Komunikacja interpersonalna - warsztaty efektywnej komunikacji

O szkoleniu

Szkolenie odpowiada na pytania: jak zwiększyć efektywność komunikacji, jaki mam styl komunikacji, jakie są bariery w komunikacji, jakie błędy w komunikacji popełniam, jak dostosować komunikat do odbiorcy, co to aktywne słuchanie, jak wyrażać własne zdanie i udzielać informacji zwrotnej.

Cel szkolenia:
poznanie błędów i barier w komunikacji,
poznanie własnego stylu komunikacji, jego mocnych stron i tych wymagających usprawnienia,
poznanie technik rozpoznawania jaki styl komunikacji stosować w zależności od typu odbiorcy,
nabycie umiejętności dostosowywania stylu komunikacji do odbiorcy, uwzględniając skuteczne umiejętności komunikacyjne,
poznanie technik aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej,
pogłębienie świadomości na temat korzyści płynących z komunikacji w zespole i przećwiczenie technik porozumiewania się w zespole nastawionego na współpracę.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia: nabycie kompetencji niezbędnych do efektywnej komunikacji, czyli umiejętność budowania komunikatów zgodnych z intencją i rozumienia komunikatów nadawcy.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • czynnikach wpływających na różnice komunikacyjne i problemy w komunikacji w codziennej pracy,
 • technikach skutecznej komunikacji zarówno w przekazywaniu informacji, jak i ich odbiorze,
 • przełamywaniu stereotypów, filtrów i oporu w komunikacji z „trudnym rozmówcą”,
 • indywidualnym stylu komunikacji i jak dostosować swój styl do odbiorcy oraz co może Ci sprawiać trudności w komunikacji.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • komunikowania się w sposób, aby zrozumieć się mimo różnic i osiągnąć założony cel,
 • porozumiewania się w sposób efektywny, z nastawieniem na słuchanie, zrozumienie i umiejętne przekazanie informacji zwrotnej,
 • identyfikacji i analizy problemów, które rodzi brak komunikacji i współpracy. 
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dążących do zwiększenia umiejętności w obszarze komunikacji. Dlatego niezależnie od tego czy jesteś członkiem zespołu czy jego liderem, czy pracujesz z klientem wewnętrznym, czy zewnętrznym ten warsztat będzie dla Ciebie wartościowy.

Program szkolenia

Po co nam komunikacja i czym jest komunikacja w zespole

 • znaczenie komunikacji we współpracy i budowaniu relacji
 • źródła zniekształceń i bariery w procesie komunikacji

Jak się komunikować, aby się skomunikować w zespole

 • kolory komunikacji i określenie własnego koloru (stylu) komunikacji
 • indywidualne dostosowanie stylu komunikacji do koloru odbiorcy
 • sposoby rozszyfrowywania typowych zachowań i sposobów komunikacji
  • komunikacja werbalna
  • komunikacja niewerbalna
  • stereotypy w komunikacji
  • emocje w komunikacji
 • jak rozpoznać „trudny typ rozmówcy” i jakie są sposoby na porozumienie się

Strategia komunikowania się w praktyce

 • jak rozmawiać – umiejętności komunikacyjne w praktyce
  • aktywne słuchanie – jak słuchać, aby usłyszeć – techniki umożliwiające usłyszenie komunikatu, a nie tego, co chcemy usłyszeć
  • jak przekazywać informację, aby być zrozumiałym i profesjonalnym
  • oddzielanie emocji od faktów

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Sama o sobie mówi: Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, zarządzając rozproszoną grupą około 50 osób o różnym poziomie kompetencji, motywacji i przede wszystkim z różnych państw,  obserwowałam i cały czas obserwuję, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało mi, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 czerwiec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 27 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 8 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 8 marzec 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!