Kierunki zmian prawa energetycznego w 2023 - nowi uczestnicy, nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie online. Szkolenie poprowadzi Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • osób, które w swojej pracy korzystają z prawa energetycznego
 • osób obracających się na rynku energii elektrycznej
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

8.30 - 9.00 - Logowanie uczestników
9:00 - 9:20 - Podstawy prawne. Ustawy:
A. Ustawy:

 • Prawo energetyczne - uPe,
 • Projekt noweli uPe wersja z 2 grudnia 2022 r.,
 • Zakres stosowania rozporządzenia UE 2019/943.

9:20-10:00 - Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności:

 • Agregacja, agregator a niezależny agregator,
 • Magazynowanie energii a magazynowanie energii elektrycznej;
 • Instalacja zarzadzania popytałem i odpowiedź odbioru,
 • Odbiorca aktywny i obywatelska społeczność energetyczna,
 • Prosument, Prosument zbiorowy i prosument wirtualny oraz reprezentant prosumentów,
 • Umowa z ceną dynamiczną,
 • Linia bezpośrednia – nowe podejście i poszerzenie zakresu stosowania,
 • Wydzielony odbiorca i wydzielona jednostka wytwórcza a linia bezpośrednia,
 • Bezpośrednie dostarczanie energii,
 • Usługa elastyczności i odpowiedź odbioru,
 • Zmiany w zakresie rozstrzygania sporów – zakres ingerencji w umowy w tym z urzędu!,
 • Zmiany w obszarze monitorowania działalności przedsiębiorstw przez regulatora,
 • Porównywarka ofert – zakres działania i obowiązku uczestników rynku.

10:00-11:00 - Zmiany dotyczące uczestników rynku energii:
A. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:

 • Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci wytwórców energii;
 • Zmiany w obszarze ograniczenia lub odłączenia mikroinstalacji,
 • Zmiany w obszarze budowy i korzystania z linii bezpośredniej,
 • Możliwość zgłoszenia naruszenia obowiązków OSE przez odbiorcę,
 • Nowości w obszarze umów – „przy ograniczeniach”,
 • Nowości w obszarze planów ograniczeń,
 • Nowości w zakresie obowiązków OSE,
 • Nowości w zakresie pełnego unbundlingu operatorów – rozdział służb oraz odrębny znak towarowy,
 • Prawo do redysponowania jednostkami wytwórczymi OZE i magazynów,  
 • Zasady wypłaty rekompensat za redysponowanie,
 • Wytyczne PURE co do kierunków rozwoju sieci,
 • Zmiany w zakresie IRiESP/D i zasad jej zatwierdzania,
 • OSP – podmiot odpowiedzialny za sporządzenie oceny wystarczalności zasobów,
 • Zmiany w obszarze planowania rozwoju,
 • Zakaz posiadania magazynów przez operatora i wyjątki od tego zakazu,
 • Zmiany w zakresie – „zdalnego opomiarowania”.

11:00-11:15 - Przerwa
11:15-13:15 - Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:
B. Nowi uczestnicy runku energii:

 • Obywatelskie społeczności energetyczne –zakres uprawnień i zadania,
 • Odbiorca aktywny,
 • Agregator, agregacja, rejestr agregatorów i usługi agregacji – zasady działania,
 • Piaskownice regulacyjne – zakresu uprawnienia do działania na rynku z wyłączeniem prawa energetycznego.

C. Sprzedawca i Odbiorca – nowe zadania i uprawnienia:

 • nowości w zakresie korespondencji z uczestnikami rynku,
 • nowości w zakresie wypowiadania umów,
 • nowości w zakresie zmiany sprzedawcy – 24h!,
 • zmiany i sprecyzowania w obszarze umów, w tym umów dla gospodarstw domowych,
 • zakres obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną,
 • najistotniejsze zmiany w obszarze obowiązków sprzedawców, w tym nowe obowiązki informacyjne w obszarze zmiany sprzedawcy,
 • zmiany w obszarze wstrzymania dostaw energii i ochrony odbiorcy.

13:15-14:00 - Przerwa
14:00-15:30 - Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:
14:45-16:00 - Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:

 • Zmiany w obszarze koncesjonowania i opłat koncesyjnych,
 • Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych,
 • Przepisy przejściowe – od kiedy zmiany na rynku.

16:00-16:15 - Podsumowanie, dyskusje i zakończenie szkolenia.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

Przemysław Kałek - radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa Kolejowa 15/17
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!