Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia

O szkoleniu

Kurs archiwisty II stopnia to kompleksowe szkolenie skierowane do pracowników administracyjnych i osób związanych z zarządzaniem archiwami zakładowymi, kancelariami i składnicami akt.
Celem tego 24-godzinnego kursu jest rozwijanie umiejętności w zakresie archiwistyki i efektywnego zarządzania dokumentacją.
Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat prawa archiwalnego, nauczą się zarządzać obiegiem dokumentacji w jednostce oraz profesjonalnie prowadzić archiwum zakładowe.
Szkolenie obejmuje również praktyczne warsztaty dotyczące postępowania z dokumentacją i jej porządkowania.

Dlaczego warto wziąć udział?
 1. Zdobycie dogłębnej wiedzy teoretycznej: Uczestnicy otrzymają solidne podstawy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

 2. Rozwój praktycznych umiejętności: Szkolenie obejmuje warsztaty, które umożliwiają uczestnikom naukę konkretnych procedur, takich jak przyjmowanie akt czy brakowanie dokumentacji.

 3. Potwierdzenie kwalifikacji: Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat, który jest dowodem nabytych umiejętności.

 4. Zrozumienie ochrony danych osobowych: Kurs zawiera zagadnienia dotyczące RODO, co jest istotne w kontekście zarządzania dokumentacją pracowniczą.

 5. Efektywna współpraca z instytucjami archiwalnymi: Uczestnicy nauczą się współpracować z Państwową Służbą Archiwalną, co jest kluczowe w kontekście zarządzania archiwami.

 6. Rozwój kariery zawodowej: Szkolenie to jest świetną okazją do rozwoju zawodowego dla osób pracujących w sektorze archiwalnym i administracyjnym.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

- pracowników administracyjnych, koordynujących pracę, bądź pracujących w archiwach zakładowych;

- pracowników kancelarii i sekretariatów;

- pracowników składnic akt.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do problematyki.

 • Źródła prawa archiwalnego
 • Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z archiwistyką
 • Współpraca z nadzorem archiwalnym
 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
 • Normatywy kancelaryjno - archiwalne

II. Obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Miejsce i rola archiwum w jednostce.

 • Podstawowe systemy kancelaryjne
 • Schemat obiegu dokumentacji w zakładzie pracy
 • Procedura wprowadzania i zmiany normatywów kancelaryjno-archiwalnych
 • Podział kompetencji pracowników
 • System tradycyjny, system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system tradycyjny wspomagany elektronicznie – omówienie głównych różnic
 • Teczki spraw i teczki akt nie stanowiących akt spraw
 • Przygotowanie teczki do przekazania do archiwum zakładowego.

III. Profesjonalne archiwum zakładowe.

 • Zasób archiwum zakładowego
 • Lokal archiwum zakładowego: magazyn archiwalny i biuro archiwisty
 • Wyposażenie archiwum zakładowego
 • Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie zasobu archiwum zakładowego
 • Rozmieszczenie akt w archiwum zakładowym
 • Bezpieczny archiwista.

IV. Procedury postępowania z dokumentacją – warsztaty

 • Przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w zasobie archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku uszkodzenia wypożyczonych akt
 • Procedura skontrum
 • Procedura wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego
 • Postępowanie w przypadku reorganizacji lub ustania działalności aktotwórcy.

V. Praktyczna analiza wszystkich etapów porządkowania dokumentacji.

 • Studia wstępne
 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
 • Segregacja i systematyzacja dokumentacji w obrębie zespołu
 • Klasyfikacja i kwalifikacja akt
 • Archiwizowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Opisywanie teczek
 • Przygotowywania ewidencji archiwum zakładowego i nadawanie sygnatury archiwalnej
 • Opracowanie rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego.
 • Typowanie dokumentacji przeznaczonej do brakowania. Przygotowanie spisów dokumentacji przeznaczonej do brakowania i wniosku o wyrażenie zgody na brakowanie
 • Typowanie materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 • Przygotowywanie protokołu zaginięcia, uszkodzenia lub sporządzenia braków wypożyczonej dokumentacji
 • Przygotowywanie protokołu wycofania jednostki aktowej z ewidencji archiwum zakładowego
 • Przeprowadzenie skontrum dokumentacji zgromadzonej w zasobie archiwum
 • Przygotowanie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego.

VI. Porządkowanie dokumentacji pracowniczej.

 • Zasady prowadzenia i dbania o dokumentację pracowniczą
 • Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Podział dokumentacji osobowej pracownika na części
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwość ich skrócenia
 • Możliwość zmiany formy dokumentacji pracowniczej
 • Dane osobowe a dokumentacja pracownicza – RODO w archiwum

VII. Państwowa służba archiwalna. Współpraca archiwisty z nadzorem archiwalnym w zakresie kontroli, przekazywania materiałów archiwalnych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Narodowy zasób archiwalny i jego podziały
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego
 • Udział archiwum państwowego w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej – ekspertyza
 • Kontrola z archiwum państwowego

Czas trwania

09:00 - 14:30

Prelegenci

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 15 - letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach organów państwowych. Obecnie kieruje działem obsługi prawnej. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędnik, z zamiłowania szkoleniowiec - trener.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim  oraz kadry i płace. Certyfikowana specjalistka w zakresie procesów planowania i  organizowania pracy zespołu, zarządzania sobą w czasie oraz treningu interpersonalnego. Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadzi szkolenia, kursy, warsztaty oraz projekty e-lerningowe. Pasjonatka rozwoju osobistego i skutecznej komunikacji. Prowadzi szkolenia motywacyjne dla organizacji pozarządowej Dress for Success Poland  w tematyce praw  kobiet na rynku pracy, umiejętności wyznaczania celów, realizacji własnego potencjału oraz doradztwa zawodowego. Autorka licznych kursów w zakresie organizacji pracy instytucji publicznych, wdrażania zmian w zespołach pracowniczych, wzmacniania i motywowania pracowników w tym efektywnej komunikacji interpersonalnej. Wyznaje zasadę wiedza jest wartością, gdy umiesz ją przekazać drugiemu człowiekowi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby uczestniczyć w szkoleniu online wystarczy:
- Komputer stacjonarny/ laptop/ notebook
- Stały dostęp do internetu
- Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome)

Rejestracja

Standard
1 260
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 299 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność dla jednostek administracji publicznych odbywa się w oparciu o fakturę po zakończonym szkoleniu.
Firmy oraz osoby prywatne nierealizujące kursu ze środków publicznych otrzymają fakturę proforma przed szkoleniem do uregulowania.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Pełni Wiedzy
 • Ulica i nr: ul. Fryderyka Chopina 41/2
 • Kod pocztowy: 20-023
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7123447989

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Pełni Wiedzy
20-023 Lublin, Polska ul. Fryderyka Chopina 41/2

Organizator

Pełni Wiedzy
20-023 Lublin, Polska
ul. Fryderyka Chopina 41/2
woj. lubelskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!