LIDER – czyli jak kierować i zarządzać zespołem

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem, tak w grupach zarządzających, jak i w poszczególnych menedżerach, cech osobowości przywódczych, pozwalających na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma to, w efekcie, przekładać się na osiąganie przez firmę maksymalnej efektywności pracy oraz wysokiego poziomu automotywacji wśród wszystkich jej pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem proponowanego szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę kierowania zespołami pracowniczymi. Szczególnie chodzi o ukształtowanie takich postaw, cech osobowości oraz umiejętności interpersonalnych, które będą miały bezpośredni i zdecydowany wpływ na właściwe kierowanie zespołem. Chodzi także o to, aby uczestnicy nabyli umiejętności budowania roli mistrza jako lidera, przywódcy zespołu pracowniczego. Aby, w drodze ćwiczeń grupowych, indywidualnych testów, nabytej wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń uzyskali impuls do pracy nad sobą i kształtowania w sobie postaw sprzyjających kierowaniu zespołem pracowniczym. Ważnym aspektem zajęć jest także uwypuklenie roli i znaczenia mistrza oraz kierowanego przez niego zespołu w kreowaniu wizerunku firmy, w trakcie bezpośrednich kontaktów z klientem.

Praca odbywa się metodami aktywnego przekazu wiedzy; uczestnicy pracują indywidualnie (testy samooceny, ankiety), w małych grupach (praca nad zagadnieniami praktycznymi oraz nad case study), a także biorą udział w dyskusjach panelowych na forum całej grupy. Używane są takie materiały jak: flipchart, mazaki i inne materiały biurowe. Prezentacja materiałów: laptop i rzutnik multimedialny (lub folie i rzutnik do tego przystosowany)

Kto powinien wziąć udział?
  • kadra kierownicza
  • menadżerowie
  • liderzy
  • osoby zarządzające w firmie

Program szkolenia

Dzień I

I. Osobowość Szefa/Lidera
1. Pozytywna i negatywna sylwetka Szefa – praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac;
2. Pożądane cechy osobowość Szefa/Lidera
– omówienie zespołu cech na forum całej grupy
– dyskusja panelowa
– indywidualne testy samooceny dotyczące wybranych cech osobowości
3. IPPR czyli Indywidualny Program Permanentnego Rozwoju
– przedstawienie oraz dyskusja panelowa
4. „Krzywa umiejętności kierowniczych” – praca indywidualna
– omówienie wyników oraz odpowiedzi na pytania uczestników

II. Rola Inteligencji emocjonalnej (E.I.) w kierowaniu ludźmi
1. Zasady postępowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
2. Zachowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
3. Naturalne Przywództwo i wybrane aspekty z zakresu Inteligencji Emocjonalnej
– praca w małych grupach na przykładach z życia zawodowego uczestników
4. Teoria Samorozwoju Richarda Boyatzis’a, czyli jak kształtować pożądaną sylwetkę Mistrza – mini wykład
– praca indywidualna nad wybraną ścieżką samorozwoju.

Dzień II

III. Relacje Szef a zespół pracowniczy – cz. I
1. Określenie potrzeb w dziedzinie zadań, utrzymania grupy i potrzeb indywidualnych – dyskusja panelowa
2. Funkcje przywódcze i ich znaczenie dla tworzenia obszaru wspólnego
– praca w małych grupach
– prezentacja prac oraz ich omówienie na forum całej grupy
3. Style kierowania – od autoratywnego do demokratycznego – mini wykład
4. Rozpoznawanie własnego stylu kierowania
– praca indywidualna – test Douglas’a McGregora
– omówienie wyników testu; odpowiedzi na pytania uczestników
5. Teoria X,Y i Z – wstęp do teorii motywacji

IV. Relacja Szef a zespół pracowniczy – cz. II
1. Metody współpracy z zespołem pracowniczym:
– „Burza mózgów”
– metoda „635”
– metoda „Krąg Jakościowy”
– ZP (Zakładowe Pomysłodastwo)
– Narada Pracownicza
2. Zastosowanie wybranych metod współpracy w konkretnych sytuacjach z życia zawodowego uczestników
– praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac
3. Motywacja zespołu pracowniczego
– schemat motywacji
– dwuczynnikowa teoria F.Hertzberga
– zależność pomiędzy płacą, wydajnością a motywacją
– mini wykład oraz dyskusja panelowa nad w/w zagadnieniami
4. Case study – czyli „przypadek rzeczywisty” z zakresu motywacji
– praca w małych grupach
– prezentacja i omówienie prac

Czas trwania

2 dni: 09:00-17:00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

81-451 Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98

woj. pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Agencja J&J
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
woj. pomorskie
Zwiększanie kompetencji pracowników firmy jest jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramy naszych klientów w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju pracowników oferując organizację oraz prowadzenie szkole...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!