Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy: kiedy należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania, różnice pomiędzy działalnością gospodarczą oraz niegospodarczą, metodyka określania wskaźników wydajności infrastruktury, postępowanie w przypadku przekroczenia wskaźnika pomocniczej działalności gospodarczej, monitorowania projektów, które były realizowane w perspektywie 2007-2013.

Obowiązek stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania wynika z przepisów o pomocy publicznej i odnosi się do tych projektów, w których zakłada się, że infrastruktura będąca przedmiotem dofinansowania będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i do działalności niestanowiącej działalności gospodarczej.

Beneficjent jest zobowiązany do stałego monitorowania poziomu wykorzystania infrastruktury do celów gospodarczych i niegospodarczych i składania sprawozdań. Okres monitorowania jest równy okresowi amortyzacji infrastruktury. Jeżeli przekroczony zostanie zadeklarowany w umowie poziom działalności gospodarczej, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu części dofinansowania.

W niektórych przypadkach, z uwagi na długi okres amortyzacji infrastruktury będącej przedmiotem współfinansowania, nakłada to na beneficjentów nawet kilkudziesięcioletni okres zobowiązania do pokrycia kosztów utrzymania i użytkowania infrastruktury w części gospodarczej (nie tylko koszty standardowego użytkowania, ale też koszty wynagrodzenia personelu), ze środków pochodzących z działalności gospodarczej, której udział jest trudny do realistycznego określenia w długiej perspektywie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie przypadków, w których mechanizm monitorowania oraz wycofania powinien być stosowany, wraz ze wskazaniem zasad go regulujących. Wskazane zostaną także plany Komisji Europejskiej, które zmierzają do uniezależnienia okresu monitorowania od czasu amortyzacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić kiedy oraz w jaki sposób należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania,
 • jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą oraz niegospodarczą,
 • dotyczące metodyki określania wskaźników wydajności infrastruktury,
 • związane z postępowaniem w przypadku przekroczenia wskaźnika pomocniczej działalności gospodarczej,
 • monitorowania projektów, które były realizowane w perspektywie 2007-2013.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy szkół wyższych: uniwersytety, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uczelnie ekonomiczne, uczelnie pedagogiczne, uniwersytety medyczne, uczelnie morskie, akademie wychowania fizycznego; pracownicy Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Programami Operacyjnymi.

Program szkolenia

 1. Pomoc publiczna na etapie oceny oraz realizacji projektu.
 2. Działalność gospodarcza a pomocnicza działalność gospodarcza – obszary w których podział ma zastosowanie.
 3. Pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu) – podstawy prawne, orzeczenia sądów.
 4. Działalność edukacyjna w ramach organizowanego i finansowanego przez państwo systemu kształcenia – czy zaliczamy ją do działalności gospodarczej czy niegospodarczej?
 5. Działalność w ramach systemu solidarności społecznej – czy zaliczamy ją do działalności gospodarczej czy niegospodarczej?
 6. Przykłady innych obszarów, w których można stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania.
 7. Przykłady konstrukcji wskaźnika monitorowania: kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe: praktyczne przykłady oraz plusy i minusy alternatywnych rozwiązań. Możliwość zmiany wskaźnika monitorowania.
 8. Okres monitorowania, a okres amortyzacji.
 9. Monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej oraz mechanizm wycofania - obowiązki beneficjentów dofinansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem gospodarczego wykorzystania infrastruktury sfinansowanej ze środków publicznych.
 10. Mechanizm wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi przez beneficjenta.
 11. Legalizacja pomocy publicznej – w sytuacji, gdy działalność gospodarcza wzrośnie w stosunku do niegospodarczej ponad proporcję określoną w umowie.
 12. Poszczególne składniki infrastruktury wykorzystywane do działalności gospodarczej w różnym zakresie i na tej podstawie objęte są różnymi poziomami dofinansowania – wyjaśnienie sytuacji.
 13. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!