Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/isoiec-170252017-odpowiedzialnosc-i-obowiazki-kierownictwa-laboratorium-i-audytora-wewnetrznego-46331-id782

Informacje o szkoleniu

 • ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego


  ID szkolenia: 46331
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  os. Strusia 1 A
  31-807 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
  os. Strusia 1A
  31-807 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025:2017 (Pn-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz dające uprawnienia kierownika laboratorium i audytora wewnętrznego laboratorium badawczego i wzorcującego

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestnika:
Kadra Kierownicza laboratorium
Kierownictwo techniczne
Personel laboratorium
Szczegółowe omówienie zasad akredytacji laboratorium w zakresie wymagań normy normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji laboratorium. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanym laboratorium.

Program szkolenia:

Plan szkolenia:

Dzień 1:
Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025:2005.
System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.

Dzień 2:
Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia

Dzień 3:
Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
Raportowanie z audytu
Wdrożenie działań poaudytowych
Przegląd skuteczności audytów
Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
Egzamin

Informacje o prelegentach:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w uzyskaniu akredytacji laboratorium, we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w laboratorium.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 cena netto

Cena zawiera:

Cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dopłatą. Wszystkie pytanie i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy szkolenia@ikmj.com

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT, więcej na www.ikmj.com


Wydarzenie: ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego