Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/grupy-kapitalowe-72012-id608

Informacje o szkoleniu

 • Grupy Kapitałowe


  ID szkolenia: 72012
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAWO, ZARZĄD

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne i zarządcze zintegrowane tak, by działały na korzyść spółek w grupie.

Szkolenie, które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania w grupie, przepływu dokumentacji, informacji zarządczej, wzajemnych relacji i komunikacji w grupie, odpowiedzialności cywilnej i karnej w grupie kapitałowej oraz działań operacyjnych.

To kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu.

Szkolenie skierowane jest do:

Członków zarządu, członków rad nadzorczych
Kierowników Działów Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
Dyrektorów Departamentów Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Dyrektorów ds. relacji inwestorskich
Specjalistów w biurach obsługi organów spółki

Program szkolenia:

26 MAJA 2020

09.00 – 9.30 rejestracja i powitalna kawa
09.30 rozpoczęcie szkolenia

RELACJE, HIERARCHIA ORGANIZACYJNA, KOMPETENCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Uprawnienia – odpowiedzialność – hierarchia – funkcje

Reprezentacja w grupie kapitałowej – zależności i autonomia
Uprawnienia wspólników w spółkach z o.o. i akcjonariuszy w spółkach akcyjnych
Akcjonariusze większościowi i mniejszościowi – sporne kwestie
Uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i akcyjnych
Kto przed kim odpowiada i w jakim stopniu?
Wydawanie wiążących poleceń w grupie kapitałowej
Zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej
KOMUNIKACJA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – ZAKRES DOSTĘPU A PRAKTYKA DZIAŁANIA – INFORMACJE POUFNE W GRUPIE
Przepływ informacji w grupie kapitałowej

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw
Wykorzystywanie informacji w celach sprzecznych z interesem danej spółki
Odmowa udzielenia informacji
Wprowadzanie ograniczeń w zakresie dostępu do informacji
Osobiste uprawnienia akcjonariuszy
Informacje poufne w spółce, a dostęp spółki dominującej
ZAPISY W UMOWIE HOLDINGOWEJ – WARUNKI UMOWY – RYZYKA
Jak konstruować i korzystać z umowy holdingowej?

Przekazanie zarządzania spółką spółce dominującej
Uchwały w sprawie stworzenia umowy holdingowej
Ustalanie warunków umownych – kiedy umowa spełnia warunki umowy holdingowej?
Wprowadzanie wspólnych regulacji w zakresie realizowania np. polityki zakupowej, zarządzania zasobami
Przekazywanie zysków w ramach umowy holdingowej
Zgłoszenie umowy holdingowej
Ryzyko naruszenia uprawnień
Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej
Postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność spółki dominującej
RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA W GRUPIE – EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE
W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących?

Jak stworzyć sprawny, prosty i klarowny system raportowania w grupie zgodnie z przepisami prawa, wspierający rozwój grupy?
Jakie są zasady raportowania w grupie?
Jakie raporty mogą krążyć między spółkami?
Jakich raportów może wymagać zarząd/właściciele/inwestorzy / akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych?
Raport spółka córka – spółka matka
Jakich informacji nie można przekazywać spółkom w grupie? –działanie na szkodę spółki
Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej – czyli co można ujawnić?
EFEKTYWNE PRAKTYKI RYNKOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI NADZORU W GRUPIE – ROZWIĄZANIA NIEUJĘTE W KODEKSIE
Kontrola i nadzór w grupie kapitałowej między spółkami

Na podstawie których regulacji spółka matka sprawuje kontrolę, a spółki zależne są zobowiązane do umożliwienia nadzoru – regulacje wewnątrz-organizacyjne i ustalenia w grupie
Kiedy spółki córki powinny poddać się kontroli i nadzorowi?
Kiedy spółka matka nie musi pytać o zgodę?
Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej ze strony spółki nadzorującej?
Jak zorganizować zapisy w statucie spółki matki i córki aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej?
Niepisane „prawa”, funkcjonujące na rynku, wbrew prawu
Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
Szczególna sytuacja spółek publicznych
Korzyści „właścicieli” spółek a korzyści grupy
Możliwości współdziałania spółek należących do grupy
16.30 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym.

Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji.

Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Wydarzenie: Grupy Kapitałowe