Jak kształtować i modyfikować umowy w dobie kryzysu? Praktyka rynku zamówień i projektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem nowych Warunków FIDIC i waloryzacji.

O szkoleniu

Obecnie trwający okres to czas związany ze zmianami globalnego układu geopolitycznego na skutek wojny w Ukrainie z daleko idącymi konsekwencjami dla powiązań gospodarczych, z których jednym z poważniejszych jest światowy kryzys energetyczny oraz ogólna niepewność rynków. „Kryzys ukraiński” nastąpił bezpośrednio po „kryzysie covidowym”, tj. okresie, w którym skutki pandemii COVID-19, będące m.in. następstwem wprowadzania, modyfikowania i znoszenia ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, były dotkliwie odczuwalne nie tylko dla branży budowlanej ale wywarły niespotykany we współczesnej historii wpływ o charakterze globalnym.  

Te specyficzne okoliczności nie pozostawały i nadal nie pozostają obojętne na realizację inwestycji infrastrukturalnych, które niejednokrotnie stanowią ogromne przedsięwzięcia gospodarcze. Wielu uczestników procesów inwestycyjnych boleśnie odczuło doniosłe skutki tego, jak bardzo zredagowanie postanowień umowy pozostaje istotne w okresie wystąpienia gwałtownych, nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych zdarzeń. 

Skutki powyższych okoliczności nie ustały, a rozwój zjawisk wywołujących globalne zagrożenia nie jest wykluczony. Wzbogaceni doświadczeniem wynikającym z zaistniałych już zdarzeń, uczestnicy procesów inwestycyjnych mogą przewidzieć w redagowanych i zawieranych kontraktach postanowienia, które w obliczu kolejnych sytuacji kryzysowych pozwolą na minimalizację zakłóceń w prowadzeniu
i dokończeniu inwestycji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia, doświadczeni prelegenci przekażą wiedzę z zakresu:

 • rekomendowanych sposobów redagowania postanowień umów o realizację robót budowlanych w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, 
 • modyfikowania zawartych już umów w celu dostosowania ich do wspominanych uwarunkowań. 

W ramach szkolenia omówione zostaną również zagadnienia dotyczące mediacji, jako skutecznej formy rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w zakresie kształtowania postanowień umów, z przedstawieniem praktycznych wskazówek prowadzenia tego typu postępowań wynikających z doświadczeń zawodowych prelegentów. Podczas szkolenia omówione zostaną także nowe warunki FIDIC. Prelegenci podzielą się doświadczeniami i wiedzą z zakresu tego, w jaki sposób już na etapie doboru kontrahenta, ale także redagowania i wykonywania umowy, dążyć do minimalizacji ryzyka niepowodzenia inwestycji.   

DLACZEGO MY
To, co wyróżnia nasze szkolenie, to praktyczna i głęboka znajomość tematu oraz zrozumienie obaw i potrzeb wszystkich uczestników procesu budowlanego. Prelegenci posiadają wieloletnie doświadczenia związane z doradztwem w zakresie opracowywania i realizacji kontraktów budowlanych, w tym formułowanych w oparciu o warunki FIDIC, w różnych branżach infrastruktury. Wielokrotnie doradzali przy redagowaniu i modyfikowaniu umów na realizację inwestycji infrastrukturalnych o łącznej wartości przekraczającej dziesiątki miliardów złotych. Pozwoliło to na wypracowanie praktycznego podejścia do bieżących problemów, zrozumienie biznesowych potrzeb stron oraz znajdowanie optymalnych rozwiązań w obliczu aktualnych wyzwań społeczno-gospodarczych. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców:

 • inwestorów
 • generalnych wykonawców
 • podwykonawców inwestycji budowlanych, 
 • doradców prawnych oraz kadry menadżerskiej tych podmiotów, 
 • do wszystkich osób działających w szeroko rozumianej branży budowlanej.

Program szkolenia

09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

09:30

Kształtowanie „kryzysowych” postanowień umów o zamówienie publiczne.

Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers, Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WBK Lawyers

Postanowienia dotyczące zasad zmiany wynagrodzenia wykonawcy na wypadek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

 • niezbędne elementy klauzul waloryzacyjnych
 • przegląd najczęściej stosowanych klauzul waloryzacyjnych 
 • jak unikać popularnych błędów w postanowieniach waloryzacyjnych

Postanowienia dotyczące siły wyższej:

 • jak zdefiniować siłę wyższą w umowie
 • możliwe konsekwencje wystąpienia siły wyższej 

10:30

Przerwa

10:45

Kształtowanie „kryzysowych” postanowień umów o zamówienie publiczne.

Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers, Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WBK Lawyers

Klauzule przeglądowe:

 • minimalne wymogi redakcyjne i zasady wprowadzania zmian
 • klauzule zabezpieczające na wypadek upadłości kontrahenta

11:15

Modyfikacja umowy o zamówienie publiczne.

Marta Midloch, Partner, Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers, Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers, Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WBK Lawyers

 • Ustawowe przesłanki zmiany umowy (PZP).
 • Kodeksowe przesłanki zmiany umowy (rebus sic stantibus).
 • Rekomendacje UZP (stare i nowe PZP) i PGRP.

12:30

Przerwa

12:45

Mediacja jako skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów (także w odniesieniu do roszczeń waloryzacyjnych).

Marta Midloch, Partner, Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers, Ludmiła Kitaszewska, Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers, Rafał Woźniak, Adwokat, Kancelaria WBK Lawyers

 • Wymogi formalne
 • Koszty
 • Czas trwania
 • Moc ugody
 • Bezpieczeństwo prawne

13:45

Przerwa

14:00

Zmiany w warunkach kontraktowych FIDIC

Jacek Piliszek, Członek SIDiR i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

16:00

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Marta Midloch

Partner, radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers

Współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych oraz zespołem rynków kapitałowych (papiery udziałowe).
Wspiera zamawiających, wykonawców oraz partnerów konsorcjum na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych.
Doradza klientom z sektora energetycznego, gazowo-paliwowego, chemicznego, drogowego, kolejowego, transportu publicznego oraz wielu innych branż.
Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Specjalizuje się także w doradztwie prawnym w ramach transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji z elementami prawa rynku kapitałowego, doradza w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, kwestiach regulacyjnych (m.in. w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych).

 

Ludmiła Kitaszewska

Radca prawny, Kancelaria WBK Lawyers

Członek zespołu prawa zamówień publicznych.
Zapewnia bieżące wsparcie zamawiającym i wykonawcom w całym procesie udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji kontraktów. Reprezentuje Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.
Doradza w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. u wiodącego europejskiego producenta autobusów elektrycznych.

 

Rafał Woźniak

Adwokat, Kancelaria WBK Lawyers

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu projektów infrastrukturalnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.
Doradza przedsiębiorcom z branży budownictwa drogowego, energetyki, sektora ropy naftowej i gazu na każdym etapie realizacji inwestycji.
Specjalizuje się także w prawie zamówień publicznych.
Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych, jak i na etapie przedprocesowym;
Doradza również w transakcjach w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 

Jacek Piliszek

Członek SIDiR i Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR

Dr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział Inżynierii Lądowej. Konsultant. Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert, Rozjemca i Wykładowca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Biegły ad – hoc powoływany przez sądy i prokuratury. Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane w różnych fazach procesu inwestycyjnego, również w pracy w Delegacji/Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się różnymi zagadnieniami formalnymi i inżynierskimi , pomagając zarówno właścicielom, zamawiającym, inwestorom jak i wykonawcom w dokonaniu prawidłowych wyborów dotyczących różnych problemów powstałych w: przygotowaniu budowy , realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Kierował zespołami Inżyniera Kontraktu w kilkudziesięciu projektach różnych branż. Brał udział w kilkunastu komisjach rozjemczych. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu: Warunków Kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego i zarządzania procesami inwestycyjno-budowlanymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 2 stycznia
1 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!