Legal MBA 2022 VII edycja

O szkoleniu

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do  udziału w siódmej edycji Legal MBA, unikatowego przedsięwzięcia  szkoleniowego, które adresujemy do prawników chcących poszerzać swoje możliwości oraz kompetencje. Obecne uwarunkowania rynkowe, rozwój przedsiębiorstw w nieznanych dotychczas okolicznościach i zmieniającej się sytuacji prawnej stawiają przed prawnikami zupełnie nowe cele.

Wymaga się od nich nie tylko solidnej wiedzy prawniczej i doświadczenia, ale coraz częściej wiedzy z dziedziny ekonomii, rachunkowości, zarządzania, a nawet psychologii. Ważne negocjacje biznesowe, ustalanie umów gospodarczych zmuszają prawników, aby stali się menedżerami, którzy uczestniczą aktywnie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
I w tym właśnie ma pomóc nasz unikatowy produkt, innowacyjny i kompleksowy program prowadzony z udziałem uznanych ekspertów, wybitnych praktyków z dziedziny prawa, finansów, bezpieczeństwa IT i świata nowych technologii, rozwoju osobistego, komunikacji i zarządzania projektami. Wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie, możecie Państwo zdobyć nowe doświadczenia, zwiększające Waszą konkurencyjność na rynku prawniczym.

Zapraszamy zatem zarówno prawników przedsiębiorstw, jak i tych działających w kancelariach prawniczych do udziału w przedsięwzięciu, które daje prawdziwe możliwości praktycznego poszerzenia zawodowych kompetencji.
Poprzednie edycje naszych szkoleń zostały  bardzo wysoko ocenione przez uczestników i zdobyły renomę na rynku podnoszenia kwalifikacji. Możecie Państwo dołączyć do tego ekskluzywnego grona. Ruszamy już we wrześniu 2022 r.

TERMINY ZJAZDÓW:
23-24 września 2022 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Innowacyjne modele biznesowe. Wpływ nowych technologii na strategie bieznesowe 
7-8-9 października 2022 Zarządzanie projektami prawniczymi 
21-22-23 października 2022 Nowoczesne technologie w pracy prawnika 
4-5-6 listopada 2022 Prawnik jako lider i manager 
18-19-20 listopada 2022 Finanse dla prawników 
2-3 grudnia 2022 Public relations – sztuka komunikowania się i budowanie marki własnej

Kto powinien wziąć udział?

Program adresujemy do wszystkich prawników chcących poszerzać swoje możliwości oraz kompetencje.

Program szkolenia

DZIEŃ I - Piątek, 23 września 2022

MODUŁ 1 – PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM. INNOWACYJNE MODELE BIZNESOWE. WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA STRATEGIE BIZNESOWE

14:00 - Czas na logowanie

14:25 - Rozpoczęcie programu Legal MBA

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

14:30 - Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, część 1.

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

 • Przedsiębiorstwo i uwarunkowania rynkowe
 • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

16:30 - Przerwa

16:45 - Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, część 2.

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

18:00 - Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

19:00 - Podsumowanie, zakończenie pierwszego dnia

 

DZIEŃ II - Sobota, 24 września 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe, część 1.

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

 • Nowe uwarunkowania otoczenia biznesu
 • Współczesne kierunki rozwoju biznesu

12:30 - Przerwa

13:15 - Wpływ nowych technologii na strategie biznesowe, część 2

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Big data, sztuczna inteligencja i inne nowe zjawiska
 • Hiperdynamika zmian, chaotyczne otoczenie

15:00 - Przerwa

15:15 - Innowacyjne modele biznesowe

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

 • Nowe sposoby organizacji biznesu
 • Nowe sposoby konkurowania i budowania przewag konkurencyjnych
 • Rozwój i wzrost, akwizycje i konkurowanie z niebezpiecznymi ignorantami

16:30 - Case study, panel dyskusyjny

Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

17:30 - Zakończenie modułu 1

 

DZIEŃ III - Piątek, 7 października 2022

14:00 - Czas na logowanie

MODUŁ 2 – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRAWNICZYMI

14:30 - Transakcja jako projekt z perspektywy prawnika

Wojciech Trzciński, Partner, Radca Prawny, PwC Legal , Beata Kiedrowicz, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

 • Transakcja jako projekt interdyscyplinarny
 • Kluczowe aspekty przygotowania się do transakcji 
 • Jak dobrze przygotować się do transakcji – perspektywa sprzedawcy i kupującego
 • Koordynacja pracy stron transakcji oraz ich doradców
 • Rola prawnika wiodącego w transakcji
 • Podział kompetencji pomiędzy wewnętrzny dział prawny a kancelarię współpracującą w ramach transakcji
 • Koszty realizacji transakcji

16:00 - Przerwa

16:15 - Zarządzanie ryzykami prawnymi, operacyjnymi i finansowymi w projekcie transakcyjnym Beata

Wojciech Trzciński, Partner, Radca Prawny, PwC Legal , Beata Kiedrowicz, Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

 • Transakcja jako proces podziału ryzyk
 • Due Diligence vs Vendor Due Diligence
 • Ryzyka wynikające z wymogów regulacyjnych
 • Zasady odpowiedzialności stron- metody jej definiowania oraz ograniczenia
 • Metody ograniczania ryzyka prawnego w transakcji
 • Ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych
 • Post closing – czyli oczekiwania vs rzeczywistość
 • Spory potransakcyjne

17:45 - Podsumowanie i zakończenie

 

DZIEŃ IV - Sobota, 8 października 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - Prawnik jako Project Leader, czyli rola prawnika w zarządzaniu projektem biznesowym Ryszard Sowiński, prof. WSB - ekspert w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Koordynacja, zarządzanie czy kształtowanie – rola prawnika w projekcie
 • Wyzwania i ograniczenia stojące przed prawnikiem zarządzającym projektem biznesowym

11:30 - Przerwa

11:45 - Projekt prawny jako integralna część zarządzania projektami biznesowymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Za pomocą jakich technik zintegrujesz projekt prawny z pozostałymi działaniami Twojej firmy?
 • Analiza projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa dział prawny. Jak włączyć prawników w duże projekty biznesowe?
 • W jaki sposób efektywnie osadzać projekt prawny w strategii firmy?
 • Jak biznes wpływa na decyzje prawne? Jak zrealizować projekt nie blokując biznesu?

13:15 - Delegowanie w zarządzaniu projektami prawniczymi

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

14:45 - Przerwa

15:00 - Zarządzanie projektami prawnymi i organizacyjnymi – kluczowe zasady i umiejętności

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Rodzaje i specyfika projektów prowadzonych w kancelarii/dziale prawnym.
 • Kluczowe zasady prowadzenia projektów w kancelarii/dziale prawnym.
 • Umiejętności skutecznego prawnika – menedżera projektu.
 • Najważniejsze czynniki sukcesu projektów prawnych i organizacyjnych.

16:00 - Zarządzanie zespołem projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • 5 faz rozwoju zespołu projektowego.
 • Rola prawnika – menedżera w poszczególnych fazach rozwoju zespołu.
 • Jak skutecznie zorganizować współpracę pomiędzy działem prawnym a kancelarią zewnętrzną?
 • Dysfunkcje zespołów projektowych

17:00 - Zakończenie

 

DZIEŃ V - Niedziela, 9 października 2022

10:00 - Czas na logowanie

10:30 - Komunikacja w zespole projektowym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Kompetencje komunikacyjne prawników.
 • Podstawowe techniki komunikacji interpersonalnej – ćwiczenia warsztatowe.
 • Komunikacja z uwzględnieniem różnych osobowości i stylów myślenia.
 • Delegowanie zadań – podstawowe zasady i techniki.

12:30 - Przerwa

12:45 - Zarządzanie zmianą w kancelarii i dziale prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Zarządzanie zmianą jako kluczowa umiejętność szefa kancelarii, działu prawnego.
 • Zmiany organizacyjne – logika i przebieg procesu.
 • Pokonywanie oporu przed zmianą.
 • Rola szefa kancelarii, działu prawnego w procesie zmiany.  
 • Techniki i narzędzia zarządzania zmianą w kancelarii, działu prawnego

14:45 - Przerwa

15:00 - Zarządzanie zmianą w kancelarii i dziale prawnym

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

 • Zarządzanie zmianą jako kluczowa umiejętność szefa kancelarii, działu prawnego.
 • Zmiany organizacyjne – logika i przebieg procesu.
 • Pokonywanie oporu przed zmianą.
 • Rola szefa kancelarii, działu prawnego w procesie zmiany.  
 • Techniki i narzędzia zarządzania zmianą w kancelarii, działu prawnego

17:00 - Zakończenie modułu 2

 

DZIEŃ VI - Piątek, 21 października 2022

MODUŁ 3 – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY PRAWNIKA

14:00 - Czas na logowanie

14:30 - Digitalizacja obiegu dokumentów i informacji w organizacji - paperless

Marta Dąbrowska, Manager, Radca Prawny, PwC Legal , Mariusz Kamiński, Advocate, Counsel, PwC Legal

 • Uwarunkowania prawno-regulacyjne 
 • Praktyki rynkowe i metodyka projektów paperless
 • Obszary organizacji o wysokim poziomie digitalizacyjnej
 • Rola prawników w transformacji biznesu

16:30 - Przerwa

16:45 - Przetwarzanie danych osobowych w erze digitalizacji

Paulina Komorowska, Liderka praktyki IP / TMT i Ochrony Danych Osobowych, counsel, radca prawny, PwC Polska

 • Zasady risk-based approach, privacy by design i privacy by default jako naczelne zasady przetwarzania danych
 • Bezpieczeństwo danych w pracy prawnika
 • Procedury i polityki związane z przetwarzaniem danych
 • Nowe technologie a przetwarzanie danych osobowych – czy można przekazywać dane poza UE?

19:00 - Podsumowanie i zakończenie

 

DZIEŃ VII - Sobota, 22 października 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - LegalTech - trendy, wyzwania i przykłady nowych technologii w pracy prawnika

Marta Dąbrowska, Manager, Radca Prawny, PwC Legal

 • Przegląd rynku prawniczego w zakresie wykorzystywania technologii 
 • Sztuczna inteligencja a praca prawnika - podstawowe koncepcje prawne, funkcjonalność i wyzwania
 • Przenikanie się prawa i technologii
 • Przykładowe narzędzia LegalTech

11:00 - Przerwa

11:15 - Jak zarządzać ryzykiem braku zgodności? Co znaczy nowoczesny compliance?

Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

 • Umiejscowienie compliance w przedsiębiorstwie – podział ról i obowiązków
 • Koncepcje podejścia do zaprojektowania i wdrożenia funkcji compliance
 • Jak wdrożyć skuteczny i dostosowany do potrzeb organizacji proces compliance?
 • Warianty organizacji funkcji compliance - dział prawny a compliance
 • System kontroli wewnętrznej – jak wykorzystać inne działy, by zmniejszyć ryzyko compliance?

12:50 - Przerwa

13:30 - Jak zarządzać działem prawnym / kancelarią w erze postpandemicznej

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o. , Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

 • wpływ pandemii na organizację pracy prawników
 • czy praca zdalna zdaje egzamin w pracy prawnika
 • nowoczesne metody komunikacji a możliwość zapewnienia ochrony tajemnicy pomocy prawnej 

15:00 - Przerwa

15:15 - Jak budować brand działu prawnego w ramach organizacji

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o. , Michał Rams, Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

 • współpraca działu prawnego z biznesem
 • dział prawny jako doradca i pomoc w podejmowaniu decyzji w ramach organizacji

17:00 - Podsumowanie, zakończenie modułu 3

 

DZIEŃ VIII - Piątek, 4 listopada 2022

MODUŁ 4 – PRAWNIK JAKO LIDER I MANAGER

14:00 - Czas na logowanie

14:30 - Prawnik jako lider, cz. 1

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 1. Czym jest przywództwo?
 2. Dlaczego ludzie mieliby za Tobą pójść?
 3. Co robić, żeby ludziom chciało się chcieć?
 4. Twój styl przywództwa / Autorefleksja praktyczna

16:00 - Przerwa

16:15 - Prawnik jako skuteczny manager i lider, cz. 2

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

17:30 - Przerwa

17:45 - Prawnik jako skuteczny manager i lider, cz. 3

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

19:00 - Podsumowanie i zakończenie

 

DZIEŃ IX - Sobota, 5 listopada 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - Rola osobowości w zarządzaniu zespołem

Dariusz Użycki, Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

 • Czym jest, od czego zależy i jak się przejawia „osobowość”? 
 • Jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania lidera?
 • Praktyczne klasyfikowanie i rozpoznawanie typów osobowości 
 • Zarządzanie zespołem – jak z różnorodności uczynić siłę (analiza przypadku)

13:15 - Podsumowanie i zakończenie

 

DZIEŃ X - Niedziela, 6 listopada 2022

10:00 - Czas na logowanie

10:30 - Rekrutacja do działu prawnego – co powinniśmy wiedzieć jako managerowie przystępując do pozyskiwania nowych pracowników w niełatwych realiach rynku pracownika

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Skuteczne narzędzia i metody rekrutacji
 • Jak efektywnie określić zakres obowiązków i wymagań  potencjalnego kandydata
 • Rozmowa kwalifikacyjna –  na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o zatrudnieniu kandydata

12:30 - Przerwa

13:15 - Marka własna prawnika (cd)

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Ja. Moja marka
 • Rzeczywistość vs świat wirtualny
 • Strategia budowania marki własnej
 • Wizerunek prawnika w biznesie
 • Budowanie autorytetu

14:45 - Przerwa

15:00 - Zarządzanie karierą własnej marki

Ewelina Skocz, Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

 • Zarządzanie karierą
 • Case study: Narzędzia marketingowe, komunikacja i Social Media

17:00 - Podsumowanie i zakończenie modułu 4

 

DZIEŃ XI - Piątek, 18 listopada 2022

MODUŁ 5 – FINANSE DLA PRAWNIKÓW

14:00 - Czas na logowanie

14:30 - Podstawowe regulacje w zakresie raportowania finansowego

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Standardy rachunkowości obowiązujące w Polsce, w tym główne różnice między standardami
 • Raporty sporządzane przez przedsiębiorstwo, finansowe i niefinansowe
 • Sprawozdania jednostkowe a skonsolidowane
 • Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
 • Odbiorcy sprawozdań przygotowywanych przez przedsiębiorstwa
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

16:30 - Przerwa

16:45 - Najważniejsze terminy i zasady dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Terminologia stosowana w finansach i rachunkowości
 • Podstawowe zasady rachunkowości
 • Zmiany zasad rachunkowości, zmiany szacunków, korekty błędów

19:00 - Podsumowanie i zakończenie

 

DZIEŃ XII - Sobota, 19 listopada 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 1 Bilans, czyli obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Struktura bilansu/główne kategorie
 • Warunki ujmowania najważniejszych pozycji (m.in. środki trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, podatek dochodowy odroczony)
 • Zasady wyceny pozycji bilansowych

11:30 - Przerwa

11:45 - Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 2 Rachunek zysków i strat, czyli wyniki działalności przedsiębiorstwa

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Struktura rachunku zysków i strat
 • Przychody, koszty, wynik finansowy
 • Układ kalkulacyjny i porównawczy
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów

13:15 - Przerwa

13:45 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, czyli zdolność przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Idea rachunku przepływów pieniężnych
 • Jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa upadają
 • Struktura rachunku przepływów pieniężnych – podstawowe rodzaje działalności
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym: poszczególne kategorie kapitałów (ujmowanie i wycena), kapitały a dywidenda

15:00 - Składniki sprawozdania finansowego i powiązania między nimi – część 3 Informacja dodatkowa jako integralna część sprawozdania finansowego Powiązania pomiędzy składnikami sprawozdania finansowego

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Manipulacja informacją finansową
 • Kreatywna rachunkowość
 • Błędy lat poprzednich
 • „Windows’ dressing”

17:00 - Podsumowanie i zakończenie

 

DZIEŃ XIII - Niedziela, 20 listopada 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego – część 1

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Czytanie sprawozdania finansowego, analiza wstępna
 • Analiza pionowa i pozioma sprawozdania finansowego

11:30 - Przerwa

11:45 - Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego część 2

Astrid Zakrzewska, FCCA, FCMA, CGMA

 • Analiza wskaźnikowa
 • Rentowność
 • Wydajność (efektywność)
 • Płynność
 • Wypłacalność
 • Zadłużenie
 • Zalety i ograniczenia analizy finansowej

13:30 - Podsumowanie i zakończenie modułu 5

 

DZIEŃ XIV - Piątek, 2 grudnia 2022

MODUŁ 6 – PUBLIC RELATIONS – SZTUKA KOMUNIKACJI I BUDOWANIE MARKI WŁASNEJ PRAWNIKA

14:00 - Czas na logowanie

14:30 - Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 1

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

 • Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych i jakie są ich skutki?
 • Jak skutecznie rozwijać i doskonalić swoje umiejętności? Narzędzia wpływające na wzrost jakości autoprezentacji
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych – jak ich unikać?

16:30 - Przerwa na kawę

16:45 - Prezentacja i wystąpienia publiczne – sesja prowadzona przez dziennikarza z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi część 2

Beata Tadla, Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

19:00 - Podsumowanie

 

DZIEŃ XV - Sobota, 3 grudnia 2022

09:00 - Czas na logowanie

09:30 - Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie część 1 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

 • Praca zdalna, rozmowy przy kawie – czyli jak angażować i motywować wymagających pracowników metodami coachingowymi?
 • Psychologiczne narzędzia pozytywnego wspierania twoich podwładnych – innowacyjne podejście psychologii pozytywnej
 • Siła motywacji wewnętrznej i zagrożenia motywowania nagrodami zewnętrznymi
 • Jak wzbudzić motywację wewnętrzną i zaangażowanie pracownika – praktyczne wskazówki

11:30 - Przerwa

11:45 - Motywowanie zespołu. Legal Team Building – aspekty miękkie cz 2 (sesja ćwiczeniowa z psychologiem)

Beata Wolfigiel, Psycholog biznesu, Trener, Coach

13:45 - Przerwa

14:30 - Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi dr Michał Chmielecki – ekspert w dziedzinie negocjacji, MSc

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę zgodnie ze swoimi celami i założeniami?
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji podczas prowadzenia negocjacji
 • Jak radzić sobie z emocjonalnymi zrachowaniami naszych rozmówców?

16:30 - Przerwa

16:45 - Negocjacje – sesja interaktywna z wykorzystaniem narzędzi dr Michał Chmielecki – ekspert w dziedzinie negocjacji, MSc

dr Michał Chmielecki, Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

18:15 - Podsumowanie i zakończenie Legal MBA

Czas trwania

14 dni

Prelegenci

Astrid Zakrzewska

FCCA, FCMA, CGMA

Uznany trener posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. Przeprowadziła ponad 20.000 godzin szkoleń i warsztatów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu zarządzania finansami, zarządzania strategicznego oraz rachunkowości zarządczej i finansowej. Ponadto, prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów CIMA, ACCA i CIA.
Współpracuje z Akademią PwC oraz jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 2002-2005 pełniła funkcję dyrektora finansowo-administracyjnego TVN S.A., gdzie brała udział m.in. w procesie emisji 235 mln Euro euroobligacji, w restrukturyzacji grupy kapitałowej TVN oraz wejściu na giełdę TVN S.A. W latach 1993-2002 pracowała w PricewaterhouseCoopers w dziale audytu, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji sektora finansowego. Astrid posiada tytuł Fellow CIMA oraz Fellow ACCA. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania i Finansów.

 

Beata Tadla

Dziennikarka. Trenerka mówców. Uczy jak mówić pięknie i skutecznie. Mówca motywacyjny. Prezenterka. Wykładowca.

Orędowniczka pięknej polszczyzny.
Zdobywczyni prestiżowego tytułu „Mistrz mowy polskiej”.
Prowadzi autorskie audycje w Radiu Zet i poranny program Onet Rano. Od 1991 roku związana z mediami, początkowo z radiem, następnie z telewizją. Prowadziła główne programy informacyjne w największych stacjach telewizyjnych. W TVN była gospodynią m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP – Wiadomości oraz programów publicystycznych. Prowadziła programy informacyjne w telewizji NOWA. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i SWPS.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS. Zdobywczyni tytułu "Najlepiej Ubrana Kobieta Mediów”, tytułu „Osobowość Roku 2018” oraz „Osobowość w branży: media 2019”
Prowadzi gale, konferencje, wydarzenia medialne. Jako trenerka specjalizuje się w szkoleniach z prezentacji, wystąpień publicznych i medialnych, rozwijając zwłaszcza umiejętności wykorzystania głosu i sztukę retoryki, aby mówić pięknie i skutecznie.
Uczy, jak występować w mediach i jak wykorzystać je do własnych celów. Pogromczyni tremy.

 

Ewelina Skocz

Psycholog społeczny, trener, Managing Partner, BCSystems

Z wykształcenia psycholog społeczny, absolwent podyplomowej szkoły trenerów biznesu, a także studiów doktoranckich z zakresu zarządzania. Współzałożyciel firmy doradztwa personalnego i biznesowego specjalizującej się w usługach dla branży prawnej. Na co dzień odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu HR, Zarządzania i Business Developmentu w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych. Doradza firmom posiadającym działy prawne w organizacji obsługi prawnej, zarządzaniu zespołem, zakupach usług prawnych, czy procesach centralizacji i decentralizacji. Od kilkunastu lat z licznymi sukcesami realizuje procesy rekrutacyjne na stanowiska prawnicze (od młodszych prawników po partnerów – szefów działów prawnych oraz całe zespoły prawne). Łączy politykę personalną ze strategią biznesową kancelarii lub działu prawnego. Członek kapituły „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra”. Wielokrotnie zapraszana w roli prelegenta na konferencje i duże fora dedykowane prawnikom i szefom działów prawnych. Regularnie prowadzi szkolenia dla prawników, a także menadżerów innych branż, w tym również dla administracji państwowej. Udziela wypowiedzi i komentarzy m.in. dla: Grupy TVN, Polsatu, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu oraz Rzeczpospolitej.

 

Beata Wolfigiel

Psycholog biznesu, Trener, Coach

Psycholog biznesu, trener, coach pracujący w podejściu opartym na dowodach (Evidence Based Coaching), w tym Positive Psychology Coaching. Od 2004 r. właścicielka firmy „Entuzja. Szkolenia i doradztwo”. Wykładowca kilku uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studiach podyplomowych. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Certyfikowany trener FRIS® Style Myślenia i Działania. Posiada certyfikat Level 3 Award In First Line Management wydany przez Institute of Leadership and Management w Londynie. Współautorka książki „Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania!”, autorka kilku artykułów naukowych dotyczących prowadzenia aktywizujących treningów dla osób dorosłych oraz artykułów biznesowych do magazynu Fundacji Fortis „Moja Firma” oraz „Marka jest kobietą”. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Członek Rady Programowo-Biznesowej Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert na konferencjach międzynarodowych np. na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Dariusz Użycki

Head of Industrial Sector CEE&CIS, Pedersen & Partners

Konsultant Executive Search, Leadership&Personal Development, Management Consulting na obszarze EMEA. Wykładowca najlepszych studiów Executive MBA w Polsce (CEMBA, MBA-SGH). Ponad 30 lat doświadczeń zawodowych, z czego 20 w biznesie, a blisko 10 na pozycji Dyrektora Zarządzającego. Prowadzi procesy coachingowe/mentoringowe dla kadry zarządzającej.
Autor książki „Czy jesteś tym, który puka?”, dotyczącej rozwijania autorefleksji oraz strategicznego planowania i wdrażania ścieżki własnego rozwoju. Współautor szeregu publikacji w Harvard Business Review i Przeglądzie Corporate Governance.
Prowadzi oryginalne analizy rynkowe, dotyczące postaw i zachowań menedżerów, ich samooceny, wypalenia zawodowego, sytuacji menedżerek, pozycjonowania na rynku pracy.
Prowadzi blog dotyczący autorefleksji, przywództwa, komunikacji i rozwoju kariery. Płynnie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Doktor nauk technicznych.

 

Prof. dr hab. Ryszard Sowiński

Prawnik-marketingowiec, trener, Wyższa Szkoła Bankowa

Doradca kancelarii prawnych w dziedzinie marketingu strategicznego. Autor pierwszego w Polsce bloga o marketingu i zarządzaniu kancelariami prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl. Doradca podatkowy w latach 1998-2015. Związany z branżą usług prawnych od 1994 roku. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego oraz dyrektora ds. marketingu w wieloosobowych kancelariach prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Akredytowany praktyk systemu badania osobowości w biznesie.

 

Wojciech Trzciński

Partner, Radca Prawny, PwC Legal

Pełni funkcję radcy prawnego w zespole prawa spółek, prawa handlowego i cywilnego oraz w praktyce fuzji i przejęć w PwC Legal. Wojciech specjalizuje się w szeroko pojętym doradztwie transakcyjnym oraz bieżącym doradztwie korporacyjnym. Wspiera podmioty krajowe i zagraniczne w toku opracowania i wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych, w tym struktur wykorzystywanych w celu restrukturyzacji podatkowej. Doradzał w szeregu transakcji obejmujących nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw przez podmioty krajowe i zagraniczne. Doświadczenie Wojciecha obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne w toku przygotowania oraz prowadzenia procesów transakcyjnych na rzecz potencjalnych nabywców oraz zbywców przedsiębiorstw, w tym w szczególności opracowywanie struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz prowadzenie negocjacji.
Ma doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych obejmujących wydzielenie majątku spółek do innych podmiotów, łączenie spółek (w tym w drodze połączeń transgranicznych), podziały spółek oraz ich przekształcenia. Prowadził audyty prawne typu due diligence zarówno na potrzeby potencjalnych nabywców jak i zbywców (vendor’s due diligence). Doradzał w zakresie pozyskania i udzielenia finansowania prywatnego (w tym poprzez emisję obligacji korporacyjnych) oraz bankowego jak również w zakresie restrukturyzacji i refinansowania zadłużenia kredytobiorców wobec banków.

 

Mariusz Kamiński

Counsel, Adwokat, PwC Legal

Mariusz Kamiński jest adwokatem specjalizującym się w prawie spółek, M&A oraz prawie umów.
Mariusz posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej złożonych procesów reorganizacji spółek, obejmujących w szczególności połączenia krajowe oraz transgraniczne, przekształcenia oraz podziały.
Mariusz zajmuje się również projektami z zakresu fuzji i przejęć (M&A). Przeprowadził szereg badań due diligence spółek po stronie kupujących oraz sprzedawców (głównie w zakresie prawa korporacyjnego) oraz liczne badania feasibility studies spółek i aktywów na potrzeby restrukturyzacji.
Doświadczenie Mariusza obejmuje ponadto przygotowywanie i negocjowanie szeregu umów, w tym umów inwestycyjnych, joint-venture, umów przeniesienia przedsiębiorstw/majątku, przeniesienia pozwoleń na wytwarzanie produktów medycznych, umów produkcyjnych oraz dystrybucyjnych czy umów najmu powierzchni komercyjnych.
Mariusz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Floryda, Levin College of Law. W ramach programu wymiany studenckiej Erasmus studiował przez rok na wydziale prawa Universidade Nova de Lisboa w Portugalii. Mariusz studiował również dziennikarstwo na specjalizacji public relations na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Marta Dąbrowska

Manager, Radca Prawny, PwC Legal

Marta zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek, w tym w szczególności międzynarodowych reorganizacji, a także prawa handlowego i prawa pracy.
Uczestniczyła w projektach związanych z restrukturyzacją podmiotów działających w Polsce i zagranicą - w tym połączeniach krajowych, transgranicznych, podziałach i przekształceniach oraz brała udział w licznych projektach typu due dilligence i pomagała przy transakcjach typu M&A.
Świadczy również usługi doradcze dla spółek z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, w szczególności w związku z przejściem zakładu pracy.
Marta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Michał Rams

Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Legal

Michał, jako lider zespołu White Collar Crime w kancelarii PwC Legal odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego.
Michał prowadził wiele złożonych postępowań karnych, w tym karnoskarbowych w odniesieniu do przestępstw związanych z uszczupleniami oraz wyłudzeniami należności publicznoprawnych w zakresie podatku VAT, CIT oraz PIT. Doradzał w kwestiach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym pod kątem potencjalnej odpowiedzialności karnej członków zarządu. Wielokrotnie uczestniczył w wewnętrznych śledztwach w charakterze eksperta z zakresu prawa karnego oraz karnoskarbowego.
Doświadczenie Michała obejmuje także prowadzenie postępowań z zakresu szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego. Samodzielnie prowadził wiele procesów karnych z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu za przestępstwo nadużycia zaufania, czy przestępstwa opisane w kodeksie spółek handlowych. Brał również udział w charakterze obrońcy w postępowaniach związanych z przestępstwami w obszarze rynku kapitałowego.
Przed rozpoczęciem współpracy z PwC Legal przez 11 lat zdobywał doświadczenie w Kancelarii Kardas & Kardas, gdzie ostatnio pełnił funkcję młodszego partnera.
Michał jest adwokatem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentem studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo oraz doktorem nauk prawnych. Pełni także funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego.
Jest autorem publicystycznych i recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, w tym m.in. współautorem Komentarza Wolters Kluwer do Kodeksu Karnego.
Michał został wyróżniony w konkursie Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017, zajmując 2 pozycję. Jest również laureatem stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Mikołaj Pindelski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą. Partner w IMMOQEE

Specjalizuje się w problematyce:

 • zarządzanie innowacjami i innowacyjność,
 • przedsiębiorczość i nowe modele biznesowe.
 • nowe i przyszłe trendy w zarządzaniu,
 • realizacja nowych strategii,
 • komercjalizacja innowacji, sprzedaż i zarządzanie sprzedażą,
 • sustainability i społeczna odpowiedzialność biznesu,

Wykładowca m.in. Ryukoku University Kioto, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Tel Aviv University, Fordham University, Bar Ilan University, Estonian Business School i in.
Prowadzi zajęcia z Zarządzania, Zarządzania Sprzedażą, Zarządzania Innowacjami, Nowych Trendów w Zarządzaniu na studiach MBA, podyplomowych, magisterskich, licencjackich.
Członek Zarządu PRME CEE Chapter, Prezes Fundacji Odpowiedzialny Pracodawca, członek CEEMAN.

 

dr Michał Chmielecki

Ekspert w zakresie negocjacji, MSc

Ekspert w zakresie negocjacji. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i wykładów dla wyższej i średniej kadry zarządzającej w Polsce i za granicą. Szkolił pracowników m.in. takich organizacji i firm jak: Armia Amerykańska, Airbus Group, MSZ, PGNiG, Lotos, Tauron, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Ministerstwo Finansów i wiele innych. Wykładowca w programach MBA polskich i zagranicznych uczelni. Więcej na www.szkoleniaznegocjacji.com

 

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Beata Kiedrowicz zajmuje się projektami z zakresu fuzji i przejęć oraz prawem handlowym. Świadczy pełen zakres korporacyjnych usług doradczych dla inwestorów rozpoczynających działalność w Polsce oraz bieżących usług doradczych dla podmiotów już obecnych na polskim rynku. Beata posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie transakcji prywatnych i publicznych w Polsce.
Doświadczenie mecenas Kiedrowicz obejmuje: doradztwo dla funduszu private equity w związku z inwestycją w bank obsługujący klientów indywidualnych w Polsce, doradztwo dla klientów niemieckich w związku ze zbyciem całości udziałów w polskich bankach zależnych, reprezentację banku belgijskiego w procesie zakupu polskiego banku oferującego produkty bankowości detalicznej oraz kredyty konsumenckie, doradztwo dla spółki telekomunikacyjnej w związku z utworzeniem spółki joint-venture wraz z udziałowcami mniejszościowymi, reprezentację izraelskiej spółki publicznej, lidera w dziedzinie ochrony upraw rolnych, w procesie zakupu polskiej spółki agrochemicznej, doradztwo dla amerykańskiej spółki publicznej z branży chemicznej w związku z zakupem polskiej fabryki chemikaliów.

 

Paulina Komorowska

Liderka praktyki IP / TMT i Ochrony Danych Osobowych, counsel, radca prawny, PwC Polska

Doradza klientom w zakresie prawa ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, nowych technologii, e-commerce, oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
Paulina wspiera klientów z różnych branż - w szczególności z sektora nowych technologii oraz branż regulowanych, takich jak farmaceutyczna, finansowa i ubezpieczeniowa. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów multidyscyplinarnych i wielojurysdykcyjnych.
Doradza we wszelkich aspektach związanych z ochroną danych osobowych, m.in. w zakresie przeglądów zgodności z wymogami ochrony danych osobowych, tworzenia dokumentacji, negocjowania umów powierzenia przetwarzania danych, oceny ryzyka transferów danych oraz mechanizmów transferowych, whistleblowingu, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), postępowań przed Prezesem UODO oraz oceny incydentów i zgłaszania naruszeń ochrony danych. Posiada także doświadczenie w postępowaniach dotyczących naruszeń przepisów Ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR).
Paulina wspiera klientów w zakresie prawa własności intelektualnej i IT, w tym w negocjowaniu umów (przenoszących prawa, licencyjnych, wdrożeniowych, utrzymaniowych), sporządzaniu opinii dotyczących praw autorskich, przeglądów zasobów własności intelektualnej i przemysłowej. Doradza także klientom przy migracjach do chmury obliczeniowej, a także we wszelkich aspektach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym tworzenie regulaminów świadczenia usług, polityk prywatności i polityk cookies.
Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa konkurencji i konsumentów obejmujące przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji, projektowanie modeli dystrybucji, analizy porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej, reprezentację klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz kontrolach i przeszukaniach, jak i w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym nieuczciwej reklamy.
Regularnie prowadzi szkolenia dla klientów oraz występuje na konferencjach branżowych i naukowych. Jest autorką licznych publikacji, a także współautorką opracowania na temat dokumentacji ochrony danych osobowych oraz jednego z wiodących komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Przed dołączeniem do PwC Legal Paulina pracowała w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.

 

Marcin Bryniarski

Szef Działu Prawnego i Compliance, OKNOPLAST Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w biznesie, gdzie pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego.
W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat i kieruje Działem Prawnym i Compliance.
Jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę prawną wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w Polsce jak i w kilkunastu krajach Europy oraz w USA.
Specjalizuje się w zagadnieniach dot. konkurencji, prawa konsumenckiego, reklamy, zarządzania własnością intelektualną oraz szeroko rozumianych systemów Compliance.
Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą pozostałych uczestników i wykładowcę oraz mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez internet widzą wyraźnie, co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 9 września
7 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
8 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!