Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-niefinansistow-72056-id608

Informacje o szkoleniu

 • Finanse dla niefinansistów


  ID szkolenia: 72056
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy

Szkolenie skierowane jest do:

Prezesów zarządu
Członków zarządu
Członków organów nadzorczych,
Właścicieli i udziałowców
Analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm.

Program szkolenia:

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

PODSTAWA INFORMACJI O FINANSACH FIRMY
W jakiej kondycji jest spółka?

Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
Kluczowe elementy finansów firmy
Ustawa o rachunkowości, a ustawa o podatku dochodowym
Jak czytać i interpretować politykę finansową i inwestycyjną na podstawie dokumentów finansowych?
RACJONALNE GOSPODAROWANIE W XXI W. I PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH Z WYKORZYSTANIEM DANYCH FINANSOWYCH
Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym

Kierunki podejmowania decyzji menedżerskich, a wskazówki wynikające z dokumentów finansowych
Współczesna efektywność gospodarowania, czyli efektywne podejście do pomnażania zysków firmy
Analiza wieloletnia i plany finansowe
RENTOWNOŚĆ, ZYSK I ZACHOWANIE RÓWNOWAGI FINANSOWEJ
Skąd się bierze zysk w firmie?

Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
Czy można zmniejszyć zapotrzebowanie na kapitał i poprawić rentowność?
Modele następstwa szeregowego czyli jak zarządzać zasobami firmy?
Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
Zespół „4” i „5” – czyli co oznaczają przyjęte zasady podziału kosztów i jak wykorzystać ta wiedzą w bieżącym zarządzaniu?
Jakich błędów unikać przy ocenie rentowności firmy?
Które pozycję są istotne w ocenie rentowności i zysku, a które fałszują wynik?
JAK GOSPODAROWAĆ KOSZTAMI – WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
Zarządzanie kosztami w firmie – Jak wpłynąć na wynik poprzez dźwignię?

Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
Osiąganie progu rentowności
Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
W jaki sposób firma zarabia pieniądze?
16.30 Zakończenie szkolenia

DZIEŃ 2 / 13 MARCA 2020

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI MENEDŻERKICH?
Przychody, koszty a wynik finansowy organizacji

Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
Wariant porównawczy i kalkulacyjny RZiS
Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
Modele analizy rentowności
KLUCZOWE POZYCJE BILANSU, CZYLI JAK EFEKTYWNIE DLA FIRMY ZARZĄDZAĆ ZASOBAMI
Analiza struktury majątku spółki

Możliwe źródła finansowania
Znaczenie kosztu kapitału dla kształtowania struktury finansowania
Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?
Wskaźniki zadłużenia – gdzie są granice finansowania obcego i dlaczego jest potrzebne?
Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
Należności i ich wpływ na wynik firmy
Jaki jest koszt należności nieściągalnych
Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami
ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
Jak dokonać oceny płynności?
Analiza sprawności gospodarowania kapitałem
Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki
CASH FLOW – JAK POPRZEZ DECYZJE OPERACYJNE MOŻNA POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ ORGANIZACJI?
Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie

Modele konstrukcji sprawozdania
Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow
Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
15.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Ekspert, trener i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem finansowym.
Prowadzi projekty doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz ich kondycji finansowej.
Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych.

Podczas ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640 szkoleń w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, specjalizacja Bankowość, Marketing, Zarządzanie finansami

Zakres prowadzonych szkoleń

Finanse dla nie finansistów
Finanse menedżerskie
Analiza finansowa w firmie
Budowa i wykorzystanie KPI
Analiza płynności finansowej
Cash Flow – budowa, analiza, wykorzystanie zarządcze
Efektywność projektów inwestycyjnych
Budżetowanie i planowanie finansowe
Czytanie sprawozdań finansowych
Controlling w firmie
Controlling inwestycyjny
Controlling sprzedaży

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1570 +23%

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Finanse dla niefinansistów