Inteligencja emocjonalna lidera

O szkoleniu

Lider inteligentny emocjonalnie to lider świadomy własnych schematów i ograniczeń oraz przejmujący świadomą nad nimi kontrolę poprzez wykorzystywanie samokontroli emocjonalnej, samodyscypliny i auto-refleksji. To z drugiej strony przywódca, który zna i rozumie wzorce postępowania swoich podwładnych oraz uwzględnia je w wyborach adekwatnego stylu zarządzania. To lider, który zamiast wykorzystywać słabości jednostek do uzyskiwania nad nimi przewagi. Rozpoznaje i rozwija ich zasoby wspierając pokonywanie osobistych barier rozwojowych. Jest otwarty na informację zwrotną wobec jego osoby, która jest dla niego źródłem danych do kształtowania adekwatnej samooceny bazującej nie na własnych przekonaniach, a raczej na danych płynących z otoczenia. Tworzy w ten sposób w zespole platformę otwartej komunikacji oraz poczucie bezpieczeństwa dla testowania nowych form zachowań, podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności za błędy i uczenia się na nich.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • Uświadomią sobie oddziaływanie własnych emocji na emocje swoich pracowników, klientów, kontrahentów
 • Zdobędą wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej
 • Nabędą umiejętności rozróżniania i nazywania emocji własnych i innych osób, przećwiczą korzystanie z empatii wobec innych osób
 • Rozwiną zdolności rozumienia i przewidywania własnej reakcji w różnych sytuacjach
 • Przetrenują wykrywanie wzorców myślowych powodujących powstawanie negatywnych emocji
 • Zdobędą wiedzę jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na pozostałe osoby
 • Otrzymają narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach, sprawdzą się w sytuacjach potencjalnie konfliktowych oraz wypracują własne metody na komunikowanie swoich potrzeb i emocji
 • Poznają zasady otwartej komunikacji i dowiedzą się, co blokuje dobrą komunikację, będą bardziej skuteczni i efektywni w pracy i życiu osobistym
 • Nauczą się dopasowywać komunikację do typu osobowości oraz usuwać przeszkody na drodze do porozumienia

Korzyści dla organizacji

 • Świadomi, komunikatywni i zmotywowani liderzy
 • Liderzy, którzy umieją odpowiednio i szybko reagować w trudnych sytuacjach
 • Pracownicy, którzy szanują swoich liderów i widzą w nich autorytet
 • Lepsza komunikacja w zespołach
 • Lepsza integracja w zespołach, co przełoży się na realizację celów i poprawę wyników
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla liderów, którzy chcą lepiej komunikować się ze swoimi pracownikami
 • Dla wszystkich, którzy chcą lepiej odczytywać i przewidywać reakcje innych
 • Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje umiejętności w inteligencji emocjonalnej

Program szkolenia

Znaczenie działań emocjonalnych menedżera w sytuacjach zawodowych

 • Kluczowe vs krytyczne znaczenie emocji w sytuacjach zawodowych menedżera. Dlaczego warto zajmować się emocjami w kontekście zawodowym?
 • Wpływ własnych działań menedżera na pracę zespołów i kooperację z innymi menedżerami
 • Diagnoza własnej bazy umiejętności (poziomu EQ) i jej działania na otoczenie zawodowe
 • Model Organizacji Systemowej

Zastosowanie siły emocjonalnej do zwiększania skuteczności

 • Psychofizjologia reakcji emocjonalnych – sztuka rozpoznawania i zarządzania sobą/innymi
 • Rozwijanie siły emocjonalnej i wprowadzenie jej działania; budowanie stanu wewnętrznej doskonałości i wykorzystanie go w sytuacjach kryzysowych
 • Praca z najczęstszymi błędami menedżera zaburzającymi osiąganie celów; zastosowanie metod wychodzenia z trudnych sytuacji wywołanych tymi błędami

Lider inteligentny emocjonalnie, czyli co go różni od lidera

 • Wprowadzenie narzędzi i sposobów pracy pozwalających osiągać sukcesy lidera EQ
 • Jak lider buduje zaangażowanie członków zespołu
 • Budowa modelu lidera EQ
 • Rozpoznawanie stylów zarządzania i ich skuteczny dobór w różnorodnych sytuacjach

Lider jako autorytet

 • Budowa autorytetu – kiedy ludzie zaufają liderowi i poddadzą się coachingowi
 • Zastosowanie metod coachingowych w pracy z innymi w celu wzmocnienia ich siły i motywowania do lepszej, bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Zbudowanie planu doskonalenia umiejętności lidera do tworzenia inteligentnego i zaangażowanego zespołu

Inteligencja emocjonalna w relacjach

 • Aktywne słuchanie w porozumiewaniu się lidera z zespołem
 • Zasady otwartej komunikacji
 • Koncentrowanie się na zachowaniu, a nie na ocenach
 • Wpływ indywidualnych przekonań na komunikację
 • Poziom samokontroli emocjonalnej lidera

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00)

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Sylwia Dąbrowska
Trener-praktyk MENTORI

Jestem trenerem rozwoju biznesu i rozwoju osobistego z ponad 16-letnim doświadczeniem. Szkolę zespoły projektowe oraz sportowe, doskonalę ich kompetencje i wspieram je w skutecznej komunikacji. Skutecznie łączę wiedzę i umiejętności z obszaru sportu i biznesu. Motywuję przedsiębiorców i liderów do budowania szeroko rozumianej przewagi konkurencyjnej opartej na autentyczności. Jestem specjalistą w zakresie Inteligencji Emocjonalnej, facylitacji zespołów i team buildingów. Prowadzę długofalowe projekty w zakresie tworzenia i wdrażania standardów pracy efektywnych zespołów i mądrego przywództwa.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!