Grupy Kapitałowe

O szkoleniu

PRAWO, ZARZĄD

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Szkolenie, które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania w grupie, przepływu dokumentacji, informacji zarządczej, wzajemnych relacji i komunikacji w grupie, odpowiedzialności cywilnej i karnej w grupie kapitałowej oraz działań operacyjnych.

To kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu.
Kto powinien wziąć udział?
Członków zarządu, członków rad nadzorczych
Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Dyrektorów ds. relacji inwestorskich
Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

Program szkolenia

26 MAJA 2020

09.00 – 9.30 rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

RELACJE, HIERARCHIA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Uprawnienia – odpowiedzialność – hierarchia – funkcje

Reprezentacja w grupie kapitałowej – zależności i autonomia
Uprawnienia wspólników w spółkach z o.o. i akcjonariuszy w spółkach akcyjnych
Akcjonariusze większościowi i mniejszościowi – sporne kwestie
Uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i akcyjnych
Kto przed kim odpowiada i w jakim stopniu?
Wydawanie wiążących poleceń w grupie kapitałowej
Zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej
KOMUNIKACJA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – ZAKRES DOSTĘPU A PRAKTYKA DZIAŁANIA – INFORMACJE POUFNE W GRUPIE
Przepływ informacji w grupie kapitałowej

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw
Wykorzystywanie informacji w celach sprzecznych z interesem danej spółki
Odmowa udzielenia informacji
Wprowadzanie ograniczeń w zakresie dostępu do informacji
Osobiste uprawnienia akcjonariuszy
Informacje poufne w spółce, a dostęp spółki dominującej
ZAPISY W UMOWIE HOLDINGOWEJ – WARUNKI UMOWY – RYZYKA
Jak konstruować i korzystać z umowy holdingowej?

Przekazanie zarządzania spółką spółce dominującej
Uchwały w sprawie stworzenia umowy holdingowej
Ustalanie warunków umownych – kiedy umowa spełnia warunki umowy holdingowej?
Wprowadzanie wspólnych regulacji w zakresie realizowania np. polityki zakupowej, zarządzania zasobami
Przekazywanie zysków w ramach umowy holdingowej
Zgłoszenie umowy holdingowej
Ryzyko naruszenia uprawnień
Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej
Postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność spółki dominującej
RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA W GRUPIE – EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE
W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

Jak stworzyć sprawny, prosty i klarowny system raportowania w grupie zgodnie z przepisami prawa, wspierający rozwój grupy?
Jakie są zasady raportowania w grupie?
Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
Jakich raportów może wymagać zarząd/właściciele/inwestorzy / akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
Raport spółka córka – spółka matka
Jakich informacji nie można przekazywać spółkom w grupie? –działanie na szkodę spółki
Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej – czyli co można ujawnić?
EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU W GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE
Kontrola i nadzór w grupie kapitałowej między spółkami

Na podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie
Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej ze strony spółki nadzorującej?
Jak zorganizować zapisy w statucie spółki matki i córki aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
Niepisane „prawa”, funkcjonujące na rynku, wbrew prawu
Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
Szczególna sytuacja spółek publicznych
Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
Możliwości współdziałania spółek należących do grupy
16.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.30-16.30

Prelegenci

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+VAT
1 170
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!