Komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole

O szkoleniu

Komunikacja – odmieniana przez wszystkie przypadki, gdy zespoły zaczynają rozmawiać o tym, co wymaga poprawy. Wszyscy doskonale wiemy, że jest ona kluczem do skutecznej współpracy. Jednocześnie w tak wielu zespołach kuleje. A nawet te, które są oceniane jako wysoko komunikatywne, podają, że jeszcze wiele w tej kwestii jest do udoskonalenia. Z czego to wynika? Z tego, że w komunikacji mamy zawsze co najmniej 2 strony… Oczywiste? W teorii tak, ale w praktyce często o tym zapominamy, skupiając się na tym, co przekazujemy i nie słuchając, co płynie do nas z drugiej strony. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić? Na tym między innymi będziemy koncentrować się podczas tego szkolenia.Szkolenie jest niezwykle praktyczne i w olbrzymiej większości oparte na grach symulacyjnych skonstruowanych w taki sposób aby wydobywać od uczestników zachowania, które prezentują na co dzień w miejscu pracy. Stanowi to materiał, który omawiany jest razem z trenerem a finalnie służy do wyciągnięcia praktycznych wniosków i zadeklarowania konkretnych zmian na poziomie zachwoań, które uczestnicy zobowiązują się sprawdzić w swoich realnych sytuacjach biznesowych. Oprócz gier symulacyjnych opieramy szkolenie na case study, ćwiczeniach warsztatowych i dyskusji moderowanej. Praktyczny charakter zdobytej wiedzy i konkretne zmiany wprowadzane przez uczestników szkolenia są bowiem naszym najwyższym priorytetem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zbudowanie świadomości, czym jest a czym nie jest otwarta komunikacja
 • Poznanie czterech modeli uzyskiwania pożądanych efektów w procesie komunikacji – uległość, agresja, manipulacja i asertywność
 • Opanowanie umiejętności asertywnej komunikacji
 • Zdiagnozowanie wąskich gardeł, szumów i zatorów w procesie komunikacji w zespole
 • Poznanie postaw i zachowań prowadzących do rozpadu zespołu i zastąpienie ich zachowaniami wspierającymi dobrą atmosferę i efektywność pracy
 • Poznanie pięciu fundamentów realnej zespołowości
 • Rozróżnienie między manipulacją (prowadzącą do rozpadu relacji), a wywieraniem wpływu (konieczny element w pracy zespołowej)
 • Poznanie technik obrony przed manipulacją
 • Poznanie najskuteczniejszych technik motywowania innych członków zespołu
 • Stworzenie konkretnego planu wdrożenia w życie zdobytych umiejętności, technik, narzędzi i wiedzy

Korzyści dla organizacji

 • Znaczne zwiększenie integracji w zespole
 • Zwiększenie zaufania między członkami zespołu, co bezpośrednio przedkłada się na mniejszą ilość niekonstruktywnych konfliktów
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • Zanik postaw roszczeniowych i wzrost proaktywnych postaw w obliczu pojawiających się wyzwań
 • Poprawa atmosfery w zespole
 • Wzmocnienie kultury zespołowości poprzez wskazanie różnic między zespołem, a grupą pracujących ze sobą ludzi
 • Wyeliminowanie toksycznych zachowań w zespole i zastąpienie ich wspierającymi postawami
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności komunikacyjne
 • Dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć zaufanie i efektywność w zespołach
 • Dla organizacji, które chcą zwiększyć kulturę zespołowości

Program szkolenia

Rozpoczęcie warsztatu i wprowadzenie uczestników w jego tematykę
Przedstawienie trenera, zbudowanie otwartej i sprzyjającej nauce atmosfery, wprowadzenie zasad regulujących pracę podczas szkolenia.

Gra symulacyjna pozwalająca zdiagnozować wąskie gardła i szumy w procesie komunikacji
Projekt ten kładzie nacisk na efektywną komunikację pomiędzy poszczególnymi oddziałami i podzespołami funkcjonującymi w ramach jednej firmy, czy projektu. Zbudowany jest tak, aby pod pretekstem zabawy uwypuklić newralgiczne punkty, w których dochodzi do nieporozumień w przekazywaniu informacji pomiędzy zarządem firmy, menagerami i specjalistami.
Zespół zostaje podzielony na trzy grupy. Pierwsza z nich – Wizjonerzy – mają bezpośredni dostęp do zbudowanego z klocków modelu. Ich zadanie polega na precyzyjnym przekazaniu instrukcji Menagerom, którzy następnie podają ją do Specjalistów. Zadaniem tych ostatnich jest jak najwierniejsze odwzorowanie pierwotnego modelu. Wygrywa drużyna, która w najkrótszym czasie stworzy budowlę zawierającą najmniejszą ilość błędów. Na sukces projektu decydujący wpływ ma klarowna komunikacja, ustalenie skutecznej strategii, wspólna wizja celu i dobra organizacja.

Siedem zachowań destrukcyjnych dla poczucia zespołowości
Moduł oparty na badaniach amerykańskiego psychologa Johna Gottmana, który podczas jednego ze sowich badań odkrył siedem zachowań przyczyniających się w najwyższym stopniu do rozpadu więzi w zespole.

Pięć fundamentów zespołowości odróżniających zespół od grupy ludzi pracujących pod logiem jednej firmy
Pięć dysfunkcji Lencioniego wyjaśniających różnicę w funkcjonowaniu zespołu i grupy ludzi pracujących pod jednym dachem. Uczestnicy mają okazję zdiagnozować własny zespół pod kątem występowania dysfunkcji, a finalnie – jeśli zajdzie taka potrzeba – stworzyć plan naprawy obszarów, które tego wymagają.

Eliminacja postaw roszczeniowych i zastępowanie ich proaktywnym nastawieniem skoncentrowanym na radzeniu sobie z wyzwaniami
Pokazanie niebezpieczeństw związanych z postawą roszczeniową i myśleniem życzeniowym i zastąpienie ich proaktywnymi postawami nastawionymi na sprostanie wyzwaniom stojącym przed zespołem. Zaczynając od nakreślenia psychologicznych mechanizmów stojących za takimi zachowaniami, przechodzimy do praktyki i pracy na bardzo konkretnych przykładach zarówno z doświadczenia uczestników, jak i case study, mogących stanowić inspirację do rozwoju.

Uległość, agresja, manipulacja – mroczne strony komunikacji w zespole i jak je przezwyciężyć
Wyjaśnienie trzech najczęściej stosowanych w miejscu pracy, a jednocześnie najbardziej destrukcyjnych modeli w komunikacji. Wskazanie na ich długoterminowe konsekwencje, oraz wyjaśnienie w jaki sposób można z nich zrezygnować, zachowując skuteczność przekonywania i nie rezygnując ze swoich celów i priorytetów.

Wielka piątka asertywnej komunikacji – asertywna prośba, odmowa, obrona przed niesłuszną krytyką, pięciostopniowa obrona granic i udzielanie asertywnej informacji zwrotnej
Kontynuacja poprzedniego modułu. Uczestnicy dowiadują się czym jest asertywność, jakie są jej podstawowe zasady i kiedy warto stosować związane z nią techniki komunikacji. Na dodatek otrzymują pięć gotowych narzędzi z zakresu asertywnej komunikacji, dzięki czemu będą w stanie zastosować je natychmiast po zakończeniu szkolenia w realnych sytuacjach w zespole lub podczas spotkań z klientami.

Manipulacja vs wywieranie wpływu, czyli destrukcyjna praktyka vs praktyczne narzędzie
Bardzo ważny moduł podczas którego uczestnicy uczą się różnicy pomiędzy wywieraniem wpływu, który jest koniecznym elementem skutecznego działania, a manipulacją, która na dłuższą metę prowadzi do spadku zaufania i rozpadu relacji w zespole. Uczą się też w jaki sposób dyskretnie, aczkolwiek skutecznie rozpoznać i bronić się przed najczęstszymi technikami manipulacji.

Najczęstsze błędy i najlepsze praktyki w procesie komunikacji – case study
Sesja warsztatowa, podczas której bazując na konkretnych przykładach, oraz doświadczeniu uczestników sprawdzamy jak mogą poradzić sobie w trudnych sytuacjach, jak zachować się w przyszłości i jakich błędów unikać.

Praktyczne wnioski i sformułowanie planu wdrożenia poznanych technik i narzędzi
Zbudowanie pomostu w przyszłość. Uczestnicy pod kierunkiem trenera tworzą plan wdrożenia zdobytej wiedzy, oraz narzędzi na okres tygodni następujących po warsztacie, Znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo zastosowania w praktyce opanowanych technik i jest świetnym sposobem na sprawdzenie w jakim stopniu osoby biorące udział w szkoleniu robią z nich użytek.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Online 27-28 październik 2022
Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Online 27-28 kwiecień 2023
Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena promocyjna (online)
Masz więcej chętnych? Odezwij się do nas.
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena regularna (online)
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena promocyjna (stacjonarne)
Masz więcej chętnych? Odezwij się do nas.
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena regularna (stacjonarne)
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się mailowo, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie niezbędne informacje.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!