Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/jak-zakladac-efektywnie-prowadzic-i-rozwijac-czasopismo-naukowe-74610-id72

Informacje o szkoleniu

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu działalności czasopism naukowych. Prezentowany materiał oparty jest na praktycznym doświadczeniu prowadzących z działalności w roli redaktorów międzynarodowych czasopismach naukowych. Szkolenie odbędzie się w trzech modułach, począwszy o procesu zakładania nowego czasopisma naukowego, poprzez sposób efektywnego prowadzenia czasopisma, a skończywszy na zagadnieniach promocji i rozwoju czasopisma. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast w pracy redakcyjnej. Przedstawione zagadnienia pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do działalności czasopism naukowych.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników redakcji pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej działalności czasopism naukowych. Materiał prezentowany podczas szkolenia będzie wartościowy dla indywidualnych redaktorów, pragnących podnieść rangę ich czasopism. Szkolenie będzie również przydatne dla naukowców rozważających założenie czasopisma i wystąpienie w roli redaktorów.

Program szkolenia:

Zakładanie nowego czasopisma:

 1. Ocena perspektyw.
 2. Open Access?
 3. Wysyłanie wniosku do wydawcy.
 4. Strategia rozwoju czasopisma.
 5. Dobór instytucji współpracujących.
 6. Pozyskiwanie pierwszych artykułów.
 7. Ilość czy jakość?

Efektywne prowadzenie czasopisma naukowego:

 1. Rola Redaktora.
 2. Przebieg zgłoszenia od przyjęcia artykułu do publikacji.
 3. Współpraca z recenzentami.
 4. Desk Rejection.
 5. Odróżnianie dobrych artykułów od kiepskich artykułów (IMRaD, artykuł naukowy vs. raport).
 6. Jakość językowa artykułów.
 7. Elektroniczny System Obsługi Czasopisma (Editorial Manager lub inne).
 8. Wydawanie Special Issues.
 9. Zespół redakcyjny.
 10. Sprawna Rada Programowa.

Rozwój i promocja czasopisma:

 1. Indeksowanie czasopisma w bazach danych.
 2. Pozyskiwanie Impact Factor dla czasopisma.
 3. Wskaźniki do śledzenia przez redakcję.
 4. Promocja czasopisma.

Informacje o prelegentach:

Jan Paczesny

Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie w Lund (Szwecja), oraz Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (doktorat w 2012). Staż podoktorski odbył w Korei Południowej (2016-2018). Był kierownikiem grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na granicy chemii, fizyki oraz biologii, ze szczególnym uwzględnieniem bio-inspirowanych funkcjonalnych nanomateriałów. Jest współautorem 29 publikacji naukowych, wśród których zdecydowana większość opublikowana została w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej (średni współczynnik wpływu IF około 6). Za swoją dotychczasową pracę otrzymał m.in. Nagrodę Naukową tygodnika Polityka, stypendium START (FNP), Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Wojciecha Świętosławskiego.
W swojej pracy łączy badania podstawowe z aplikacyjnymi, co przekłada się na liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe, których jest współautorem. Brał udział w wielu stażach i szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich oraz współpracy nauki z biznesem, m. in. w Judge Bussines School, Cambridge University, Haas Bussines School, UC Berkeley oraz Massachusetts Institute of Technology.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 9 października
 • 1050 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 10 października

Cena zawiera:

udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Jak zakładać, efektywnie prowadzić i rozwijać czasopismo naukowe