Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/faktura-vat-2020-paragony-z-nip-faktura-w-nowej-ewidencji-jpk-73204-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przystępne zaprezentowanie uczestnikom zmiany w zakresie fakturowania zaistniałych od 1 listopada 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.
Przedstawione zostaną zasady funkcjonowania faktur w nowej ewidencji JPK (2020). Omówione zostaną podstawowe zasady fakturowania oraz błędy, które mogą pojawić się na fakturach. W sposób praktyczny zostaną zaprezentowane zasady funkcjonowania faktur korygujących, not korygujących oraz faktur VAT w formie elektronicznej.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowi, osoby odpowiedzialne za wystawianie i ewidencję faktur w przedsiebiorstwie

Program szkolenia:

Zmiany w zakresie fakturowania od 1 listopada 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.

 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.
 • Faktura VAT wystawiana do sprzedaży nowy uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.
 • paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona - kontrowersje
 • możliwość wystawiania faktur na żądanie do paragonów z NIP (w przypadku paragonów do kwoty 450 zł.)

Faktura w nowej ewidencji JPK (2020)

 • oznaczenie faktury adnotacją mechanizm podzielonej płatności,
 • zmiana w zakresie okresu wykazywania w ewidencji faktur wystawionych do paragonów,
 • poprawianie błędów w ewidencji – analiza broszury MF
 • oznaczanie dokumentów w ewidencji,

Błędy na fakturach VAT.

 • Brak numery NIP nabywcy.
 • Błąd w danych nabywcy.
 • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT.
 • Błąd w stawce VAT.
 • Stawka 0% przy WDT – jakie są przesłanki do jej zastosowania w 2020 r.

Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów.

 • Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.

Omówienie podstawowych zasad fakturowania:

 • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
 • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
 • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
 • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
 • Ujęcie faktury korygującej w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
 • Anulowanie faktury.
 • Faktury puste.
 • Faktura w języku angielskim.

Faktury korygujące:

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
 • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy – istotne ryzyko podatkowe.
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
 • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – nowe możliwości w 2020 po wyroku NSA.
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy.

Zasady wystawiania not korygujących:

 • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
 • Treść korygowana notą.

Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

 • Faktura w formie elektronicznej i faktura elektroniczna – różnice.
 • Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej (sposób zapewnienia integralności treści oraz autentyczności faktury, sposoby przesyłania).
 • Zasady przechowywania faktur w formie elektronicznej przez wystawcę oraz nabywcę.
 • Brak zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych.
 • Faktura papierowa otrzymana kilka miesięcy po fakturze przesłanej mailem.
 • Na co zwrócić uwagę, aby mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w formie elektronicznej?

Refakturowanie:

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Refaktury usług zagranicznych

Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Biel

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej jak i w renomowanych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik zagranicznych konferencji z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych. Przeprowadzał liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej). Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Trener oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 480 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Faktura VAT 2020 (paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK)