Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/implementing-and-operating-cisco-enterprise-network-core-technologies-75661-id1231

Informacje o szkoleniu

 • Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies


  ID szkolenia: 75661
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
  Monitor o rozdzielczości FullHD.
  Stabilne łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej komfortową naukę i zabawę.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  5 dni
 • Organizator szkolenia:

  Altkom Akademia S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Altkom Akademia S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs ENCOR zapoznaje uczestników z zawansowanymi mechanizmami w pięciu obszarach współczesnych sieci kampusowej: przełączanie, routing, dostęp do sieci Internet, bezpieczeństwo oraz rozszerzenie funkcjonalności sieci LAN o dostęp bezprzewodowy. Poprzez pokazy instruktorskie na żywo, kursanci poznają metodykę oraz specyfikę konfiguracji przełącznika, routera oraz kontrolera sieci bezprzewodowej w wymienionym zakresie. Ćwiczenia do samodzielnej realizacji pozwolą na utrwalenie zdobytej wiedzy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających projektować, zarządzać oraz zabezpieczać sieci komputerowe na bazie produktów Cisco w obszarach związanych z przełączaniem, routingiem, dostępem do Internetu oraz sieciami bezprzewodowymi.

 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy – tematyka związana z przełączaniem w sieciach komputerowych

 1. Architektura sieci typu Enterprise ul>
 2. Projekt sieci typu kampus
 3. Warstwy architektoniczne sieci kampusowej
 4. Działanie przełącznika sieci Ethernet
  • Budowa tablicy MAC adresów
  • Sposoby przełączania ramek na urządzeniach Cisco
  • Płaszczyzna kontrolna i płaszczyzna danych przełącznika
  • Analiza działania mechanizmu CEF
 5. Implementacja wysokowydajnych połączeń w sieci kampusowej
  • Sieci VLAN
  • Łacza typu trunk
  • Routing pomiędzy sieciami VLAN
 6. Budowa redundantnych sieci przełączających
  • Protokół Spanning Tree
  • Ulepszenia protokołu STP
  • Protokół Multiple STP
 7. Agregacja portów na przełączniku
  • Funkcjonalność Etherchannel
  • Zalecenia konfiguracyjne dla łączy zagregowanych
  • Równoważenie obciążenia na łączach zagregowanych

Dzień drugi – tematyka związana z routingiem wewnątrz systemu autonomicznego

 1. Protokół EIGRP
  • Funkcje protokołu EIGRP
  • Metryka protokołu EIGRP
  • Równoważenie obciążenia
  • EIGRP dla protokołu IPv6
  • Porównanie działania protokołu EIGRP i OSPF
 2. Protokół OSPF
  • Charakterystyka protokołu OSPF
  • Budowanie bazy danych stanu łącza
  • Typy komunikatów LSA
  • Wieloobszarowy OSPF
 3. Optymalizacja działania OSPF
  • Sterowanie wyborem łączy w OSPF
  • Sumaryzacja tras wewnątrzobszarowych i zewnętrznych
  • Protokół OSPF dla IPv6

Dzień trzeci – tematyka związana z routingiem i komunikacją do operatora usług internetowych

 1. Protokół EBGP
  • Działanie protokołu BGP
  • Relacja sąsiedzka w BGP
  • Wybór tras w BGP
  • Atrybuty protokołu BGP
 2. Protokoły redundancji bramy domyślnej (FHRP)
  • Protokół HSRP
  • Protokół VRRP
 3. Implementacja funkcji NAT
  • Typy translacji adresów
  • Translacje statyczne
  • Translacje dynamiczne (NAT, PAT)
 4. Techniki i protokoły wirtualizacji
  • Cele stosowania wirtualizacji urządzeń
  • Wstęp do technologii wirtualnych tablic routingu (VRF)
  • Protokół tunelowania GRE
 5. Wstęp do tematyki sieci VPN
  • Charakterystyka tuneli VPN na bazie IPSec
  • Tryby działania protokołu IPSec
  • VPN na bazie wirtualnego interfejsu tunelowego (VTI)

Dzień czwarty – tematyka związana z sieciami bezprzewodowymi

 1. Podstawowe pojęcia związane z sieciami bezprzewodowymi
  • Typy sieci bezprzewodowych
  • Fizyka fal radiowych
  • Charakterystyka sygnału radiowego
  • Charakterystyka anten
  • Wprowadzenie do technik modulacji i rozpraszania widma
  • Regulacje prawne odnośnie sieci bezprzewodowych
  • Opis standardów sieci bezprzewodowych
 2. Opcje wdrożeniowe sieci bezprzewodowych
  • Modele wdrożeniowe sieci bezprzewodowych
  • Działanie AP w trybie FlexConnect
  • Charakterystyka zasady firmy Cisco dla sieci WLAN: „One Management, One Policy, One Network”
  • Opis produktów z grupy Meraki
 3. Wstęp do roamingu i usług lokalizacyjnych WiFi
  • Charakterystyka roamingu w sieciach WiFi
  • Domeny oraz grupy roamingu
  • Charakterystyka działania usługi lokalizacji użytkownika
 4. Działanie punktu dostępu bezprzewodowego Cisco
  • Funkcjonalność automatycznego ustawiania kraju
  • Charakterystyka działania kontrolera sieci bezprzewodowej WLC
  • Sposoby zapewniania wysokiej niezawodności WiFi
 5. Elementy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych
  • Komponenty bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej
  • Podstawy bezpieczeństwa sieci 802.11
  • Wstęp do uwierzytelniania 802.1X/EAP
  • Opis protokołów WPA i WPA2
  • Dostęp gościnny sieci WLAN
 6. Rozwiązywanie problemów z sieciami WiFi
  • Analiza spektrum
  • Skanowanie WiFi
  • Analiza ramek WiFi
  • Rozwiązywanie typowych problemów z podłączeniem klienta oraz konfiguracją WLC

Dzień piąty – tematyka związana z bezpieczeństwem urządzeń sieciowych w kampusie

 1. Implementacja usług sieciowych
  • Protokół NTP
  • Protokół Syslog
  • Protokół SNMP
  • Protokół NetFlow oraz Flexible NetFlow
  • Funkcjonalność EEM
 2. Narzędzia do analizy ruchu sieciowego
  • Procedura rozwiązywania problemów z działaniem sieci komputerowych
  • Podstawowa diagnostyka elementów sprzętowych
  • Narzędzie do rozwiązywania problemów wbudowane w IOS: ping, traceroute, arp oraz polecenia z grupy debug
  • Mechanizm IP SLA
  • Narzędzia SPAN oraz RSPAN
 3. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa na urządzeniach pośredniczących w sieci komputerowej
  • Listy kontroli dostępu ACL
  • Filtrowanie ruchu z użyciem ACL
  • Mechanizmy filtrowania ruchu w płaszczyźnie kontrolnej
  • Funkcjonalność Control Plane Policing
 4. Implementacja bezpiecznego dostępu do urządzeń sieciowych
  • Utwardzanie urządzeń sieciowych
  • Mechanizmy AAA, protokół RADIUS oraz TACACS+

Tematyka uzupełniająca (nauka własna)

 1. Wstęp do protokołów routingu Multicastowego
 2. Wstęp do mechanizmów QoS
 3. Architektura bezpiecznej sieci w wydaniu Cisco
 4. Automatyzacja z wykorzystaniem Cisco DNA Center
 5. Cisco SD-Access
 6. Cisco SD-WAN
 7. Podstawy programowania w języku Python
 8. Wprowadzenie sieci programowalnych
 9. Wprowadzenie do Cisco DNA Center oraz vManage

Informacje o prelegentach:

Trener Altkom Akademia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 7600 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wsparcie i rozwój po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies