Human Resources Business Partner - HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych. Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

Organizowane przez Human Skills szkolenia HR Business Partner to potężna dawka fachowej i usystematyzowanej wiedzy z HR Business Partneringu oraz relacji budowanych w biznesowym otoczeniu. Nasze najnowsze szkolenie HR Business Partner w formie kursu otwartego oraz kursu online ukierunkowane jest na wyposażenie uczestników w kluczową dla rozwoju potencjału współczesnej organizacji wiedzę na temat funkcji, ról i zadań Human Resources Business Partnera.

Human Resources Partner to osoba, która wnosi do organizacji szereg cennych wartości. To specjalista w dziedzinie motywowania i wzmacniania zaangażowania pracowników oraz mistrz kompetencji społecznych niezbędnych w nowoczesnym strategicznym partnerstwie.

Otwarte kursy HR Business Partner i ich odpowiedniki w wersji online pozwalają Uczestnikom kursu wypracować kluczowe kompetencje wzmacniające ich pozycję w roli eksperta w zakresie budowania zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów.

Szkolenia dla HR z tej tematyki rekomendujemy wszystkim, którzy dążą do pogłębionego zrozumienia kluczowej roli Human Resources Business Partnera w organizacji i chcą poszerzyć wiedzę na temat wszystkich procesów HR oraz zależności między nimi. Zarówno otwarty kurs Human Resources Business Partner z naszej najnowszej oferty, jak i jego wariant w formie online, wyposaża Uczestników szkolenia w najskuteczniejsze narzędzia zarządzania personelem niezastąpione w realizacji zadań Business Partnera, przygotowuje do prowadzenia trudnych rozmów, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów w sposób, który pozwala minimalizować wszelkie straty w relacjach biznesowych. Nasze szkolenia Human Resources z dziedziny Business Partner koncentrują się ponadto na kształceniu kompetencji szczególnie przydatnych na stanowiskach powołanych do wspierania kadry kierowniczej w procesach zarządzania kapitałem ludzkim.

Kursy HR, szkolenia działu personalnego oraz pracowników spokrewnionych działów organizujemy w formie kursu otwartego prowadzonego w naszej siedzibie, a także wygodnego warsztatu online, który umożliwia naukę z dowolnego miejsca i w najbardziej odpowiednich dla Uczestników okolicznościach. Szkolenie Human Resources Business Partner w obu tych wariantach jest dla Kursantów niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z osobami zatrudnionymi w innych organizacjach i wypracowania na tej podstawie własnego zindywidualizowanego warsztatu pracy. Nasze szkolenia HR online dla firm, instytucji publicznych i osób prywatnych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji projektujemy na podstawie wnikliwej analizy aktualnych potrzeb szkoleniowych nowoczesnych organizacji oraz współczesnych realiów biznesowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenia dla HR z Business Partneringu wyposażają Uczestników w specjalistyczną wiedzę o:

 • specyficznej roli i funkcji Human Resources Business Partnera we współczesnych realiach biznesowych;
 • metodach i technikach projektowania optymalnych procesów i narzędzi HR;
 • zasadach i technikach tworzenia i wzmacniania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu;
 • modelach zarządzania zmianą z zachowaniem ekonomii zaufania i partnerstwa;
 • skutecznych technikach rozwiązywania konfliktów z troską o minimalizowanie strat w obszarze biznesowych relacji.

Szkolenia Human Resources Business Partner kształcą profesjonalne umiejętności:

 • określania zasad i wytycznych zmierzających do optymalizacji procesów HR oraz definiowania wskaźników ich skuteczności;
 • rekomendowania odpowiednich metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla organizacji;
 • wnikliwego analizowania zmian zachodzących w organizacji oraz wsparcia w ich optymalizacji;
 • prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, konstruktora porozumienia w celu wypracowania rozwiązań najlepszych dla obu stron mediacji.

Szkolenie Human Resources Business Partner szlifuje unikatowe kompetencje związane z:

 • definiowaniem roli, funkcji i zadań wymaganych od profesjonalnego HR BP;
 • kompleksowym rozumieniem roli HR Business Partnera w firmie i dogłębnym pojmowaniem wszystkich procesów w obszarze HR;
 • wykorzystaniem najważniejszych narzędzi zarządzania personelem stosowanych przez HR BP;
 • wspieraniem kadry managerskiej w procesach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim;
 • pracą z kluczowymi metodami wykorzystywanymi przez Human Resources Business Partnera – coachingowymi, zarządzania konfliktami, organizowania i prowadzenia spotkań oraz wdrażania różnorodnych zmian w organizacji.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy działów personalnych.
 • Osoby dedykowane do wsparcia biznesu.
 • Obecni i przyszli Human Resources Business Partnerzy.
 • Osoby zainteresowane rozwojem własnym o obszarze kompetencji społecznych.

Program szkolenia

Wstęp. Stacjonarne szkolenie HR w części wprowadzającej przewiduje wnikliwą diagnozę potrzeb szkoleniowych Kursantów, zdefiniowanie celów szkolenia oraz blok poświęcony sprawom organizacyjnym. Kursy HR organizowane w naszej siedzibie charakteryzuje duża elastyczność programowa – eksperci prowadzący nasze stacjonarne szkolenia dla HR z obszaru HR Business Partner w razie potrzeby na bieżąco wzbogacają treść i formę warsztatów, tak aby kurs Human Resources spełniał oczekiwania danej grupy szkoleniowej. W programie opisywanego szkolenia Human Resources przewidziane zostały ponadto różne formy ćwiczeń praktycznych umożliwiających utrwalenie i pogłębienie zdobytej wiedzy w działaniu.

Moduł I. Rola, funkcje, zadania oraz kompetencje Human Resources Business Partnera

 • Wielozadaniowy model Dave’a Ulricha we współczesnym Human Resources.
 • Role HR Business Partnera według modelu Ulricha i oczekiwań stawianych przez biznes.
 • Budowanie skutecznej strategii Human Resources w zgodności ze strategią biznesu – HRBP jako partner strategiczny w organizacji.

Moduł II. Kluczowe kompetencje i funkcje Human Resources BP

 • Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów Human Resources oraz zakres jego zadań.
 • Developer kapitału intelektualnego i zadania HR BP ukierunkowane na rozwój i sukces w biznesie.
 • Human Resources BP jako agent zmiany.
 • Zdefiniowanie i omówienie najważniejszych kompetencji dla Business Partnera HR.

Moduł III. Human Resources BP i jego efektywność osobista w codziennych zadaniach

 • Coaching jako narzędzie HR Business Partner w profesjonalnych relacjach biznesowych.
 • Przegląd technik wywierania wpływu i ich przydatność w procesie budowania ekonomii zaufania.
 • Analiza transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w zadaniach HR Biznes Partnera.
 • Prezentacje, wystąpienia i spotkania biznesowe w codzienności HR Business Partnera, czyli to the point.

Moduł IV. Rola Human Resources Business Partnera w pozyskiwaniu i utrzymywaniu najlepszych pracowników

 • Kompetencje wspomagające realizację celów biznesowych (people analytics).
 • Budowanie silnego i atrakcyjnego wizerunku pracodawcy jako droga do zdobycia najlepszych pracowników – employer branding.
 • Efektywne metody i techniki werbowania wartościowych i najlepiej dopasowanych do organizacji pracowników.
 • Budowanie zaangażowania kadr poprzez onboarding o charakterze systemowym.
 • Programy rozwoju talentów – rozwój wszystkich czy wybranych pracowników?

Moduł V. Human Resources BP i jego wpływ na siłę organizacji poprzez optymalizację procesów HR

 • Digitalizacja i automatyzacja procesów miękkich – programy i systemy IT.
 • Zarządzanie projektami HR oraz specyfika podejścia w stylu Agile.
 • Koncepcje: service design oraz Design Thinking w optymalizacji kluczowych procesów HR.
 • Grywalizacja jako wartościowe narzędzie HR.
 • Pomiar mierzalnego i niemierzalnego – priorytetowe wskaźniki HR.

Moduł VI. HR Business Partner – inspirator, inicjator i wsparcie w procesie zmiany

 • Model zarządzania zmianą „3D” z omówieniem.
 • Kolejne etapy w zarządzaniu zmianą oraz tzw. uważność w planowaniu zmiany w organizacji.
 • Lider i ekspert zmiany – zadania i kompetencje przynależne HR Biznes Partnerowi.
 • Częste przyczyny porażek w procesie przechodzenia przez zmiany oraz metody ich niwelowania.

Moduł VII. Human Resources Biznes Partner jako sprawny mediator i budowniczy porozumienia

 • Konflikty – korzyści i zagrożenia płynące z konfliktów w miejscu pracy.
 • Strategie i metody rozwiązywania różnorodnych konfliktów.
 • Techniki i metody analizy konfliktu.
 • Najskuteczniejsze metody zapobiegania konfliktom w miejscu pracy.

Podsumowanie szkolenia Human Resources Biznes Partner. Stacjonarne kursy HR i szkolenia działu personalnego uzupełniamy na życzenie darmową opieką poszkoleniową ze strony naszych ekspertów. Szkolenie Human Resources doskonalące kompetencje HR Biznes Partnerów kończy się wystawieniem świadectwa ukończenia szkolenia HR „HRBP jako partner wspierający efektywność i skuteczność działań biznesowych”.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Anna Liszewska
Psycholożka. Coach. Trenerka umiejętności miękkich. Konsultantka HR. Managerka projektów rozwojowych. Konsultantka Odporności Psychicznej i Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Wykładowczyni akademicka.

PROFIL TRENERKI:

+15 lat w obszarze szkoleń i rozwoju. Łączy perspektywę zdobytą wewnętrznych działach HR i z wiedzą konsultantki zewnętrznej. Doświadczenie w zarządzaniu rozwojem w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Znajomość wyzwań rozwojowych zarówno w małych firmach, jak i w korporacjach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Procesy i kompetencje HR: zarządzanie rozwojem pracowników, zarządzanie szkoleniami, rekrutacja i selekcja, HRBP,  Assesment i Development Center, systemy ocen okresowych.
 • Kompetncje miękkie: zarządzanie stresem, zarządzanie emocjami, budowanie odporności psychicznej, work-life balance, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, asertywność, zarządzanie sobą w zmianie.
 • Kompetencje managerskie: first time manager, zarządzanie zespołem w zmianie, stres w pracy managera, motywowanie pracowników, udzielanie informacji zwrotnych.

KWALIFIKACJE:

 • Magisterka psychologii.
 • Trenerka biznesu.
 • Absolwentka szkoły coaching.
 • Absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie zasobami pracy.
 • Certyfikowana konsultantka odporności psychicznej – MTQ 48 i MTQ Plus.
 • Certyfikowana konsultantka Zintegrowanego Modelu Przywództwa – ILM 72.
 • Certyfikat Stress Management Coaching.
 • Certyfikat Six Sigma Green Belt.
Alicja Szpotowicz
Coach kariery. Trener biznesu. Ekspert HR.

PROFIL TRENERA:

Doświadczona architektka kariery, job coach i trener biznesowy. Oferuję  kompleksowe usługi w zakresie rozwoju zawodowego, budowania zespołów, osiągania celów biznesowych oraz rekrutacji.

Współtworzenie wewnętrznych działów  HR, jak i współpraca z klientami biznesowymi, pozwoliło mi zdobyć reputację ekspertki w dziedzinie kariery i rekrutacji. Doskonale wiem, jak dostarczać wartościowe rozwiązania na rzecz wzmacniania organizacji  poprzez rozwój umiejętności przywódczych, budowanie efektywnych zespołów, wzmacnianie komunikacji i umiejętności miękkich. 

SPECJALIZACJA:

 • Ponad 10 lat doświadczenia w obszarze rekrutacji, budowania zespołów, motywacji pracowników, zarządzania projektem i prawa pracy.
 • Coaching kariery w tym: budowanie ścieżek kariery, awanse/promocje/proces zmian/ restrukturyzacje.
 • Dokumenty aplikacyjne + szkolenie z LinkedIn.
 • Rekrutacja.
 • Employer branding.
 • Onbordnig pracowników i exit interview.
 • Oceny pracownicze.
 • Planowanie sukcesji.
 • Prawo pracy.
 • KPI HRowe.

KWALIFIKACJE:

 • Projektantka Kariery wg. metodologii Carieerdesign.
 • Certyfikowana konsultantka Extended DISC.
 • Certyfikowana konsultantka FinxS Sales.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Moje podejście opiera się na wspieraniu Klientów w odkrywaniu ich wewnętrznych zasobów, budowaniu motywacji i zawodowej pewności siebie, a także rozwijaniu umiejętności zarządzania stresem, komunikacji i budowania relacji. 
 • Interaktywne i praktyczne podejście do szkoleń i sesji coachingowych przekłada się na trwałe zmiany i osiąganie wyjątkowych wyników przez moich Klientów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
1 585
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 635 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 495 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!