmami budowania zaufania do przywódcy (świadome korzystanie z władzy, dzielenie się nią, kształtowanie pożądanej kultury wewnętrznej firmy/zespołu).

Z racji dostępnej ilości czasu (dwa dni zajęciowe) cel zajęć koncentruje się na zapoznaniu oraz zainspirowaniu uczestników do dalszej samodzielnej pracy z wykorzystaniem omawianych konkretnych narzędzi (do natychmiastowego samodzielnego zastosowania)

FORMA: spotkanie ma charakter interaktywny łącząc elementy wykładu, moderowanej dyskusji i warsztatu.

 • Jesteś królem Macedonii, czy Macedończyków?
 • Koncepcje prawnika-przywódcy od „Z tym trzeba się urodzić" po „Nie potrzeba prawników-przywódców"
 • Czy istnieje preferowany profil przywódcy lub przywódcy prawnika?
 • Dlaczego ludzie mieliby chcieć za Tobą pójść?
 • Zasady prowadzenia autorefleksji, rozpoznawania własnych powtarzalnych zachowań rzeczywistych; źródła wiedzy o sobie
 • Bądź jak Gandalf i NAVY SEALs, czyli różnorodność i dzielenie się władzą

14:20

Przerwa kawowa.

16:35

Przerwa kawowa.

19:00

Zakończenie siódmego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ VIII - Sobota, 3 czerwca 2023

10:00

Rejestracja uczestników.

10:15

Przywództwo, część 2: JA – ZESPÓŁ

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

Uczestnicy zapoznają się z:

 • pojęciami i zasadami definiowania i priorytetyzacji zadań na poziomie osobistym i zawodowym (podejmowanie decyzji, zarządzanie w czasie),
 • narzędziami budowania zaangażowania zespołu (wspieranie i rozwijanie zespołu prawnego),
 • zasadami budowania kultury wewnętrznej i delegowania zadań (szczególnie w warunkach zarządzania zespołem rozproszonym).

FORMA: spotkanie ma charakter interaktywny łącząc elementy wykładu, moderowanej dyskusji i warsztatu.

 • Mity zarządzania: im więcej pracuję, tym więcej zrobię; muszę znać odpowiedzi; delegowanie to rozdział zadań; nikt tego nie zrobi tak dobrze i szybko, jak ja; jestem obiektywny i intuicja mnie nie zawodzi; muszę być we wszystko zaangażowany i pilnować ludzi; prowadzę politykę otwartych drzwi
 • Podstawowe zasady priorytetyzacji zadań i delegowania
 • Czy wystarczy mieć rację? Syndrom młodego prawnika
 • Trzy etapy rozwoju prawnika
 • Daj ludziom się wywracać: czy i jak reagować na błędy i porażki?
 • Kultura informacji zwrotnej/coachingowa/- po co i co to oznacza w codziennej praktyce
 • Ile razy kręcić korbą: kluczowa procedura budowania zaangażowania.

Sugerowana literatura:

 1. Opis przypadku „Co zrobić, żeby ludziom chciało się chcieć?" - https://dariuszuzycki.com/przywodztwo/co-zrobic-zeby-ludziom-chcialo-sie-chciec/
 2. Henry Mintzberg, „Praca menedżera - fakty i mity", Harvard Business Review, lipiec-sierpień 1975 / marzec-kwiecień 1990 (załącznik pdf)
 3. Dariusz Użycki, „Czy jesteś tym, który puka?", do pobrania za darmo na stronie www.dariuszuzycki.com ; Słowa i Myśli 2018
 4. Pakiet artykułów w menu Przywództwo na stronie www.dariuszuzycki.com
 5. Yvon Chouinard, „Dajcie im popływać. Historia przedsiębiorcy mimo woli", Mayfly 2011
 6. Jocko Willink, Leif Babin, „Ekstremalne przywództwo", SineQuaNon 2017

11:30

Przerwa kawowa.

13:30

Przerwa na lunch (we własnym zakresie).

15:30

Przerwa kawowa.

17:00

Zakończenie ósmego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ IX - Piątek, 16 czerwca 2023

12:00

Rejestracja uczestników.

12:15

rozpoczęcie V zjazdu Executive Legal MBA.

12:20

Legal Design – nieprawnicy mają prawo rozumieć prawo.

Kamila Kurkowska, Kierowniczka merytoryczna kierunku ,,LegalTech i innowacje w branży prawniczej" na Uniwersytecie SWPS

Legal Design to zastosowanie projektowania skoncentrowanego na odbiorcy/użytkowniku/kliencie w świecie prawa. Legal Design stosowany jest po to, aby usługi, dokumenty i narzędzia wykorzystywane w pracy prawnika były użyteczne i zrozumiałe dla osób, które nie mają przygotowania prawniczego. Legal Design wprowadza do świata prawnego metodologię „Design Thinking", badanie użytkownika/klienta oraz metody związane z postawieniem użytkownika/klienta w centrum zainteresowania. Wszystko to sprawia, że dzięki Legal Design zmienia się sposób w jaki pracuje branża prawnicza, w jaki komunikuję się z nieprawniczym otoczeniem, a język i efekty pracy są zbieżne z oczekiwaniami klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

FORMA SPOTKANIA: spotkanie ma charakter warsztatowy, interaktywny i dynamiczny.

 • Wprowadzenie do Legal Design – ramy teoretyczne i praktyczne przykłady
 • Jak tworzyć wartość dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego?
 • Jak uwolnić potencjał kreatywności, by wypracować przełomowe rozwiązania?
 • Jak mierzyć zwrot z inwestycji stosując Legal Design?
 • Jak zmaksymalizować korzyści stosując Legal Design?

15:45

Przerwa kawowa.

17:30

Przerwa kawowa.

19:00

Zakończenie dziewiątego dnia Executive Legal MBA.

 

DZIEŃ X - Sobota, 17 czerwca 2023

10:00

Rejestracja uczestników.

10:15

Jak powinni mówić prawnicy aby klient słuchał i rozumiał – zaawansowany trening wystąpień publicznych

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

Praca w środowisku biznesowym przyzwyczaja prawników do skrótowej i szybkiej komunikacji. Skrótowość staje się ikoną naszych czasów. Skrócił się czas percepcji odbiorców, nasi klienci są coraz mniej cierpliwi. Wystąpienia publiczne, zwłaszcza obecnie powszechne spotkania online, muszą sprostać tym wyzwaniom. Dziś liczy się zwięzłość, dynamika i siła przekazu. Operowanie obrazem, hasłem, ciekawą narracją.

METODA SZKOLENIA I INFORMACJA ZWROTNA:
Aby maksymalizować skuteczność pracy oraz czynić szkolenia i warsztaty jak najbardziej praktycznymi, głównym ćwiczeniem będzie praca z własną prezentacją uczestników. Prezentacje (ćwiczenia) będą rejestrowane a następnie odtwarzane i omawiane. Uczestnicy otrzymają szczegółową informację zwrotną dotyczącą silnych i słabych stron prezentacji.

 • Prezentacja trenerska - jak zostać charyzmatycznym mówcą?
 • Mówienie, przemawianie, rozmawianie - co charakteryzuje charyzmatycznego mówcę?
 • Jak konstruować komunikaty, by być wiarygodnym, mówić jasno i skutecznie, a jednocześnie poprawnie językowo?
 • Przed prezentacją: co koniecznie trzeba wcześniej sprawdzić
 • Ogólne zasady wystąpień online- siedzieć, czy stać? Gdzie patrzeć?
 • Kamera, światło, dźwięk, ubiór, tło
 • Głos, intonacja, pauzy
 • Gestykulacja
 • Czy uczyć się na pamięć wystąpienia? Jak korzystać z notatek?
 • Interakcja z innym uczestnikami spotkania
 • Jak oswoić tremę, jak reagować na wpadkę?

Ćwiczenia prezentacyjne, praktyka prezentacji. Uczestnicy zostaną poproszeni o wygłoszenie wcześniej przygotowanej 5 minutowej prezentacji ze slajdami. Ćwiczenie będzie rejestrowane i omówione podczas kolejnej sesji
Odtworzenie i analiza nagrań ćwiczeń

 • do kogo mówię
 • główny przekaz
 • struktura prezentacji – rodzaje
 • jak nie zgubić słuchaczy
 • punkty zwrotne, opowieści, metafory
 • slajdy

11:30

Przerwa kawowa.

13:30

Przerwa na lunch (we własnym zakresie).

15:30

Przerwa kawowa.

17:00

Zakończenie Executive Legal MBA.

Czas trwania

Zjazd I
14-15.04.2023 r.
Zjazd II
21-22.04.2023 r.
Zjazd III
19-20.05.2023 r.
Zjazd IV
02-03.06.2023 r.
Zjazd V
16-17.06.2023 r.

Prelegenci

Dr Paweł Fortuna

Psycholog, trener biznesu, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS

Wieloletni badacz procesów perswazji i obrony przed manipulacją, aktualnie koncentruje się na zagadnieniach istoty człowieczeństwa oraz recepcji sztucznej inteligencji. Od 26 lat współpracuje ze światem biznesu w zakresie doskonalenia kompetencji menadżerów, sił sprzedaży i negocjatorów (m.in. twórca autorskiej koncepcji „Sprzedaż bez sprzedawania”). Publikuje artykuły m.in. w Current Psychology, Europes’ Journal of Psychology, Journal of Arts Management, Law & Society. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, trzykrotnym laureatem Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną (m.in. „Pozytywna psychologia porażki”) oraz czterokrotnym laureatem nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (m.in. „Metafory i analogie w szkoleniach”). Współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Psychologia biznesu” (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020). Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: „Dziewczyna szamana”, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesu i Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia. Ostatnia książka: „Optimum. Idea pozytywnej cyberpsychologii” (Wydawnictwo Naukowe PWN).

 

Kamila Kurkowska

Kierowniczka merytoryczna kierunku ,,LegalTech i innowacje w branży prawniczej" na Uniwersytecie SWPS

Prezeska i założycielka Fundacji Women in Law. Ekspertka w zakresie innowacji, komunikacji, marketingu, różnorodności i nowych technologii w branży prawniczej. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w firmach Deloitte, Harward Business Review i RSM Poland. Od kilku lat prowadzi własną firmę doradczą Firemind, pracując głównie dla firm z sektora usług profesjonalnych i startupów technologicznych. Założycielka i wspólniczka w dwóch startupach Legaltech. Ambasadorka na Polskę European Legal Tech Assotiation, nominowana do nagrody European Women in Legal Tech, mentorka i sędzia podczas Global Legal Hackaton 2020 i 2021 i Hack4Law. Prelegentka i wykładowczyni.

 

Katarzyna Elżbieta Mikrut

Trener biznesu, Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu na kierunku Happines at Work oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, Life & Career Coach

Specjalista d/s komunikacji w biznesie, Trener FRIS® style myślenia i działania, Certyfikowany Provider TRE® , (Tension Releasing Exercises), Praktyk RTZ (I i II stopnia) oraz Terapii Simontona, Praktyk SFA w coachingu, Praktyk Points of You®, Praktyk Access Bars® , Facylitator HEA (Horse Assisted Education), interwent kryzysowy, doradca zawodowy, aktualnie w 4’roletnim szkoleniu psychoterapeutycznym Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena akredytowanym przez International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA.

Od dwudziestu lat współpracuje z największymi markami w zakresie budowania komunikacji i wizerunku marek, a od ponad 12 lat jej misją jest uwalnianie organizacji od hamulców wzrostu, poprzez budowanie bezpieczeństwa pracowników w sobie i przywracanie równowagi układu nerwowego oraz zmianę przekonań z niezdrowych na wspierające/zdrowe, budowanie poczucia wartości i odkrywania swoich talentów.

Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest działanie autonomicznego układu nerwowego, samoregulacja, koregulacja i neurocepcja, czyli odkrycia teorii poliwagalnej dr Stephana Porgesa, które to zrewolucjonizowały spojrzenie na powodzenie w zakresie redukcji stresu, przywracania zdrowia psychicznego i fizycznego oraz tworzenia zdrowych relacji i organizacji.

Współpracowała m.in. z: Qubus Sp.zo.o, Capgemini Polska Sp.z o.o oddział Katowice, Wydawnictwo Galaktyka Sp.z o.o., IKEA Retail Sp. zo .o., Chief Happiness Officer Katarzyna Kern, Grupa Maspex Sp.z o. o., Bieg Firmowy, Prudential Oddział Poznań, Centuria Sp.z o.o., Strix Sp.z o.o., Janex International Sp.z o. o., Konsorcjum Naukowo Edukacyjne, Fundacja Karuzela, Fundacja Głos Serca, Szkoły Muzyczne I i II stopnia im Rutkowskiego w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Miechów, BMW Dobrzański, Jysk, Era Edukacji, MM&I, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kraków.

 

Artur Negri

Ekspert w zakresie myślenia krytycznego

Wykładowca Executive MBA i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego i na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W Kozminski Executive Business School odpowiada za obszar myślenia krytycznego oraz Design Thinking. Coach CoachWise ICF. Trener biznesu: myślenie krytyczne, argumentacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja, Design Thinking, filozofia w biznesie. Badania psychometryczne: Hogan Assessment, FRIS style myślenia, DiSC, MTQ48 Odporność psychiczna.

W przeszłości m.in. dziennikarz I Programu Polskiego Radia i prasy ekonomicznej. Dyrektor Biura Prasowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dyrektor Programowy Instytutu Lecha Wałęsy. Koordynator programów w rządowym think tanku Centrum Europejskie Natolin w Warszawie.

Absolwent filozofii UW. Podróżnik i praktyk stoicyzmu.

 

Ewelina Skocz

Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

Z wykształcenia psycholog społeczny, absolwent podyplomowej szkoły trenerów biznesu, a także studiów doktoranckich z zakresu zarządzania. Współzałożyciel firmy doradztwa personalnego i biznesowego specjalizującej się w usługach dla branży prawnej. Na co dzień odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu HR, Zarządzania i Business Developmentu w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Doradza firmom posiadającym działy prawne w organizacji obsługi prawnej, zarządzaniu zespołem, zakupach usług prawnych, czy procesach centralizacji i decentralizacji. Od kilkunastu lat z licznymi sukcesami realizuje procesy rekrutacyjne na stanowiska prawnicze (od młodszych prawników po partnerów – szefów działów prawnych oraz całe zespoły prawne). Łączy politykę personalną ze strategią biznesową kancelarii lub działu prawnego. Członek kapituły „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra”. Wielokrotnie zapraszana w roli prelegenta na konferencje i duże fora dedykowane prawnikom i szefom działów prawnych. Regularnie prowadzi szkolenia dla prawników, a także menadżerów innych branż, w tym również dla administracji państwowej. Udziela wypowiedzi i komentarzy m.in. dla: Grupy TVN, Polsatu, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

 

Beata Tadla

Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

Orędowniczka pięknej polszczyzny.
Zdobywczyni prestiżowego tytułu „Mistrz mowy polskiej”.
Prowadzi autorskie audycje w Radiu Zet i poranny program Onet Rano. Od 1991 roku związana z mediami, początkowo z radiem, następnie z telewizją. Prowadziła główne programy informacyjne w największych stacjach telewizyjnych. W TVN była gospodynią m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP – Wiadomości oraz programów publicystycznych. Prowadziła programy informacyjne w telewizji NOWA. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i SWPS.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni tytułu "Najlepiej Ubrana Kobieta Mediów”, tytułu „Osobowość Roku 2018” oraz „Osobowość w branży: media 2019”
Prowadzi gale, konferencje, wydarzenia medialne. Jako trenerka specjalizuje się w szkoleniach z prezentacji, wystąpień publicznych i medialnych, rozwijając zwłaszcza umiejętności wykorzystania głosu i sztukę retoryki, aby mówić pięknie i skutecznie.
Uczy, jak występować w mediach i jak wykorzystać je do własnych celów. Pogromczyni tremy.

 

Dariusz Użycki

Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

Konsultant Executive Search, Leadership&Personal Development, Management Consulting na obszarze EMEA. Wykładowca najlepszych studiów Executive MBA w Polsce (CEMBA, MBA-SGH). Ponad 30 lat doświadczeń zawodowych, z czego 20 w biznesie, a blisko 10 na pozycji Dyrektora Zarządzającego. Prowadzi procesy coachingowe/mentoringowe dla kadry zarządzającej.
Autor książki „Czy jesteś tym, który puka?”, dotyczącej rozwijania autorefleksji oraz strategicznego planowania i wdrażania ścieżki własnego rozwoju. Współautor szeregu publikacji w Harvard Business Review i Przeglądzie Corporate Governance.
Prowadzi oryginalne analizy rynkowe, dotyczące postaw i zachowań menedżerów, ich samooceny, wypalenia zawodowego, sytuacji menedżerek, pozycjonowania na rynku pracy.
Prowadzi blog dotyczący autorefleksji, przywództwa, komunikacji i rozwoju kariery. Płynnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Doktor nauk technicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Uniwersytet SWPS

Warszawa

Chodakowska 19/31

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
9 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 31 marca
8 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!