IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami

O szkoleniu

Szkolenie skupia się na zagadnieniach związanych z całościowym zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: metodach pomiaru wielkości zapasu, wyznaczaniem celów na wielkość zapasów, kategoryzacji zapasów, sposobach zapobiegania powstawaniu zbędnych zapasów, zapasach bezpieczeństwa, procesie planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technikach zarządzania zapasami.

OPIS SZKOLENIA IMP

 • Część zapasów, która od dawna zalega w naszym magazynie nie jest już nikomu potrzebna?
 • Czy masz czasem wrażenie, że po raz kolejny napotykasz tę samą przeszkodę w swojej pracy? Np. dane o wielkości zapasu w systemie ERP znów nie są dokładne?
 • Znowu, po nie do końca udanej akcji promocyjnej, został niepotrzebny zapas opakowań?
 • W Twojej firmie codziennie odbywa się spotkanie produkcyjne, na którym znowu omawiacie te same powody niewykonania wczorajszego planu?
 • Nie masz czasu uporządkować danych podstawowych materiałów, bo ciągle „gasisz pożary” wywołane między innymi nieaktualnymi danymi podstawowymi?
 • Nie jesteś pewien, czy aktualne wielkości partii sprzyjają minimalizacji całkowitych kosztów w firmie?
 • Zastanawiasz się, czy lepiej odtwarzać zapas często i w niewielkich porcjach, czy raczej rzadko, ale w większych?
 • W trakcie szkolenia IMP koncentrujemy się na całościowym zarządzaniu zapasami. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omawiamy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów.


By zapanować nad zapasami najpierw musimy określić co to znaczy. W tym celu omówimy metody pomiaru wielkości zapasu oraz wyznaczanie celów na wielkość zapasów. Podzielimy zapasy na kategorie. Pozwolą one zapanować nad nimi bez nadmiernej konieczności schodzenia do szczegółów, bo im więcej szczegółów tym więcej pracy i tym większa jej niepewność.

Opowiemy o sposobach zapobiegania powstawaniu zbędnych zapasów. Przyjrzymy się różnym podejściom do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza kosztów oraz analiza potencjalnych zagrożeń i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. To pozwoli nam określić różne kryteria ustalania partii, zwłaszcza produkcyjnej. Rozważania oparte są o przykłady z różnych branż.

Obszernym tematem podczas IMP jest zagadnienie zapasów bezpieczeństwa. Czy utrzymywać zapas bezpieczeństwa? Jak powiązać zapas bezpieczeństwa z obsługą Klienta a jak z terminowością dostaw zewnętrznych oraz produkcji? Jakimi metodami wyznaczać zapasy bezpieczeństwa? Gdzie planować zapasy bezpieczeństwa: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie? Przed jakimi typami zaburzeń chronią nas zapasy bezpieczeństwa? Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa? Jak często i jakimi metodami aktualizować wielkość zapasów bezpieczeństwa? Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych podejść do zapasów bezpieczeństwa?

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiążemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa. Spróbujemy optymalizować całość inwestycji w zapas biorąc pod uwagę koszty zakupu, koszty zapasu i oczekiwany poziom obsługi Klienta.

Zajmiemy się też uproszczonymi metodami uzupełniania zapasów. Zreferujemy powody stosowania metod uproszczonych (nieopartych o mechanizm MRP), zalety ich stosowania oraz ryzyka z nimi związane, a które często są bagatelizowane.

Położymy nacisk na zapobieganie różnym zagrożeniom w zarządzaniu zapasami, w odróżnieniu od „gaszenia pożarów” – reagowania na występujące zagrożenia.

Po omówieniu powyższych zagadnień przejdziemy do praktycznych warunków i technik skutecznego działania mechanizmu MRP. Zwrócimy uwagę na niezbędną poprawność danych podstawowych materiałów i receptur wyrobów (BOM). Przyjrzymy się różnym metodom podpowiadającym kiedy i ile należy zamówić. Omówimy sposoby zastosowania wyliczonych wcześniej zapasów bezpieczeństwa w naszych systemach MRP.

W czasie szkolenia zbudujemy „Przewodnik wdrożeniowy”. Ten „Przewodnik” to zestaw zadań, które Uczestnicy – wykorzystując wiedzę ze szkolenia - mogą wykonać u siebie w Firmie i stworzyć całą, lub choćby część Polityki Zarządzania Zapasami.

Na każdym kroku podkreślamy kontekst biznesowy, w którym się znajdujemy. Szukamy zrozumienia potrzeb naszych Klientów Wewnętrznych oraz sposobów na uzmysłowienie naszych potrzeb tym, dla których jesteśmy Klientami.

Dlaczego warto wziąć udział?

CELE SZKOLENIA:

 • Identyfikacja rodzajów i kategorii zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie zdrowej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
 • Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów bezpieczeństwa, aby utrzymać poziom obsługi Klienta i płynność produkcji przy jednoczesnej kontroli nad wielkością zapasów
 • Określenie wielkości partii zakupowej materiałów oraz wielkości partii produkcyjnej w celu optymalizacji kosztów z zapasami
 • Poznanie mechanizmu działania MRP w kontekście konfiguracji najważniejszych parametrów narzędzia
 • Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP, jako narzędzia do planowania zaopatrzenia i produkcji oraz przydatności MRP w różnych branżach i typach produkcji
 • Poznanie innych niż MRP metod planowania materiałowego oraz analiza ich zalet i ograniczeń
 • Poznanie skutecznych metod zarządzania zapasami, uwzględniających m.in. dynamikę popytu, czasy dostaw komponentów, szerokość portfela oferowanych produktów, wymogi Klientów, priorytety firmy i inne czynniki mające wpływ na dobór optymalnych technik zarządzania zapasami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników procesów związanych z planowaniem, zapasami, zaopatrzeniem itd.

Program szkolenia

 • Polityka zarządzania zapasami
 • Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
 • Kategoryzacja zapasów
 • Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
 • Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
 • Zapasy bezpieczeństwa
 • Uproszczone metody uzupełniania zapasów
 • Wykorzystanie wyników MRP
 • Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP

Czas trwania

szkolenie stacjonarne: 3 dni
szkolenie online: 4 dni

Prelegenci

Tomasz Sokołowski

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

56-400 Oleśnica

Południowa 18

woj. dolnośląskie

Hotel Ilonn

60-462 Poznań

Szarych Szeregów 16

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Stacjonarne - promocja
za płatność 6 tyg. przed szkoleniem
3 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Online - promocja
za płatność 6 tyg. przed szkoleniem
3 100
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę po okresie promocji
4 100
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
3 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
60-614 Poznań
ul. Śląska 2a
woj. wielkopolskie
MPM Productivity Management Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie i szkoleniach z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania produkcją i logistyką w procesie tworzenia wartości dodanej. Firma istnie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MPM Productivity Management Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Śląska 2a
 • Kod pocztowy: 60-614
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7792011571

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!