Komunikacja interpersonalna - warsztaty efektywnej komunikacji

O szkoleniu

Dobra komunikacja interpersonalna (offline i online) to podstawa efektywnej współpracy. W dzisiejszych czasach, kiedy zespoły coraz częściej komunikują się zdalnie, zagadnienia te budzą jeszcze większe wątpliwości. Niejednokrotnie identyfikacja błędów i poprawa drobnych elementów w tym zakresie znacząco wpływa na jakość wykonywanych obowiązków zawodowych czy wynik pracy zespołów roboczych. Skuteczna i jasne przekazywanie komunikatów oraz aktywne słuchanie to także cenne umiejętności w życiu prywatnym. 

Cele szkolenia:

 • identyfikacja błędów i barier w komunikacji,
 • poznanie własnego stylu komunikacji: mocne strony i obszary do rozwoju,
 • nabycie umiejętności dostosowania stylu komunikacji do typu odbiorcy, uwzględniając skuteczne umiejętności komunikacyjne,
 • poznanie technik aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej,
 • pogłębienie świadomości na temat korzyści płynących z komunikacji w zespole i przećwiczenie technik porozumiewania się zespołu nastawionego na współpracę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: 

 • oszczędność czasu dzięki klarownemu formułowaniu komunikatów,
 • osiąganie lepszych wyników indywidualnych i zbiorowych,
 • poprawa relacji ze współpracownikami ze względu na przejrzystą strukturę komunikacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • czynnikach wpływających na różnice komunikacyjne i problemy w komunikacji w codziennej pracy,
 • technikach skutecznej komunikacji: zarówno przekazywania informacji, jak i ich odbioru,
 • przełamywaniu stereotypów, filtrów i oporu w komunikacji z „trudnym rozmówcą”,
 • indywidualnym stylu komunikacji,
 • możliwościach dostosowania swojego stylu do odbiorcy.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • komunikowania się w sposób pozwalający zrozumieć się z odbiorcą mimo różnic i osiągnąć założony cel,
 • porozumiewania się w sposób efektywny, z nastawieniem na słuchanie, zrozumienie i umiejętne przekazanie informacji zwrotnej,
 • budowania komunikatów zgodnych z intencją i rozumienia komunikatów nadawcy zgodnych z założeniem,
 • identyfikacji i analizy problemów, które rodzi brak komunikacji i współpracy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dążących do poprawy umiejętności komunikacyjnych. Warsztat jest wartościowy zarówno dla członków zespołu, jak i liderów, a także osób pracujących z klientem wewnętrznym czy zewnętrznym.

Program szkolenia

Po co nam komunikacja i czym jest komunikacja w zespole.

 • znaczenie komunikacji we współpracy i budowaniu relacji
 • źródła zniekształceń i bariery w procesie komunikacji

Jak się komunikować, aby się skomunikować w zespole.

 • kolory komunikacji i określenie własnego koloru (stylu) komunikacji
 • indywidualne dostosowanie stylu komunikacji do koloru odbiorcy
 • sposoby rozszyfrowywania typowych zachowań i sposobów komunikacji
  • komunikacja werbalna
  • komunikacja niewerbalna
  • stereotypy w komunikacji
  • emocje w komunikacji
 • jak rozpoznać „trudny typ rozmówcy” i jakie są sposoby na porozumienie się

Strategia komunikowania się w praktyce.

 • jak rozmawiać – umiejętności komunikacyjne w praktyce
  • aktywne słuchanie – jak słuchać, aby usłyszeć – techniki umożliwiające usłyszenie komunikatu, a nie tego, co chcemy usłyszeć
  • jak przekazywać informację, aby być zrozumiałym i profesjonalnym
  • oddzielanie emocji od faktów

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Menedżer HR z kilkunastoletnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym. Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielonarodowych, funkcjonujących w rozproszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Na co dzień współpracuje z menadżerami wszelkich szczebli wdrażając ich  i umacniając w przekonaniu o wartości wdrażania procesów umożliwiających wzrost efektywności organizacji dzięki zaangażowaniu pracowników. Jako certyfikowany coach ICF w pracy stosuje podejście oparte na współpracy i wsparciu rozwoju innych.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia na arenie polskiej i międzynarodowej, w języku angielskim i polskim, z umiejętności miękkich i HR, dla top i mid menadżerów, specjalistów. Jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych "Język angielski w biznesie", wykładowcą akademickim z obszaru zarządzania biznesem i HR. Od 20 lat prowadzi kursy biznesowe języka angielskiego, w tym kursy specjalistyczne z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, HR, jak i kursy przygotowujące trenerów i coachów do prowadzenia szkoleń i sesji coachingowych po angielsku.

Sama o sobie mówi: Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, zarządzając rozproszoną grupą około 50 osób o różnym poziomie kompetencji, motywacji i przede wszystkim z różnych państw,  obserwowałam i cały czas obserwuję, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało mi, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!