Kierowanie Zespołem - Nowoczesne Techniki Kierowania i Motywowania Pracowników. Zarządzanie zespołem.

O szkoleniu

✅Jakie korzyści przyniosą warsztaty?

Podczas naszego szkolenia zgłębisz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci:

 1.  Efektywniej komunikować się, wykorzystując techniki, które zwiększą zrozumienie i poprawią przepływ informacji w zespole.
 2.  Motywować pracowników indywidualnie i jako grupę, by osiągać wyznaczone cele.
 3.  Rozwiązywać konflikty i zarządzać stresem, co przyczyni się do lepszego klimatu pracy.
 4. Wykorzystywać potencjał każdego pracownika, co zwiększy ogólną produktywność i satysfakcję z pracy.✅Program szkolenia obejmuje:


 • Praca z przekonaniami ograniczającymi – jak je identyfikować i przekształcać na motywujące siły.
 • Utrzymanie efektywności w zespole – techniki pobudzania działania i zaangażowania.
 • Zasady skutecznego przywództwa i budowanie autorytetu.
 • Zaawansowana komunikacja – sztuka zadawania właściwych pytań i efektywna informacja zwrotna.
 • Delegowanie – zasady i warsztaty praktyczne, które zmienią Twoje podejście do rozdzielania obowiązków.

     

1

Komunikację efektywną i zrozumiałą dla Twojego zespołu: Nauczysz się, jak mówić, aby słuchano i działać, aby osiągać wyniki. Poznasz techniki pracy i sposoby komunikacji, które sprawią, że Twój zespół będzie pracować wydajniej, a współpraca i świadomość celów będą na najwyższym poziomie.

2

Pobudzanie działania w zespole. Sztukę zadawania pytań prowadzących do lepszej wydajności: Zadawaj pytania, które inspirują do myślenia i działania. Warsztaty nauczą Cię, jak budować relacje z pracownikami, by pracowali z zaangażowaniem, poprzez stawianie pytań otwierających na nowe pomysły i rozwiązania.

3  

Delegowanie z językiem korzyści dla pracownika i firmy: Dowiedz się, jak przekazywać zadania, aby były przyjmowane z entuzjazmem i realizowane efektywnie. Pokażemy krok po kroku, jak delegować zadania i motywować pracowników, by chętniej i efektywniej wykonywali powierzone im obowiązki. Dowiesz się, jak budować relację z pracownikami, by pracowali z zaangażowaniem.

4  

Budowanie  konstruktywnej informacji zwrotnej: Kreowanie feedbacku, który jest postrzegany jako wartość i motywacja do rozwoju. Nauczysz się, jak skutecznie kontrolować i egzekwować zadania tak, aby pracownicy czuli odpowiedzialność za to, co robią oraz odbierali feedback jako narzędzie wspierające ich rozwój. Poznasz techniki radzenia sobie w sytuacji trudnych rozmów z pracownikami.

5  

Kontrolę jako narzędzie motywacji: Ustalanie warunków, w których kontrola przestaje być źródłem stresu, a staje się elementem wspierającym rozwój. Poznasz skuteczne narzędzia budowania zaufania oraz lojalność i atmosferę wzajemnego wsparcia i współpracy. Dowiesz się, jak skutecznie kontrolować i egzekwować zadania tak, aby pracownicy czuli odpowiedzialność za to, co robią.

6

Doradztwo i wspieranie pracownika: Jak być liderem, który staje się źródłem wsparcia, a nie presji. Dowiesz się, jak radzić sobie w sytuacji trudnych rozmów z pracownikami, budując relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Poznasz skuteczne narzędzia budowania zaufania oraz lojalność i atmosferę wzajemnego wsparcia i współpracy.


   

Jako szef zespołu każdego dnia stajesz przed wyzwaniem, jakim jest kierowanie grupą ludzi i Twoim zadaniem jest, by realizowali zadania. 

Wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzy się każdego dnia szef zespołu: wiele zadań do wykonania, kontrola i delegowanie, motywowanie tak, aby pracownicy czuli Twoje wsparcie i jednocześnie czuje oko. Trudne rozmowy, rozwiązywanie konfliktów to tylko wierzchołek z góry Twoich wyzwań.Dlaczego warto wziąć udział?

✅ Czy odczuwasz wyzwania związane z zarządzaniem zespołem?

Jako szef zespołu, być może stajesz codziennie przed wyzwaniami, które testują Twoje umiejętności kierowania i motywowania zespołu. Może masz wrażenie, że Twoje komunikaty nie są odpowiednio rozumiane lub że Twoje metody motywacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Frustracja i poczucie stagnacji mogą być obecne, gdy zauważasz, że zespół nie realizuje zadań z oczekiwaną efektywnością lub gdy konflikty zaczynają wpływać na atmosferę pracy.

Jeśli te problemy brzmią znajomo, nasze intensywne szkolenie jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

✅ Jakie korzyści przyniosą warsztaty?

Podczas naszego szkolenia zgłębisz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci:

 • Efektywniej komunikować się, wykorzystując techniki, które zwiększą zrozumienie i poprawią przepływ informacji w zespole.
 • Motywować pracowników indywidualnie i jako grupę, by osiągać wyznaczone cele.
 • Rozwiązywać konflikty i zarządzać stresem, co przyczyni się do lepszego klimatu pracy.
 • Wykorzystywać potencjał każdego pracownika, co zwiększy ogólną produktywność i satysfakcję z pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • Adresaci: Dyrektorzy, managerowie, kadra kierownicza, dział HR, osoby zarządzające, właściciele firm. 

Program szkolenia

Obszary działania lidera

 • Dwa filary skutecznego przywództwa: Poznaj kluczowe zasady, które każdy lider powinien zastosować, aby skutecznie kierować swoim zespołem.
 • Style przywództwa: Jakie style przywództwa są najbardziej efektywne w różnych sytuacjach i jak je adaptować.
 • Autosabotaż lidera: Rozpoznawanie i przełamywanie własnych barier, które hamują skuteczne kierowanie zespołem.
 • Budowanie autorytetu: Strategie na rozwijanie i utrzymanie autorytetu lidera.

Funkcje Kierowania/ zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Podstawy zarządzania zespołem: Planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie jako fundamenty osiągania wyników.
 • Zaawansowane techniki zarządzania zespołem: Jak wykraczać poza podstawowe funkcje zarządzania, aby skutecznie przewodzić zespołowi.

Planowanie pracy zespołu

 • Efektywne zarządzanie czasem: Techniki podziału czasu menedżera, aby maksymalizować produktywność.
 • Jak unikać bycia zakładnikiem zespołu?: Strategie na utrzymanie kontroli nad zespołem bez nadmiernego zaangażowania.
 • Utrzymanie ciągłości pracy zespołu: Zapewnienie płynności operacji i zadań w zespole.

Komunikacja i informacja zwrotna

 • Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych: Dlaczego ludzie mówiący tym samym językiem często nie rozumieją się i jak temu zaradzić.
 • Skuteczny model informacji zwrotnej: Jak budować i przekazywać feedback, który motywuje i poprawia wyniki.
 • Efektywne przekazywanie poleceń: Techniki, które zwiększają zrozumienie i wydajność wykonania zadań.

Motywacja i Zaangażowanie

 • Teorie motywacji: Przegląd i zastosowanie w praktyce.
 • Pochwała vs. konstruktywna krytyka: Jak i kiedy stosować, aby skutecznie motywować.
 • Analiza przyczyn braku realizacji zadań: Identyfikacja problemów i wprowadzanie odpowiednich rozwiązań.

Delegowanie i Odpowiedzialność

 • Skuteczne delegowanie: Techniki i praktyki, które pomagają w delegowaniu zadań i odpowiedzialności.
 • Nawyki wspierające i ograniczające delegowanie: Jak rozpoznawać i modyfikować własne zachowania, które wpływają na efektywność zespołu.

Kontrola i rozwój zespołu

 • Kontrola jako narzędzie motywujące: Jak kontrolować bez demotywowania zespołu.
 • Narzędzia kontroli: Efektywne strategie i narzędzia do monitorowania i oceny pracy zespołu.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych

 • Sztuka zadawania właściwych pytań: Jak poprawić komunikację i relacje w zespole.
 • Trudne rozmowy z pracownikami: Jak prowadzić rozmowy oceniające, upominające oraz podsumowujące.

SESJA Z TRENEREM

 • Indywidualne rozmowy z uczestnikami Sesja pytań do trenera

Czas trwania

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom.
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy),
na której znajdować się będzie transmisja online.
Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest
podłączony do Internetu.
Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na
komputerze prowadzącego.

Prelegenci

PIOTR 

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener STRUCTOGRAM Training System – metodologii bazującej na analizie biostrukturalnej. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, badającego odporność psychiczną, wykorzystywanego w pracy z wydajnością i efektywnością. Na jego podstawie prowadzi sesje rozwojowe. Trener z dużym doświadczeniem biznesowym zebranym w obszarze zarządzania i kierowania zespołami pracowników. Piotr, jako praktyk, przekazuje sprawdzoną wiedzę z charakterystycznym sobie poczuciem humoru i lekkością w opowiadaniu historii. Dzięki doświadczeniu wie z czym zmagają się w codziennej pracy managerowie. Zna z praktyki aspekty pracy szefów jak planowanie, delegowanie, motywacja i budowanie efektywnych zespołów. Jest praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania ludźmi.
To, co bardzo cenią uczestnicy to fakt, że na prawdziwych przykładach pokazuje jak zastosować poznane techniki motywowania, kierowania czy prowadzenia trudnych rozmów. Najlepsze praktyki i doświadczenia stanowią kluczowe elementy szkoleń dedykowanych dla ludzi zajmujących się kierowaniem zespołami i firmami. Siła 20 lat praktyki to wyróżnik, który stanowi zdecydowaną wartość dla uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Do realizacji szkoleń online korzystamy z platformy Zoom.
Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do platformy internetowej (na wskazany adres mailowy),
na której znajdować się będzie transmisja online.
Uczestnictwo w streamingu nie wymaga żadnych, specjalnych oprogramowań: wystarczy, że komputer jest
podłączony do Internetu (należy korzystać z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari).
Uczestnicy oglądają i słuchają na żywo tego, co dzieje się w czasie szkolenia oraz śledzą treści wyświetlane na
komputerze prowadzącego.

Rejestracja

Cena 1
GOLD
2 124
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 190 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zniżki grupowe:
 • 6.85% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.85% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!