Gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i zarządzanie zapasami

O szkoleniu

Przy bardzo konkurencyjnym rynku a jednocześnie jego dynamicznych zmianach organizację szukają metod obniżenia kosztów. Jedną z bardzo poważnych pozycji kosztowych jest poziom zapasów zarówno surowców jak również produktów gotowych.
Obecnie przedsiębiorstwa kładą mocny nacisk na zagadnienia zarządzania zapasami. Efektywne zarządzanie zapasami i ich optymalizacja (a nie tylko proste zmniejszanie) jest obecnie jedną z najważniejszych dziedzin w każdej organizacji. Zapasy łączą sprzedaż i zakupy. Na ich poziom mają wpływ również wiele innych działów łącznie z R&D czy marketingiem.
Od menedżera zarządzającego wymaga się takiego poziomu zapasów aby dostępność surowców zapewniała ciągłość produkcji, jakość ale też poziom wyrobów gotowych ciągłość dostaw do klienta. Oczywiście przy minimalnym poziomie (koszcie) poszczególnych zapasów. Osoby zarządzające zapasami muszą posiadać szeroką wiedzę procesową i rynkową o funkcjonowaniu zapasów, interdyscyplinarną w zakresie funkcjonowania organizacji oraz umiejętności i zdolności komunikacyjne i analityczne. Dobry menedżer wykorzystując dostępne narzędzia musi na bazie dostępnych danych, mierników prognozować, policzyć i przeanalizować wymagany poziom zapasów ale mieć też logistycznego nosa, aby przewidywać „nieprzewidywalne”. Dlatego też kładziony jest olbrzymi nacisk na elastyczność procesu. W szkoleniu „Gospodarka magazynowa z zarządzaniem zapasami” chcemy przekazać niezbędną wiedzę, aby uczestnicy „poczuli” proces. Szkolenie, to przekazanie doświadczeń Trenera – praktyka podparta teorią z wieloma elementami warsztatowymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia „Gospodarka magazynowa z zarządzaniem zapasami”, dzięki interaktywnej pracy na szkoleniu, analizie case study, wiedzy i doświadczeniu trenera:

• Usystematyzujesz swoją wiedzę o zapasach i funkcjach,
• Uzyskasz wiedzę o korelacji poziomu zapasów z odpowiedzialnością poszczególnych podmiotów w organizacji,
• Posiądziesz wiedzę o logistyce nowoczesnego przedsiębiorstwa,
• Nauczysz się metod prognozowania zapasów w kontekście popytu, rotacji cen i minimów logistycznych,
• Będziesz umiał dokonać klasyfikację rodzajów kosztów zapasów i oceniać ich wpływ na wynik finansowy firmy,
• Poznasz najwłaściwsze mierniki i wskaźniki stosowane w zarządzaniu zapasami,
• Uzyskasz wiedzę o nowoczesnych i nowatorskich koncepcjach zarządzania łańcuchem dostaw w organizacji.

Kto powinien wziąć udział?
 • kierowników magazynów
 • menedżerów 
 • logistyków 
 • wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem magazynem oraz zapasami

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

 • Pojęcia podstawowe związane z zapasami w organizacji
 • Funkcje zapasów,
 • Model biznesowy organizacji a zasady budowania zapasów,
 • Procesowe podejście do zarządzania zapasami różnice dla – firmy produkcyjnej, handlowej, usługowa,
 • Zapasy a 8 najważniejszych zasad zarządzania,
 • Odpowiedzialność w organizacji – konflikty w obszarze zarządzania zapasami,

ZAPASY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Logistyka i system logistyczny przedsiębiorstwa,
 • Poziom obsługi klienta a poziom zapasów,
 • Strategie zaopatrzenia i reakcja na potrzeby klienta,
 • Pobyt zależny i niezależny,
 • Cykl uzupełniania zapasów
 • Optymalizacja zapasów na etapie projektowania produktu,
 • Lokalizacja w systemie magazynowym przedsiębiorstwa,

KLASYFIKACJE ZAPASÓW

 • Kryteria klasyfikacji zapasów
 • Surowce i produkty gotowe różnica w podejściu,
 • Zapasy potrzebne a nadmierne,
 • Efekt Byczego Bicza,
 • Reguła 80/20 i klasyfikacja ABC / XYZ,

PROGNOZOWANIE ZAPASÓW ORAZ PROCES UZUPEŁNIANIE ZAPASÓW

 • Założenia do metodyki prognozowania – arkusz kalkulacyjny
 • Prognozowanie popytu krótko i długookresowego
 • Koncepcja S&OP – Sales and Operations Planning
 • Współpraca z dostawcami – prognozowanie dostępności i cen
 • Stały punkt zamawiania – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
 • Stały okres zamawiania/ okres zakupowy
 • Model optymalnej wielkości zamówienia – EOQ (economic order quantit
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP ( Distribution Requirements Planning)

KOSZTY ZAPASÓW

 • Klasyfikacja kosztów zapasów - koszty kapitałowe, koszty składowania i obsługi, koszty ryzyka i zmian właściwości zapasu
 • Koszty a obsługa w systemie FIFO/ LIFO ,
 • Koszty zapasu a sposób magazynowanie - oznaczenia zapasu, sposób składowania zapasu (regałowe, grawitacyjne, gniazdowe)
 • Koszty zapasów a różne lokalizacje – prawo pierwiastka kwadratowego,
 • Koszty zapasów a wynik finansowy firmy – koszty braku zapasu,

MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

 • Wskaźnik rotacji
 • Inne wskaźniki zarządzania zapasami ( Wskaźnik obrotu zapasów, okres przechowywania)
 • Analiza stanów zapasów – inwentaryzacje ciągłe i okresowe
 • Sprzedaż utracona – mit braku dostępności (Out of Stock)

NOWOCZESNE KONCEPCJE WPŁYWAJĄCE NA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
System „dokładnie na czas” – JIT (just in time) i Kanban
Koncepcja Kaizen
Lean Management (Szczupłe Zarządzanie)
Koncepcja SMED i POKE-YOKE
Koncepcja Vested Outsourcing

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener KDK Info.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • 30-dniowa opieka trenera
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KDK Info Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Al. Jerozolimskie 133/12
 • Kod pocztowy: 02-304
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9521870033

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

KDK Info Sp. z o.o.
02-304 Warszawa, Polska
Al. Jerozolimskie 133/12
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!