Facylitacja w pracy zespołu

O szkoleniu

Facylitacja jest narzędziem, które można zastosować w każdym obszarze biznesu, przy pojedynczym spotkaniu, ale także jako pewien cykl, który ma zapewnić spójność działań realizowanych w ramach zespołu, grupy czy organizacji. Według zwinnego podejścia do zarządzania projektami, jest to jeden z integralnych elementów zachowania odpowiedniej komunikacji w projekcie. Dzięki facylitacji wzrasta efektywność zespołu, zwiększa się skuteczność podejmowanych działań, spotkania trwają krócej, ale są bardziej spójne i prowadzą do wysokiej jakości rezultatów. Oprócz tego ludzie uczą się wykorzystywać proces samodzielnie, dochodzić do konsensusu oraz budować lepsze relacje.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Zdolność do skutecznego projektowania i prowadzenia spotkań i warsztatów organizacyjnych
 • Pozyskanie i przećwiczenie zestawu metod i technik facylitacji
 • Pozyskanie podstaw koncepcyjnych facylitacji oraz rozumienia roli facylitatora
 • Skuteczne wykorzystanie czasu przeznaczanego na spotkania organizacyjne i podniesie ich wartości biznesowej

Korzyści dla organizacji:

 • Tworzenie efektywnego środowiska pracy przez facylitatorów
 • Wsparcie procesów komunikacyjnych
 • Wprowadzenie nowych rozwiązań prowadzenie spotkań, zebrań, przekazywania informacji
 • Rozwój zaangażowania i efektywności u poszczególnych osób oraz całych zespołów
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla wszystkich, któzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia spotkań oraz warsztatów organizacyjnych, czyli facylitacji grupowej

Program szkolenia

Facylitacja w pracy zespołu

 • Czym jest facylitacja oraz facylitator?
 • Etapy dojrzałości grup i zespołów projektowych
 • Dobre praktyki prowadzenia spotkań biznesowych
 • Dynamika spotkania i niezbędne punkty
 • Rola facylitatora
 • Tryby działania facylitatora wg Johna Herona
 • Metody angażowania wszystkich uczestników
 • Techniki kreatywnego i procesowego myślenia
 • Identyfikowanie barier efektywności i sposoby ich pokonywania
 • Facylitacja spotkań online
 • Ograniczenia i zalety spotkań przez internet
 • Sposoby przygotowania spotkania i uczestników
 • Praca indywidualna
 • Efekty wdrożenia nowych narzędzi
 • Konsultacja rezultatów

Proces Iceberg® Model – metoda osiągania celów spotkań

 • Przedstawienie dwóch kluczowych narzędzi i modeli: Model Feedback i SPO
 • Narzędzia i techniki facylitatora: klastrowanie, łączenie, Poza Zakresem
 • Przegląd Procesu Iceberg® – jak wyciągać wnioski ze spotkań

Metody facylitacyjne służące podejmowaniu decyzji i planowaniu

 • Sesje planowania zespołowego, struktury spotkań w zespołowym planowaniu
 • Wzmacnianie motywacji uczestników do realizacji planu
 • Podejmowanie decyzji w zespole – warunki, metody, techniki
 • Metody uruchamiające wymianę wiedzy
 • Projektowanie sesji facylitacyjnych

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!