Kontrakty B2B dla personelu IT

O szkoleniu

W jaki sposób, zatrudniając personel IT, w modelu B2B skutecznie zabezpieczyć interes firmy w umowie? Jaki charakter prawny ma umowa zawierana ze współpracownikiem i jakie to ma konsekwencje? Czy umowna regulacja w zakresie przeniesienia praw autorskich zawsze jest konieczna? O czym należy pamiętać w kontekście własności intelektualnej, know-how, dostępu do danych osobowych? Jak bezpiecznie uregulować proces zakończenia współpracy?

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami, wiedzy umożliwiającej poprawne i bezpieczne formułowanie treści kontraktów B2B z personelem IT, zarówno tym angażowanym w celu nawiązania długofalowej współpracy, jak i „projektowo”.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B z personelem IT, w tym do wewnętrznych prawników firm należących do sektora nowych technologii i usług IT.

Program szkolenia

 1. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron
  • Dostosowanie typu umowy do projektu / charakteru współpracy
  • Konsekwencje wyboru danego typu umowy
  • Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy
 2. Wynagrodzenie oraz przerwa w wykonywaniu umowy
  • Modele wynagrodzenia
  • Terminy i warunki zapłaty
  • Wynagrodzenie a przerwy w wykonywaniu umowy
 3. Kwestie podatkowe
  • Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów
  • Podatkowe aspekty współpracy międzynarodowej
  • Podatek „u źródła” (withholding tax)
 4. Odpowiedzialność
  • Podział ryzyka – zasady ogólne, kary umowne, koszty sporów
  • Limity odpowiedzialności, siła wyższa
  • Odpowiedzialność za błędy i wady rezultatów prac
 5. Prawa autorskie
  • Przeniesienie praw / udzielenie licencji – zakres, skutki, wymogi formalne
  • Moment przeniesienia praw / udzielenia licencji
  • Wykorzystanie cudzego kodu, w tym open source
  • Utwory pracownicze
 6. Dane osobowe, obowiązek zachowania poufności i zakaz konkurencji
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych czy upoważnienie do przetwarzania danych?
  • Odpowiedzialność wynikająca z umowy powierzenia przetwarzania danych
  • NDA – zakres zobowiązania, kary umowne, portfolio
  • Zakres zakazu konkurencji, okres obowiązywania, wynagrodzenie, kary umowne
 7. Zakończenie współpracy
  • Umowa terminowa, wypowiedzenie, odstąpienie – uwarunkowania i skutki prawne
  • Skutki faktycznego zaprzestanie wykonywania („zerwania”) umowy

Czas trwania

10.00-14.30

Prelegenci

Mateusz Kozieł

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Kijowsko – Mohylańską oraz Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, uczestnik studiów z zakresu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w zagadnieniach kompleksowych umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem umów w obszarach TMT i IT), prawie własności intelektualnej, prawie podatkowym oraz zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz prawem migracyjnym.
W swojej dotychczasowej pracy zajmował się przede wszystkim projektami o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczącymi międzynarodowej współpracy podmiotów gospodarczych operujących zarówno w polskiej, jak i zagranicznych jurysdykcjach (UK, USA, ASEAN). Brał udział w projektach związanych z umowami dotyczącymi dostarczenia oprogramowania oraz świadczenia usług programistycznych, w tym w branżach regulowanych w Polsce oraz za granicą (FinTech, branże objęte monopolem państwa). Doświadczenie prawne łączy z szeroką wiedzą podatkową – posiada bogate doświadczenia w świadczeniu usług wsparcia podatkowego, w tym w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń dotyczących struktur podmiotów powiązanych. Doradzał kilkunastu podmiotom w zakresie stosowania ulg podatkowych związanych z innowacyjnością (IP Box, ulga badawczo-rozwojowa B+R). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach oraz spółkach doradztwa podatkowego. Biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim, posługuje się prawniczym językiem ukraińskim.

 

Adrianna Żyrek

Aplikantka radcowska. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo (2019 r.) oraz prawo własności intelektualnej i nowych mediów (2017 r.) Absolwentka międzynarodowych studiów magisterskich Intellectual Property and New Technologies organizowanych wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (2020).
Brała udział w projektach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych, w tym w projektach licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych.
Prowadzi szkolenia związane z prawnymi aspektami umów IT oraz ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT. Autorka publikacji branżowych oraz artykułu naukowego „Przyłapani na nielegalnym źródle – o dozwolonym użytku prywatnym z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa polskiego” (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4(146)/2019).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!