Identity with Windows Server 2016

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 5-dniowe szkolenie prowadzone w trybie online. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Szkolenie autoryzowane Microsoft.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Funkcje usług AD DS oraz sposoby instalowania kontrolerów domeny (DC)
 • Wykorzystanie różnych technik zarządzania obiektami w usługach AD DS, w tym tworzenie i konfigurowanie obiektów użytkowników, grup i komputerów
 • Planowanie i wdrażanie usług AD DS w środowisku obejmującym wiele domen i lasów
 • Planowanie i wdrażanie usług AD DS. w środowisku obejmującym wiele lokacji oraz zasady działania replikacji w AD
 • Implementacja infrastruktury GPO, w tym przegląd komponentów i technologii, które składają się na zasady grupy
 • Konfigurowania ustawień i preferencji zasad grupy, w tym wdrażanie szablonów administracyjnych, konfiguracja przekierowywania folderów i  konfiguracja skryptów oraz konfiguracja preferencji zasad grupy
 • Konfiguracja zabezpieczeń kontrolera domeny, zabezpieczenia konta, zabezpieczenia hasłem i kont usług zarządzanych przez grupę (gMSA)
 • Wdrożenie usługi AD CS, w tym wdrażanie, administrowanie i rozwiązywanie problemów z urzędami certyfikacji
 • Sposoby wdrażania i zarządzania certyfikatami w środowisku usług AD DS, w tym wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów, zarządzanie odwoływaniem i odzyskiwaniem certyfikatów, używanie certyfikatów w środowisku biznesowym oraz wdrażanie kart inteligentnych
 • Usługi AD FS i sposoby konfigurowania usług AD FS w scenariuszu z jedną organizacją i scenariuszu z organizacją partnera
 • Implementacja usługi AD RMS, w tym przegląd AD RMS, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS oraz konfigurowanie ochrony zawartości AD RMS
 • Planowanie i konfiguracja synchronizacji katalogu pomiędzy Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a lokalnymi AD DS.
 • Monitorowanie, zarządzanie i utrzymywanie AD DS.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania usługą katalogową Active Directory i usługami pokrewnymi w systemie Windows Server 2016. W tym zapoznanie się z:

 • Instalacją i konfiguracją kontrolera domeny
 • Zarządzaniem obiektami w AD DS za pomocą narzędzi graficznych i Windows PowerShell
 • Wdrażaniem AD DS w środowiskach rozproszonych
 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)
 • Wdrażaniem lokacji usług AD DS oraz konfigurowaniem i zarządzaniem replikacją
 • Wdrażaniem i zarządzaniem obiektów zasad grupy (GPO)
 • Zarządzaniem ustawieniami użytkowników za pomocą obiektów zasad grupy
 • Zabezpieczeniem AD DS i kont użytkowników
 • Implementacją i zarządzaniem hierarchią urzędu certyfikacji (AD) za pomocą AD CS
 • Wdrażaniem i zarządzaniem certyfikatami
 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami AD FS
 • Wdrożeniem synchronizacji między usługami AD DS i Azure AD
 • Monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i zapewnieniem ciągłości działania usług AD DS
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą Active Directory Windows Server 2016. Kurs przeznaczony jest szczególnie dla specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie i konfigurowanie usług katalogowych w usłudze Active Directory (AD DS), w tym też osób odpowiedzialnych za wdrażanie zasad grupy, odpowiedzialnych za wykonywanie kopi zapasowych i przywracanie usługi katalogowej Active Directory, osób odpowiedzialnych za monitorowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory. Kurs przeznaczony jest również dla osób odpowiedzialnych bądź też zainteresowanych innymi rolami serwera powiązanymi z usługą katalogową Active Directory takimi jak: usługi certyfikatów Active Directory (AD CS), usługi federacyjne Active Directory (AD FS) i usługi zarządzania prawami w usłudze Active Directory (AD RMS). Głównymi odbiorcami kursu są specjaliści IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z usługą katalogową Active Directory i którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz usystematyzować informacje w zakresie technologii identyfikacji i dostępu realizowanej za pomocą usługi katalogowej Active Directory oraz usług pokrewnych. Kolejnymi odbiorcami kursu będą administratorzy systemów lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie AD DS, którzy chcą trenować podstawowe i zaawansowane technologie identyfikacji i dostępu w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016. Dodatkowa grupa odbiorców tego kursu obejmuje specjalistów IT, którzy chcą skonsolidować swoją wiedzę na temat usług AD DS i powiązanych technologii, a także specjalistów IT, którzy chcą przygotować się do egzaminu 70-742 – „Identity with Windows Server 2016”.

 

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Poziom minimalny:

 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji i technologii  związanych z AD DS w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu systemami Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), doświadczenie w konfiguracji i pracy z Microsoft Hyper-V oraz podstawy koncepcji wirtualizacji serwerów, znajomość podstawowych dobrych praktyk bezpieczeństwa, praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi klienta Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, podstawowa obsługa interfejsu wiersza polecenia Windows PowerShell.

Poziom oczekiwany:

 • Uczestnicy powinni mieć co najmniej dwa lata lub więcej doświadczenia w dziedzinie IT oraz wskazane jest uczestnictwo w  kursach 20410, 20411 i 20412 lub równoważna wiedza. Solidne, praktyczne zrozumienie podstaw sieci, w tym TCP / IP, User Datagram Protocol (UDP) i Domain Name System (DNS),solidne, praktyczne zrozumienie zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), solidne, praktyczne zrozumienie podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V, zrozumienie zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server oraz umiejętność posługiwania się komendami PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Program szkolenia

Instalowanie i konfigurowanie kontrolerów domeny

 • Omówienie usług AD DS
 • Omówienie kontrolerów domeny AD DS
 • Wdrażanie kontrolera domeny

Zarządzanie obiektami w AD DS

 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zarządzanie grupami w AD DS
 • Zarządzanie obiektami komputerów w AD DS
 • Wykorzystania Windows PowerShell do administrowania AD DS
 • Wdrażanie i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi

Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS

 • Przegląd zaawansowanych wdrożeń AD DS
 • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
 • Konfigurowanie relacji zaufania usług AD DS

Wdrażanie i administrowanie lokacjami AD DS  oraz ich replikacja

 • Omówienie replikacji usług AD DS
 • Konfigurowanie lokacji AD DS
 • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS

Wdrażanie zasad grupy

 • Wprowadzenie do zasad grupy
 • Wdrażanie i administrowanie obiektami GPO
 • Zakres zasad grupy i przetwarzanie zasad grupy
 • Rozwiązywanie problemów ze stosowaniem obiektów zasad grupy

Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

 • Wdrażanie szablonów administracyjnych
 • Konfigurowanie przekierowania folderu, instalacji oprogramowania i skryptów
 • Konfigurowanie preferencji zasad grupy

Zabezpieczanie usług domenowych w usłudze Active Directory

 • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
 • Wdrażanie bezpieczeństwa kont
 • Wdrażanie inspekcji
 • Konfigurowanie kont serwisowych

Wdrażanie i zarządzanie AD CS

 • Wdrażanie urzędów certyfikacji
 • Administrowanie urzędami certyfikacji
 • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów certyfikacji

Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

 • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
 • Zarządzanie wdrażaniem, odwoływaniem i odzyskiwaniem certyfikatów
 • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
 • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi

Wdrażanie i zarządzanie usługami AD FS

 • Omówienie usług AD FS
 • Wymagania i planowanie usług AD FS
 • Wdrażanie i konfigurowanie usług AD FS
 • Omówienie serwera proxy aplikacji sieci Web

Wdrażanie i zarządzanie AD RMS

 • Omówienie AD RMS
 • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
 • Konfigurowanie ochrony zawartości AD RMS

Implementowanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD

 • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji katalogów
 • Wdrażanie synchronizacji katalogów za pomocą usługi Azure AD Connect
 • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji katalogów

Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

 • Monitorowanie AD DS
 • Zarządzanie bazą danych Active Directory
 • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory dla AD DS oraz innych rozwiązań w zakresie tożsamości i dostępu

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za szkolenie we wrześniu
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
3 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Altkom Akademia S.A.
 • Ulica i nr: ul. Chłodna 51
 • Kod pocztowy: 00-867
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1880008391

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa, Polska ul. Chłodna 51

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa, Polska
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!