Finanse dla menedżerów

O szkoleniu

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu finansów i procesów finansowych istotnych w pracy menedżera.

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z dokumentami finansowymi powstającymi w przedsiębiorstwie z tytułu wymagań prawnych, dokumentami tworzonymi na wewnętrzne potrzeby jednostki, narzędziami i instrumentami, których znajomość jest niezbędna w pracy menedżera.

Celem szkolenia jest również wskazanie systemów komunikacji służących bezkolizyjnemu porozumiewaniu się z menedżerów wszystkich szczebli i obszarów zarządczych ze służbami finansowymi.
Kto powinien wziąć udział?
Prezesów zarządu
Członków zarządu
Członków organów nadzorczych
Właścicieli i udziałowców
Analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm

Program szkolenia

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZORGANIZOWANY SYSTEM FINANSOWY

Cele taktyczne i strategiczne przedsiębiorstwa
Konstrukcja organizacyjno-prawna podmiotu a dokumentacja finansowa
Służby finansowe w przedsiębiorstwie – rachunkowość podatkowa, finansowa i zarządcza
PIENIĄDZ W GOSPODARCE

Istota współczesnego pieniądza
Cena pieniądza a zmiana wartości pieniądza w czasie
Makroekonomiczne współczynniki oceny sytuacji gospodarczej
Ryzyko obrotu współczesnym pieniądzem
INFORMACJE FINANSOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JAK JE WYKORZYSTAĆ

Dokumentacja finansowa w pełnej księgowości
Rachunek zysków i strat jako źródło informacji wynikowych
Bilans – istota dokumentu i znaczenie dla modeli księgowych
Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu gotówką
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I SYSTEMY INFORMACJI FINANSOWEJ W ORGANIZACJI

Zasady ewidencji kosztów w firmie
Elastyczność zarządcza a polityka kosztów stałych i zmiennych
Koszty rodzajowe a funkcjonalne – czemu służą zasady klasyfikacji kosztów?
MPK – jak konstruować własny model analityczny kosztów?
CAPEX i OPEX – czemu służy takie ujęcie kosztów?
DZIEŃ 2 / 19 CZERWCA 2020

MODELE RACHUNKÓW POKRYCIA FINANSOWEGO

Koszty w kontrolingu
Istota kosztu jednostkowego
Koszty bezpośrednie i pośrednie
Kategoria technicznego kosztu wytworzenia
Polityka ceny a koszt jednostkowy – zastosowanie marży w zarządzaniu
Analiza progu rentowności
Macierz BCG
MODELE ANALIZY ZASOBOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Struktura finansowania podmiotu
Analiza zadłużenia i struktura długu
Zasoby majątkowe organizacji – zasady budowy optymalnej struktury majątkowej
KPI FINANSOWE – JAK DOBIERAĆ I INTERPRETOWAĆ NAJWAŻNIEJSZE MIARY?

Wskaźniki rentowności i ich znaczenie
Zarządzanie długiem w organizacji
Efektywne zarządzanie płynnością
Wskaźniki gospodarowania zasobami – cykl konwersji gotówki
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Konstrukcja sprawozdania
Uproszczone modele analityczne
Zastosowanie modelu pośredniego CF dla rozbudowanej analizy gospodarowania gotówką
POLITYKA INWESTYCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Modele planowania finansowego
Zastosowanie analizy NPV i IRR
Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Aleksandra Tarasek
Ekspert, trener i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem finansowym.
Prowadzi projekty doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz ich kondycji finansowej.
Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych.

Podczas ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640 szkoleń w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, specjalizacja Bankowość, Marketing, Zarządzanie finansami

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+VAT
1 570
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!