Łagodzenie stresu metodą mindfulness - Trening uważności w biznesie

O szkoleniu

Zaprasazmy na szkolenie z wykorzystaniem techniki mindfulness, która łączy w sobie świeckie techniki medytacyjne oraz ćwiczenia rozwijające umiejętność rozpoznawania i obserwowania myśli, emocji oraz doznań z ciała, które prowadzą do świadomego kierowania własnym zachowaniem. Rozwija zdolność sterowania uwagą do wewnątrz i uważnej obserwacji świata zewnętrznego. Świetnie redukuje stres!

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a każdy uczestnik otrzymuje nagrania CD do indywidualnej codziennej praktyki, która stanowi nieodłączny element treningu i decyduje o jego skuteczności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie metody mindfulness, której regularna praktyka wspiera: redukcję stresu, zdolność kierowania uwagą i skupienie, budowanie relacji w oparciu o uważną komunikację, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów, życzliwość i akceptację.
 • Przećwiczenie medytacji uważności oraz wykonanie ćwiczeń wglądowych w kontekście codziennych zadań i pełnionych ról.
 • Odkrycie własnych wzorców reagowania w sytuacjach zawodowych oraz zasobów do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami.
 • Zapoznanie się z neurobiologicznymi mechanizmami leżącymi u podstaw efektywności z zakresu: radzenia sobie z napięciem i przeżywania emocji, zdolności do podejmowania decyzji, uważnego słuchania, skupiania uwagi i kierowania nią, powstawania i utrwalania nawyków oraz automatyzmów i kreatywności.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać, przećwiczyć i wykorzystać technikę mindfulness w codziennej aktywności biznesowej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Mindfulness – czym jest uważność?
  • przećwiczymy umiejętność pełnego koncentrowania uwagi na bieżącej chwili,
  • dowiemy się czym jest uwaga (jej funkcje) oraz uważność i uświadomimy sobie jej znaczenie w codziennym życiu zawodowym,
  • przećwiczymy techniki medytacyjne oraz wykonamy ćwiczenia zwiększające samoświadomość
 2. Projekcje i automatyczny pilot – co uruchamia nasze reakcje i działanie?
  • uświadomimy sobie czym jest automatyczny pilot i jak wpływa na nasze postrzeganie, myślenie i zachowanie oraz czym jest świadome kierowanie własnym zachowaniem w pracy?
  • dowiemy się jak kształtują się mentalne i behawioralne nawyki oraz jak wychodzić poza utarte schematy, by zwiększać własną skuteczność?
  • wykonamy ćwiczenia zwiększające samoświadomość
 3. Uważność w stresie – jak wyłączyć autopilota i przejąć kontrolę nad sytuacją?
  • poznamy wpływ praktyki uważności na radzenie sobie z codziennym stresem w pracy,
  • zbudujemy własną mapę stresu, odkryjemy mechanizm automatycznej reakcji oraz tworzenia błędnych kół stresu,
  • doświadczymy jak praktyka mindfulness pozwala nam opanować „panikę”, poszerzyć percepcję i radzić sobie z wizją katastrofy.
 4. Myśli – dystraktory czy motywatory?
  • poznamy ich naturę oraz możliwości i pułapki umysłu,
  • dowiemy się w jaki sposób pracować z myślami, tak by były bardziej zdrowe i wspierające oraz stworzymy własne „antidotum” na trudną sytuację.
 5. Strefa przetrwania – jak radzić sobie trudnymi emocjami w pracy?
  • odkryjemy prawdziwą naturę emocji, rozwiniemy ich świadomość oraz zdolność do kierowania energią,
  • uświadomimy sobie w jaki sposób przyjmować postawę obserwatora własnych uczuć i jak dystansować się do tego co czujemy, tak by świadomie kierować swoim zachowaniem i nie reagować w sposób automatyczny
 6. Prawdziwa skuteczność – czy multizadaniowość jest możliwa?
  • dowiemy się przez praktyczne doświadczenia oraz eksperymenty dlaczego nasz mózg nie jest wielozadaniowy,
  • odkryjemy nawyki, które blokują naszą skuteczność,
  • poznamy najlepsze praktyki zarządzania uwagą i uważnością oraz radzenia sobie z dystraktorami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
 7. Podejmowanie decyzji i tworzenie rozwiązań – jak zostać szefem swojego umysłu?
  • dowiemy się jak i gdzie powstaje kreatywność oraz czego potrzebuje umysł do uzyskania optymalnej efektywności na co dzień,
  • wykonamy medytację mindfulness wspierającą podejmowanie optymalnych decyzji i rozwijającą kreatywność.
 8. Osiąganie porozumienia – jak życzliwość wspiera realizację celów biznesowych?
  • dowiemy się co wspiera uważną komunikację w pracy,
  • przećwiczymy techniki medytacyjne oraz wykonamy ćwiczenia zwiększające samoświadomość w zakresie rozwijania relacji opartej na współpracy,
  • doświadczymy ćwiczeń, które rozwijają życzliwość dla siebie oraz innych.
 9. Uważność na co dzień – jak rozwijać swoją elastyczność i otwartość na zmiany?
  • poznamy techniki rozwijające elastyczność, spontaniczność oraz otwartośćna zmiany,
  • dowiemy się jak w praktyczny sposób rozwijać uważność na co dzień zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym,
  • przygotujemy plan rozwijania własnej uważności w codzienności zawodowej.

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Nauczyciel mindfulness MBSR – certyfikowany przez The Institute for Mindfulness Based Approches w Niemczech, trener, psycholog, absolwent Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.

00-854 Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 5.92% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 11.83% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 14.2% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłaty za szkolenie dokonuje się przelewem po zrealizowanym szkolenie w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Wyjątek stanowią osoby, które zgłaszają się na szkolenie jako osoby prywante, a nie poprzez pracodawcę. Osoby prywatne obowiązuje przedpłata za szkolenie na wskazane na fakturze konto bankowe. 
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, UP

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!