HR Business Partner – zarządzanie coachingowe

O szkoleniu

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu dającego przestrzeń do praktycznego przećwiczenia technik i metod coachingowych w roli HR BP. W trakcie szkolenia są prowadzone symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami, a następnie ewaluacja wyników. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody coachingowe dla HR BP (i nie tylko) oraz najskuteczniejsze technik wywierania wpływu i budowania zasad profesjonalnej współpracy z managerami i pracownikami na rzecz firmy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla HR Business Partnerów, kierowników i specjalistów HR oraz osób chcących poznać coachingowy styl zarządzania.

Program szkolenia

Coaching czy mentoring w zarządzaniu:

 • Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany w przedsiębiorstwie?
 • Czym jest mentoring, kiedy i dla kogo może być zastosowany w przedsiębiorstwie?
 • Co to jest coachingowy styl zarządzania?
 • Rola menedżer coach w organizacji i rola HR BP coacha.
 • Rola HR BP w organizacji o coachingowym stylu zarządzania.
 • 10 przykazań dla zarządzania coachingowego.
 • 10 zasad HR BP dla wsparcia menagerów w zarządzaniu coachingowym.

Proces coachingowy – krok po kroku:

 • Struktura procesu coachingowego i zasadność takiego modelu dla pracy HR BP.
 • Badanie potrzeb coachingowych celem definiowania efektywnych działań procesowych w ramach współpracy z biznesem.
 • Cykl coachingowy w pracy HR BP.
 • Mentoring w pracy z biznesem jako działanie rozwojowe i budujące zaangażowanie i lojalność.
 • Cele coachingu, poszczególne role i klarowność i jasność zasad procesu rozwojowego.
 • Wyzwania i zagrożenia dla zarządzania coachingowego w perspektywie HR BP.
 • Dyscypliny wewnętrznej a coaching i jego przełożenie na prace HR BP.

Wsparcie menagera w rolę coacha:

 • Metody i techniki rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Aktywne słuchanie czyli słuchać a słyszeć podczas coachingu.
 • Ćwiczenie sztuki zadawania skutecznych pytań.
 • Metody i techniki rozwijania umiejętności udzielania informacji zwrotnych w coachingu.
 • Rozmowy coachingowe w procesie rozwoju pracowników.
 • Rozmowy wspierające i wykorzystanie coachingu.

Narzędzia coachingowe:

 • Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.
 • Model Dilsa – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.
 • SFA – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz SFC – coaching skoncentrowany na rozwiązaniach czyli ćwiczenie rozmów opartych na SFC.
 • Przeformułowanie czyli wsparcie w wypracowaniu alternatywnych rozwiązań.
 • Perspektywa czyli różne oblicza tego samego.
 • Skalowanie czyli  narzędzie definiujące natężenie coachowanego zjawiska.
 • Poszukiwanie wyjątków czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.

Narzędzia coachingowe cd:

 • Mapa to nie teren czyli konsekwencje tworzenia map w biznesie w tym ćwiczenie SMS (subiektywna mapa sytuacji).
 • Inwentarz zasobów. Matryca aktywności. Czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.
 • Technika Benjamina Franklina czyli metoda wspierająca konsekwencje w planowaniu i działaniu.
 • Metoda Kurta Vonneguta czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”.
 • Technika Walta Disneya czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.

Ćwiczenia praktyczne prowadzenia sesji czyli przygotowanie do prowadzenia rozmów z wykorzystaniem narzędzi coachingowych:

 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu.
 • Przygotowanie do sesji coachingowej krok po kroku.
 • Przeprowadzenie próbnego coachingu.
 • Obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy oraz informacja zwrotna podsumowująca próbną sesję.
 • Zasady i wskazówki dla wszystkich którzy rozpoczynają coaching .

Podsumowanie szkolenia:

 • Karta SSC
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym i zespołowym

Czas trwania

Stacjonarnie: 21h (1 dzień:10-17, 2 dzień: 09-16, 3 dzień: 08-15)

On-line: 21h (każdy z trzech dni 09:00 do 16:00)

Prelegenci

Beata Wiernicka-Bełz
Kompetea

Doświadczony trener biznesu, konsultant HR, coach, certyfikowany asesor AC/DC, Master NLP, ekspert w zakresie budowania i wdrażania efektywnych i skutecznych rozwiązań HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w firmach z branży: FMCG, usługowo-informatycznej, dystrybucyjnej, produkcyjno-handlowej oraz kilkuletnie doświadczenia jako trener, asesor oraz konsultant z obszaru ZZL. Jej pasją zawodową jest budowania narzędzi do selekcja i rekrutacja personelu, opracowywania i wdrażania systemów ocen, optymalizacji struktur organizacyjnych, tworzenie modeli kompetencyjnych oraz ich diagnoza. Chętnie i skutecznie zajmuje się prowadzeniem analiz stanowisk pracy, opracowaniem profili wymagań stanowiskowych i osobowych, które są wykorzystywane do diagnostyki z wykorzystaniem metody AC/DC. Posiada praktyczne doświadczenie w tworzeniu lub aktualizowaniu zakresów obowiązków dla wszystkich stanowisk pracy oraz w definiowaniu zasad opracowania wartościowania stanowisk pracy, tworzenia i wdrażanie systemów motywacyjnych oraz systemów premiowych. Doświadczeniem zawodowym i praktyką konsultancką dzieli się prowadząc szkolenia. Jej szkolenia są zawsze w formie warsztatowej, bardzo praktyczne, inspirujące i dające pakiet „narzędzi” oraz „wachlarz dobrych praktyk”. Jako trener biznesu zrealizowała blisko 3000 godzin szkoleniowych w tym w sektorach energetycznym, farmaceutycznym, FMCG, telekomunikacyjnym, produkcyjnych, administracji publicznej. Specjalizuje się w obszarach związanych z oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia z tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą, komunikacji. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ADN centrum konferencyjne

Warszawa

woj. mazowieckie

Szkolenie realizowane za pomocą Platformy MS Teams
Golden Floor

02-017 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
2 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!