High Performance Team – jak budować i zarządzać zespołem wysokowydajnym

O szkoleniu

High Performance Team to zespół wysokowydajny o ponadprzeciętnych wynikach, którego główną cechą jest zdolność samoaktywizowania się oraz samorozwoju. Budowanie takiego zespołu rozpoczyna się od uświadomienia sobie faktu, że należy wyjść z koncentracji na celach indywidualnych na rzecz intencjonalnej współpracy i uczenia się od siebie. Dzięki temu zespół może wzmacniać relacje oraz wzajemne zaufanie, jest bardziej otwarty na trudne sytuacje i potrafi korzystać z konfliktów w sposób twórczy. Wzmacnia w sobie zaangażowanie oraz odpowiedzialność, która rozumiana jest w kontekście indywidualnym, ale także zespołowym. Dzieli wiarę w zwycięstwo każdego członka zespołu. Członkowie zespołu wspierają się wzajemnie w słabszych dniach, a prosząc o pomoc, nie obawiają się pokazania słabości. Dbają o wyniki ilościowe oraz jakościowe, bo nieważne tylko „co”, ale przede wszystkim „jak”.

Jeśli chcesz zyskać kompetencje, które pozwolą Ci stworzyć dojrzały i świadomy zespół HPT, zapraszamy na szkolenie!

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Wzmocnienie wiedzy na temat tego czym jest zespół wysokowydajny
 • Identyfikacja potencjału zespołu i stojących za nim wyzwań
 • Wypracowanie filarów HPT
 • Zarządzanie oparte na wartościach
 • Komunikacja w służbie przywództwa
 • Być liderem HPC – high performance collaboration
Kto powinien wziąć udział?

menadżerowie, kierownicy wszystkich szczebli, szefowie projektów

Program szkolenia

OSWOIĆ HPT

 • czym są zespoły wysokowydajne
 • jakie etapy rozwoju budują zespół wysokowydajny
 • konflikt początkiem nowego
 • jaka jest rola lidera HPT
 • SWOT HPT

WARUNKI ROZWOJU HPT

 • podział pracy
 • zmiany budujące trwałość zespołową
 • rozkład sił w zespole – proces i dynamika
 • mapa zespołu – kierunki rozwoju
 • praca na potrzebach

FILARY HPT

 • ustalanie kontraktu
 • wartości zespołowe
 • Team CANVAS – żeby najważniejsze było najważniejsze w zespole

ENERGIA ZEPOŁOWA

 • budowanie świadomego zespołu, gdzie każdy może być zwycięzcą
 • mapa motywacji
 • analiza sukcesów
 • myślenie out-of-the-box
 • twórcze rozwiązywanie problemów

KOMUNIKACJA W SŁUŻBIE PRZYWÓDZTWA

 • cztery filary dialogu
 • zwroty mosty, zwroty mury
 • proszenie, dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • sztuka zadawania pytań
 • myślenie krytyczne i myślenie refleksyjne

LIDER i HPC

 • 5 stopniowa skala przywództwa Maxwell’a
 • kwestionowanie status quo i napięcie twórcze
 • systemowe podejście do rozwoju zespołu
 • moja droga rozwoju
 • moja wizja jako szefa HPT

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Konsultant, trener, facylitator dialogu, certyfikowany coach i mediator organizacyjny, psycholog społeczny. Od 20 lat zajmuje się pracą doradczą i rozwojową. Specjalizuje się w obszarach budowanie zespołów wysokowydajnych, budowanie motywacji i automotywacji do działania, porozumienia bez przemocy, perswazji, przywództwa opartego na dialogu, pomaga także w interwencjach kryzysowych. Wspiera zarządy, zespoły managerskie, managerów indywidualnie, grupy oraz zespoły pracownicze.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.

00-854 Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Golden Floor

00-201 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 5.03% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.82% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!