Księgowość projektów unijnych

O szkoleniu

Szkolenie "Księgowość projektów unijnych" oferuje kompleksowe wprowadzenie do zarządzania finansowego i księgowości w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy o podstawach prawnych rachunkowości w tego typu projektach, a także o specyficznych wymogach dotyczących dostosowania polityk rachunkowości przez beneficjentów funduszy UE. Program szkolenia obejmuje również szczegółowe omówienie zasad kwalifikowalności wydatków, co jest kluczowe dla prawidłowego rozliczania projektów unijnych. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami opodatkowania funduszy unijnych oraz procedurami obiegu i archiwizowania dokumentacji księgowej związanej z realizacją tych projektów. Kurs szczegółowo przybliża także tematykę kontroli i audytu finansowego, co pozwala na zrozumienie mechanizmów zapewniających transparentność i odpowiedzialność finansową. Dodatkowo, uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania wniosków o płatność, co jest nieodzownym elementem zarządzania finansami projektu. Szkolenie to jest skierowane do księgowych, menedżerów finansowych, kontrolerów finansowych oraz wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie i realizację projektów finansowanych przez UE, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie specyficznych wymagań księgowych i finansowych obowiązujących w projektach unijnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

 

Kluczowe powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu "Księgowość projektów unijnych":

 1. Specjalistyczna wiedza: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej rachunkowości w projektach współfinansowanych przez UE. Zrozumienie podstaw prawnych i zasad kwalifikowalności wydatków jest niezbędne do efektywnego zarządzania finansami projektów unijnych.

 2. Dostosowanie polityk rachunkowości: Szkolenie zapewnia umiejętności niezbędne do dostosowania wewnętrznych polityk rachunkowości organizacji do wymagań projektów unijnych. Taka wiedza jest kluczowa dla zapewnienia zgodności finansowej i unikania błędów, które mogą prowadzić do korekt finansowych lub odrzucenia wniosków o refundację.

 3. Zarządzanie dokumentacją: Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo zarządzać obiegiem i archiwizacją dokumentów księgowych w projektach unijnych, co jest krytyczne dla zachowania przejrzystości oraz efektywności audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 4. Przygotowanie do audytów: Szkolenie dostarcza wiedzy na temat prowadzenia kontroli i audytów finansowych, co umożliwia uczestnikom lepsze przygotowanie do ewentualnych inspekcji i minimalizowanie ryzyka negatywnych wyników.

 5. Praktyczne umiejętności: Kurs uczy, jak skutecznie przygotowywać wnioski o płatność, co jest fundamentalne dla bieżącego finansowania projektu. Umiejętności te przekładają się bezpośrednio na płynność finansową projektów i zwiększają ich szanse na sukces.

 6. Wartość dodana dla kariery zawodowej: Posiadanie umiejętności w zakresie księgowości projektów unijnych zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Specjalizacja w tej niszy może otworzyć nowe możliwości zawodowe w sektorze publicznym, prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych.

Szkolenie to jest więc nie tylko inwestycją w rozwój osobisty, ale także w rozwój organizacji uczestników, umożliwiając im skuteczniejsze i bardziej odpowiedzialne zarządzanie środkami unijnymi.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie "Księgowość projektów unijnych" jest skierowane do szerokiego grona profesjonalistów, którzy są zaangażowani lub planują zaangażować się w proces zarządzania finansami projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Oto główne grupy docelowe tego wydarzenia:

 1. Księgowi i audytorzy: Specjaliści ds. księgowości, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie dokładnych ksiąg rachunkowych dla projektów unijnych. Szkolenie dostarczy im specyficznych umiejętności i wiedzy wymaganej do zarządzania finansami zgodnie z przepisami unijnymi.

 2. Menedżerowie finansowi: Osoby odpowiedzialne za nadzorowanie budżetów i spraw finansowych w organizacjach realizujących projekty unijne. Szkolenie pomoże im zrozumieć szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków i sprawozdawczości finansowej.

 3. Pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych: Urzędnicy i pracownicy organizacji, które korzystają z funduszy unijnych. Szkolenie pozwoli im na lepsze zrozumienie obowiązujących procedur i przepisów, co jest kluczowe dla efektywnego i prawidłowego zarządzania środkami publicznymi.

 4. Doradcy i konsultanci: Specjaliści świadczący usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Szkolenie umożliwi im pogłębienie wiedzy specjalistycznej, co zwiększy wartość oferowanych przez nich usług.

 5. Przedstawiciele firm prywatnych: Przedsiębiorcy i pracownicy firm, które realizują projekty współfinansowane z funduszy UE, szczególnie w zakresie innowacji, badań i rozwoju. Szkolenie pomoże im zrozumieć wymagania dotyczące dokumentacji finansowej i kwalifikowalności wydatków.

 6. Osoby rozpoczynające karierę w zarządzaniu funduszami EU: Szkolenie stanowi doskonały punkt startowy dla osób, które planują swoją karierę w sektorze zarządzania projektami unijnymi i chcą zdobyć podstawową wiedzę o księgowości i finansach w tym kontekście.

Szkolenie to jest zaprojektowane, aby dostarczyć uczestnikom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również praktycznych narzędzi niezbędnych do skutecznego i zgodnego z przepisami zarządzania finansami projektów unijnych.

Program szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 •  Podstawy prawne–rachunkowość w  projektach współfinansowanych przez UE.  
 • Dostosowanie polityki rachunkowości obowiązujących Beneficjenta w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez UE.  
 • Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.  
 • Opodatkowanie funduszy unijnych 
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dowodów i dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych. 
 • Kontrola i audyt finansowy projektów współfinansowanych przez UE. 
 • Wnioski o płatność w aspekcie zagadnień finansowych – informacje podstawowe. 

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

RADOSŁAW GIERAŁTOWSKI

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczony trener z prawie 20-letnim doświadczeniem. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge
Platforma EVENEA, TEAMS
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). * Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
* Wymagania sprzętowe: Komputer z aktualną wersją przeglądarki: Google Chrome/ Firefox/ Opera/ Safari lub Edge

Rejestracja

Cena 1
599
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Astitum Konsulting Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Borów 52
 • Kod pocztowy: 66-200
 • Miejscowość: Świebodzin
 • Numer NIP: 9271906013

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska Borów 52

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!