Korelacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego z ustawą z dnia 18.11.2020 r., o doręczeniach elektronicznych. Ważne zmiany w zasadzie pisemności!

O szkoleniu

Jak uniknąć błędów interpretacyjnych w obowiązującym stanie prawnym?!!!, Co oznaczają zmiany w zasadzie pisemności w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego? Na co zwrócić szczególną uwagę przy interpretacji art. 14 oraz 39 KPA? Jakie zmiany muszą nastąpić w instytucji, aby wdrożyć zapisy ustawy o doręczeniach elektronicznych?. Zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione na szkoleniu, największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające najwięcej trudności w codziennym stosowaniu regulacji prawnych, co pozwoli uczestnikom na zrozumienie obowiązującego dualizmu prawnego w związku z różnymi terminami obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedze przydatną w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie zmian w procedurze administracyjnej i prawidłowego stosowania doręczeń elektronicznych. Nabędą umiejętności stosowania nowych przepisów KPA, wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych. Poznają zasady procedury administracyjnej i zdobędą wiedzę w zakresie aktualnego orzecznictwa. Dowiedzą się jakie formy doręczeń będziemy stosować w postępowaniu administracyjnym, i od kiedy jednostka ma obowiązek wdrożyć zapisy ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz zmian w KPA.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, osoby wydające decyzje administracyjne, prowadzące postępowania administracyjne w zakresie wykonywanych obowiązków, zarówno Ci dopiero rozpoczynający pracę w administracji publicznej, jak i z długoletnim staże zawodowym w strukturach organów publicznych.

Program szkolenia

 1. Analiza brzmienia zasady pisemności - jakie praktyczne korzyści ma nowe brzmienie art. 14 KPA.
 2. Omówienie zasad procedury administracyjnej - konsekwencje błędnego stosowania zapisów ustawy.
 3. Jak podpisywać pisma urzędowe? Rodzaje podpisów wskazanych w przepisach prawa: podpis własnoręczny, osobisty, kwalifikowany, zaufany. Kto i kiedy może stosować pieczęć elektroniczną.
 4. Postać i forma elektroniczna – Co robić z pismami kierowanymi: e – mailem, na informatycznym nośniku danych – czy i kiedy wywołują skutek prawny?
 5. Dokument elektroniczny w procedurze administracyjnej – zapis art. 63 KPA, co rozumiemy pod pojęciem podania. Jak prawidłowo złożyć podanie – elementy obligatoryjne.
 6. Powiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania – obowiązkowe czy nie? Pouczenie o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej.
 7. Doręczenia – omówienie zagadnień oficjalności doręczeń: doręczenie osobiste, zastępcze, fikcja prawna doręczenia, konkludentne. Najczęstsze błędy w zakresie doręczeń. Jak uniknąć zarzutu braku skuteczności doręczenia.
 8. Doręczenia elektroniczne – kiedyś i teraz, brzmienie art. 39 KPA jak stosować i od kiedy?, konsekwencje dualizmu prawnego.
 9. Nowe zasady – domyśle doręczenie elektroniczne, obowiązek doręczania na adres do doręczeń, baza adresów elektronicznych.
 10. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego.
 11. Doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
 12. „Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
 13. Orzecznictwo – skuteczność doręczenia.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

9.30-14.30

Prelegenci

Justyna Sosnowska

Specjalistka procedury administracyjnej z 12-letnim doświadczeniem
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 -letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr JST. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania trener/szkoleniowiec.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH w Katowicach na kierunku kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Pasjonatka cyfrowej administracji.
Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dressfor Success Poland, poświęcone tematyce praw pracowniczych oraz roli kobiet na rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie dla powiatowych urzędów pracy w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem obsługi platformy praca.gov.pl., odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych a także służby przygotowawczej dla urzędników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!