Komunikacja interpersonalna w pracy - jako narzędzie budowania relacji i budowania współpracy. Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

Czy wiesz, że szkolenia interpersonalne to najskuteczniejszy sposób, by spotęgować efektywność zatrudnionych w firmie pracowników? Szkolenia z kompetencji miękkich trenują kluczowe umiejętności, które są podstawą w procesie budowania relacji i współdziałania, a komunikacja interpersonalna w pracy w dużej mierze decyduje o sukcesach w firmie. Sprawność komunikacyjna wpływa w praktyce na większość obszarów naszego funkcjonowania – relacje międzyludzkie, motywację i satysfakcję pracowników, atmosferę w pracy i zadowolenie klientów Twojej firmy. To umiejętność komunikacji interpersonalnej gwarantuje skuteczność, dlatego warto zainwestować w rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników i zaoferować im niezbędne do tego szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy z naszymi Klientami już od lat i dzięki temu możemy zaproponować Twojej firmie i zatrudnionym w niej pracownikom certyfikowane i w pełni profesjonalne szkolenia z umiejętność miękkich w formie stacjonarnych warsztatów oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online.

Otwarty kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” to nowoczesny projekt rozwojowy, który koncentruje się na treningu efektywnej i sprawnej komunikacji w miejscu pracy. Prezentowane szkolenie z komunikacji interpersonalnej pozwoli Twoim pracownikom poszerzyć wiedzę o metodach skutecznego porozumiewania się, sposobach unikania błędów komunikacyjnych i technikach ułatwiających komunikację w sytuacjach trudnych. Dostępny w naszym najnowszym katalogu szkoleń kurs interpersonalny „Komunikacja interpersonalna w pracy” to warsztat skoncentrowany na praktycznych umiejętnościach. Nasi doświadczeni i wysoko wykwalifikowani trenerzy dbają o to, by za każdym razem był to maksymalnie zindywidualizowany i nastawiony na rozwój najbardziej przydatnych w miejscu pracy umiejętności trening interpersonalny. Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” pozwoli Twoim pracownikom odnaleźć „wspólny język”, właściwie reagować w sytuacjach trudnych i skutecznie się komunikować, co sprawi, że wzrośnie ich efektywność i zaangażowanie w realizację celów strategicznych kierowanej przez Ciebie firmy.

Nie marnuj czasu i zadbaj o rozwój kluczowych kompetencji swoich pracowników i ich skuteczność. Wybrać możesz spośród dwóch wariantów szkolenia – zdolności interpersonalne swojej kadry możesz doskonalić, wybierając stacjonarny kurs organizowany w naszej warszawskiej siedzibie lub postawić na nowoczesne szkolenie realizowane w formule online. Serdecznie zapraszamy!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs interpersonalny z komunikacji wyposaży Twoich pracowników w kompleksową wiedzę o:

 • sposobach zwiększania sprawności komunikacji w firmie;
 • technikach zadawania efektywnych pytań w komunikacji interpersonalnej;
 • świadomym posługiwaniu się mową ciała w komunikacji niewerbalnej;
 • technikach i metodach efektywnej komunikacji;
 • regułach doboru rodzaju komunikatu i jego formy do specyfiki odbiorcy;
 • zasadach budowania dobrych relacji ze współpracownikami i przełożonymi;
 • sposobach unikania błędów i pomyłek w komunikacji;
 • metodach ułatwiających komunikację w trudnych sytuacjach.

Kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” to oparty o fachową wiedzę trening interpersonalny. Szkolenie koncentruje się na prezentacji specjalistycznej wiedzy wymaganej do sprawnego porozumiewania się w każdej sytuacji, w relacji z różnymi partnerami: współpracownikami, podwładnymi, klientami etc.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” wyposaży Twoją załogę w praktyczne umiejętności:

 • mówienia w taki sposób, aby zostać usłyszanym;
 • sprawnej komunikacji w trudnych warunkach oraz z trudnymi rozmówcami;
 • dostosowania komunikatów werbalnych niewerbalnych do rozmówcy w celu zbudowania lepszej relacji;
 • skutecznego wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań oraz wydawania poleceń.

Otwarty kurs poświęcony komunikacji w pracy koncentruje się na praktycznych formach szkolenia. Zdolności interpersonalne Kursantów doskonalimy przy wykorzystaniu najskuteczniejszych nowoczesnych metod nauczania, a Twoi pracownicy będą mogli sprawdzić swoją skuteczność komunikacyjną w konkretnych sytuacjach z życia Twojej firmy.

Otwarty kurs z komunikacji w pracy pogłębi kluczowe kompetencje Twoich pracowników związane z:

 • komunikacją ustną i pisemną;
 • efektywnością zawodową;
 • budowaniem dobrych relacji w życiu zawodowym.

Stacjonarne i zdalne szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy” doskonali kompetencje decydujące o skuteczności w pracy i życiu prywatnym.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Osoby zarządzające zespołami.
 • Osoby współpracujące z zespołem.
 • Osoby pracujące na stanowiskach wymagających komunikowania się z trudnym rozmówcami.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji z zakresu komunikacji pisemnej, ustnej, oraz wstępu do poznania technik wywierania wpływu.
 • Osoby prowadzące szkolenia i organizujące spotkania grupowe.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia

09:00 – 09:30

Wprowadzenie do kursu. Omówienie celów zajęć i weryfikacja potrzeb osób rozpoczynających trening interpersonalny i szkolenie z komunikacji w pracy.

Moduł I. Komunikacja interpersonalna w pracy – rola komunikacji

 • Rola komunikacji w budowaniu relacji międzyludzkich i współpracy w sferze zawodowej i prywatnej.
 • Katalog „barier” komunikacyjnych – ich źródła i objaśnienie ich fundamentów.

Moduł II. Komunikacja interpersonalna w pracy – kluczowe aspekty komunikacji

 • Rola modelu DISC oraz typu osobowości rozmówców – wstęp do tematyki DISC (zapraszamy na kurs: Komunikacja interpersonalna w biznesie – model DISC, który pozwala zgłębić tematykę DISC!).
 • Składowe niewerbalnej komunikacji – postawa ciała i gesty, ton głosu, mimika oraz prawo spójności.
 • Waga kontaktu wzrokowego – jak zademonstrować akceptację lub skorygować poprzez wzrok rozmówcę.
 • Rola uścisku dłoni i alternatywne możliwości manifestowania chęci budowania relacji.
 • Przestrzeń osobistej komunikacji: reguły proksemiki – jak ją czytać, jak interpretować i jak korygować rozmówcę.

Moduł III. Komunikacja interpersonalna w pracy – budowanie klarownych komunikatów

 • Spójność komunikatu niewerbalnego i werbalnego – jak interpretować rezultaty badań A. Mehrabiana?
 • Reguły budowania czytelnych i jasnych komunikatów.
 • Kodowanie a dekodowanie – co zrobić, aby nas dobrze zrozumiano.
 • Model kwadratu komunikacyjnego – model poczwórnej tuby oraz poczwórnego ucha F. Schulza von Thuna (wielopoziomowa struktura wypowiedzi).
 • Jak formułować pytania, by uzyskać poszukiwaną oraz/lub oczekiwaną informację.
 • Fakt, uczucie czy opinia – jak zarządzać subiektywną interpretacją.
 • Wprowadzenie do technik perswazji (zapraszamy na kurs z tej tematyki: szkolenie otwarte z technik wywierania wpływu).

Zakończenie kursu. Powtórzenie najistotniejszych zagadnień. Stacjonarny kurs „Komunikacja interpersonalna w pracy” kończy się opracowaniem osobistych planów działania przez Uczestników szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w czasie zajęć Kursanci mogą w przyszłości udokumentować certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu w Human Skills.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Renata Wrona
Trenerka biznesu i rozwoju osobistego. Coach ICF. Wykładowczyni akademicka.

PROFIL TRENERA:

 • Managerka z ponad 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej.
 • Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managerki, Managerki Komunikacji Marketingowej i Managerki Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010. obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak:  komunikacja interpersonalna, wpływ naszych myśli na naszą przyszłość, zwiększenie pewności siebie, asertywność, motywowanie siebie i innych, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą, public relations, relacje z mediami, budowanie marki osobistej, savoir vivre w biznesie, redagowanie pism, artykułów i informacji prasowych, profesjonalny sekretariat, wyznaczanie celów coaching w rozwoju kobiety, szczęśliwa kobieta, rozwój, kariera, miłość, zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i etyki w biznesie.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Public relations i relacje z mediami.
 • Kreowanie wizerunku firmy, produktu/usługi, marki osobistej.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Savoir vivre i netykieta w biznesie.
 • Profesjonalny sekretariat.
 • Asertywność.
 • Kolory osobowości,
 • Motywowanie siebie do zmiany, wyznaczanie celów.
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem.
 • Work-Life Balance.
 • Budowanie zespołu i współpraca w zespole.
 • Szkolenia i coaching dla kobiet.
Piotr Wojciekiewicz
Trener biznesu z 20-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń, Coach ICC, Psychoterapeuta TSR w procesie certyfikacji.

PROFIL TRENERA:

 • Akredytowany konsultant Insights Discovery (14 lat) - metody określającej typ osobowości, Przeszkolonych i omówionych ponad 1 100 profilów Insights Discovery.
 • Trener kompetencji miękkich szczególnie w zakresie: komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów.
 • Doświadczony praktyk (ponad 25 lat) w zakresie zarządzania organizacją, budowania i zarządzania zespołem.
 • Executive coach oraz konsultant projektów rozwojowych dedykowanych kadrze menedżerskiej.

SPECJALIZACJA:

 • Typologia osobowości Insights Discovery.
 • Trener kompetencji miękkich komunikacyjnych.
 • Trener kompetencji zarządczych.
 • Train the trainer.
 • Coach.

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikowany trener biznesu - Schenk Institute.
 • Akredytowany konsultant Insights Discovery.
 • Coach ICC.
 • Terapeuta TSR w procesie certyfikacji.
 • Trener metody Outdoor learning (Centrum Innowacyjnej Edukacji).

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca warsztatowa i na procesie.
 • Praktyczne ćwiczenia bazujące na rzeczywistości biznesowej klienta.
 • Wykorzystanie gier w procesie nauki.
 • Nauka przez zabawę.

SPECJALIZACJA:

 • Typologia osobowości Insights Discovery.
 • Trener kompetencji miękkich komunikacyjnych.
 • Trener kompetencji zarządczych.
 • Train the trainer.
 • Coach.

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikowany trener biznesu - Schenk Institute.
 • Akredytowany konsultant Insights Discovery.
 • Coach ICC.
 • Terapeuta TSR w procesie certyfikacji.
 • Trener metody Outdoor learning (Centrum Innowacyjnej Edukacji).

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca warsztatowa i na procesie.
 • Praktyczne ćwiczenia bazujące na rzeczywistości biznesowej klienta.
 • Wykorzystanie gier w procesie nauki.
 • Nauka przez zabawę.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
771
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 795 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
726
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 749 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!