Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą kluczowych kwestii problemowych. Elektronizacja

O szkoleniu

Szkolenie służy kompleksowemu przedstawieniu praktycznych problemów budzących wątpliwości członków Komisji Przetargowych. Prezentacja zagadnień wzbogacona zostanie o liczne praktyczne przykłady i rozwiązania rzeczywistych problemów. Istotnym elementem szkolenia będą ćwiczenia w postaci pytań i przykładów do poszczególnych punktów programu. Warsztatowa forma zajęć umożliwi uczestnikom wymianę doświadczeń, aktywny udział w dyskusjach i wypracowanie rozwiązań sytuacji problematycznych, z którymi mają do czynienia w pracy zawodowej. Elektronizacja zamówień publicznych, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.

W toku szkolenia przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Prawidłowość stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w praktyce.
 • Usprawnienie pracy Komisji Przetargowej.
 • Uniknięcie błędów, które mogą narażać na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:
- członkach Komisji Przetargowych, którzy tworzą zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, powoływany do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania
i oceny ofert:
- pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
- specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
- przedstawiciele administracji rządowej;
- wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Powołanie Komisji Przetargowej (odniesienie do wartości zamówień oraz trybów):
a) Skład Komisji Przetargowej. Kto nie może być członkiem Komisji Przetargowej.
b) Właściwy dobór członków Komisji Przetargowej – kluczowa decyzja.
c) Prawa i obowiązki przewodniczącego Komisji Przetargowej.
d) Prawa i obowiązki członków Komisji Przetargowej.
e) Wyłączenia ze składu.
f) Powołanie biegłych. Rola i zadania biegłego. Kto może być biegłym?
g) Tryb pracy komisji.
h) Odpowiedzialność członków Komisji Przetargowej.
2. Dokumenty normatywne – „regulamin zamówień” i „regulamin pracy Komisji Przetargowej”.
a) Zakres opracowania (regulaminów).
b) Przykładowe zapisy.
c) Wzory dokumentów (załączniki).
3. Przebieg postępowania.
a) Przygotowanie postępowania (dokumentacji).
b) Udostępnianie dokumentacji postępowania – zasada jawności oraz zasada przejrzystości.
c) Czynności w trakcie postępowania (wyjaśnienia, modyfikacje, itd…).
d) Czynność otwarcia elektronicznych ofert.
e) Czynność otwarcia „papierowych” ofert – rezygnacja z elektronicznego składania ofert.
f) Ocena i badanie ofert – praktyczne aspekty postępowania z elektroniczną ofertą.
g) Wybór oferty najkorzystniejszej.
h) Środki ochrony prawnej i czynności powtórzone Komisji przetargowej.
4. Należyte dokumentowanie czynności.
a) Dokumentacja sporządzana przez Komisję Przetargową.
b) Forma dokumentacji.
c) Sztuka pisania uzasadnień i pism.
d) Oświadczenia członków Komisji Przetargowej, forma i termin ich złożenia.
e) Zadanie „odrębne” członka Komisji Przetargowej.
5. Elektroniczne aspekty postępowania.
a) Praca Komisji – elektronizacja zamówień, praktyczne możliwości i aspekty.
b) Elektroniczna oferta i dokumenty.
c) Weryfikacja dokumentów elektronicznych.
d) Bezpieczeństwo danych.
e) Komunikacja elektroniczna.
f) Elektroniczne narzędzia wspomagające Zamawiającego.
6. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 309
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 350 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 212
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 250 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!