Jak poprawnie wdrożyć obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 2022/1931 z dnia 6 kwietnia 2022r.?

O szkoleniu

Komisja Europejska właśnie wydała rozporządzenie, które można określić mianem wykonawczego dla ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Zawiera ono bardzo precyzyjne wytyczne odnośnie zakresu i sposobu prezentacji informacji na temat produktów finansowych, które są przedmiotowo powiązane z inwestycjami, służącymi realizacji idei Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) – czyli gospodarki, charakteryzującej się zrównoważonym rozwojem, prowadzącym do dobrobytu budowanego bez szkody dla otoczenia naturalnego, którym cieszyć się mają obecne i przyszłe pokolenia Europejczyków, zaangażowane w osiąganie zapisów Porozumienia Paryskiego z roku 2015 dotyczącego zmian klimatycznych.
Zaobserwowana praktyka „malowania rzeczywistości na zielono” (greenwashing) ma dzięki wprowadzonym regulacjom być powstrzymana, a inwestorzy powinni uzyskać możliwość weryfikacji prawdziwości stwierdzeń emitentów papierów wartościowych (z których składają się oferowane produkty finansowe) co do ich intencji realizowania działań biznesowych z uwzględnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz praw pracowniczych i swobód obywatelskich.
Szkolenie składa się z części wprowadzającej oraz demonstracji wykonania OI na przykładowej inwestycji zrównoważonego rozwoju. (sustainable investment).
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy etatowi takich instytucji finansowych jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, biura maklerskie, którzy są zaangażowani bezpośrednio w proces sprzedaży produktów inwestycyjnych
 • pracownicy działów marketingu i komunikacji wymienionych instytucji
 • pracownicy wymienionych instytucji, którzy zajmują się projektowaniem produktów inwestycyjnych oferowanych na rynku
 • pracownicy KNF
 • pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • przedstawiciele interesów inwestorskich

Program szkolenia

I. Geneza i cele
Rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 2022/1931 z dnia 6 kwietnia 2022 r., uzupełniającego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088, w sprawie technicznych standardów regulacyjnych, określających ich szczegółową treść i sposób prezentacji informacji w związku z „zasadą zaniechania wyrządzania znaczących szkód”, doprecyzowujące:

 1. zawartość, metodykę i sposób prezentacji informacji w powiązaniu ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i negatywnymi oddziaływaniami na zrównoważony rozwój oraz
 2. zawartość i sposób prezentacji informacji na użytek promocji (wiedzy o)
  • charakterystyce środowiska przyrodniczego i społecznego
  • celach tzw. zrównoważonych inwestycji (opisywanych) w:
   • dokumentacji przed-umownej,
   • na stronach internetowych i
   • w okresowej sprawozdawczości

II. Dwie główne kategorie adresatów Rozporządzenia: usługodawcy finansowi i uczestnicy rynku finansowego.
III. Ramy czasowe wprowadzonych OI.
IV. Kluczowe definicje i języki sprawozdawcze Rozporządzenia.
V. Katalog i charakterystyka obowiązków informacyjnych [OI] mających swoje źródło w Rozporządzeniu.

 1. rozgraniczenie OI wg kryterium czasowego:
  • OI na etapie projektowania produktu finansowego
  • OI służące celom promocyjnym
  • OI wykonywane po komercjalizacji produktu finansowego
 2. OI explicite vs. implicite
 3. wymiar realny i wirtualny wykonywania OI
 4. Zdefiniowany zakres i format OI w aneksach I-V do Rozporządzenia:
  • wzorcowe tabele
  • formuły kalkulacyjne
  • zestawy pytań kontrolnych

VI. Przygotowanie się adresata Rozporządzenia do wykonywania OI

 1. Organizacja warsztatu pozyskiwania wymaganych danych wsadowych
 2. Pierwotne i wtórne źródła danych i ich wiarygodność
 3. Uwzględnianie danych „ubranych” w nazwane standardy
 4. Monitoring indeksów jako punktów odniesienia
 5. Konsekwencje deficytu danych

VII. Przykładowy proces wykonywania OI w odniesieniu do symulacji produktu finansowego - (wykorzystanie rynkowych danych wsadowych oraz wzorcowych instrumentów sprawozdawczych z Aneksów I-V).

Czas trwania

9:00-16:00

Prelegenci

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!