M&A – Prawne I Finansowe Aspekty Mergers and Acquisitions III edycja

O szkoleniu

Nadzwyczajne okoliczności zaistniałe w ostatnich miesiącach odcisnęły znaczące piętno na transakcjach M&A. Jakkolwiek na początku pandemii w większości sektorów gospodarki nastąpiło uzasadnione strategicznie zawieszenie procesów fuzji i przejęć, obecnie zauważamy znaczną aktywizację globalnego rynku M&A.

Wpływ na to mają zarówno ofensywne strategie przedsiębiorstw zmierzające do umocnienia pozycji na rynku lub reorganizacji biznesu i zapewnienia bezpieczeństwa, jak i defensywne strategie ukierunkowane na utrzymanie wartości przedsiębiorstwa wskutek poniesionych w ostatnich miesiącach strat lub zapewnienie przetrwania biznesu (np. sprzedaż istotnych aktywów lub utworzenie wspólnego przedsięwzięcia z partnerami biznesowymi).
Dlaczego warto wziąć udział?

Niezależnie od pobudek biznesowych generujących transakcję, obecnie jeszcze bardziej istotne niż dotychczas staje się kompleksowe, płynne a przede wszystkim bezpieczne od strony prawno-podatkowej przeprowadzenie transakcji. 
•    wybór odpowiedniego modelu transakcji, 
•    przeprowadzenie badania due diligence w kluczowych obszarach targetu, 
•    odpowiednie ukształtowanie dokumentacji transakcyjnej, 
•    wypełnienie obowiązków podatkowych (w tym raportowania MDR),
•    potransakcyjna integracja.

każdy z tych elementów wymaga wcześniejszego zaplanowania oraz profesjonalnej implementacji. W ramach Akademii M&A wprowadzimy Państwa w aspekty transakcji oraz zwrócimy uwagę na obszary, które determinują skuteczne i udane przeprowadzenie transakcji. 

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:
•    Właścicieli firm
•    Prezesów zarządu
•    Członków zarządu
•    Dyrektorów działów finansowych i rachunkowych
•    Dyrektorów ds. strategii i rozwoju
•    Prawników
oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką fuzji i przejęć

Program szkolenia

Wtorek
28 września 2021

09:15

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Jacek Byrt, Partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce

1.    Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek.
2.    Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy.
3.    Asset deal czy share deal? A może joint venture?
4.    Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy
5.    Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować
6.    Kształtowanie dokumentacji transakcyjnej w obliczu pandemii
7.    Sesja Q&A
 

11:00

Przerwa

11:15

Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Marcin Lewiński, adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

1.    Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A.
2.    Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego.
3.    Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji.
4.    Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego
5.    Sesja Q&A
 

12:15

Przerwa

12:30

M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy

Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy , dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP


1.    Dane osobowe w procesie Due Diligence; podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO,
2.    Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji,
3.    Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa,
4.    Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
•    przejście zakładu pracy
•    obowiązku konsultacyjne i informacyjne
5.    Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO.
6.    Sesja Q&A
 

13:30

Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Marcin Lewiński, adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie , Michał Urbański, adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

1.    Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
2.    Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19
3.    Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
4.    Obowiązek uzyskania zgody Ministra Finansów na nabycie udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
5.    Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich.
6.    Sesja Q&A
 

14:30

Przerwa

14:45

M&A a podatki

dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP , Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

1.    Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A
2.    Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie
3.    Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR)
4.    Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie.
5.    Sesja Q&A
 

15:45

Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.15-15.45

Prelegenci

dr Marcin Chomiuk

Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji handlowych oraz doradztwa kontraktowego w projektach energetycznych. Specjalizuje się także w prawie kontraktów w sektorze przemysłowym, w tym dla branży motoryzacyjnej.
W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Doradzał także przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzi doradztwo kontraktowe związane z realizacją kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych.
Doradza generalnym wykonawcom, podwykonawcom i projektantom przy realizacji inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury energetycznej oraz budowy centrów handlowych.
Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck (3 wyd. 2020) oraz Beck-online.
Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.Beck.
Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne.

 

Jacek Byrt

Partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce

Jacek Byrt posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie transakcji fuzji i przejęć, corporate finance oraz doradztwa strategicznego, które zdobył pracując w firmach doradczych oraz w sektorze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w ponad 100 projektach zakończonych sukcesem. Pracował zarówno dla dużych polskich przedsiębiorstw, jak i MŚP reprezentujących różne branże, m.in. sektor produkcyjny, produkcję żywności i rolnictwo, usługi dla przedsiębiorstw (IT i outsourcing), usługi medyczne.
Przed dołączeniem do Mazars Jacek Byrt spędził 16 lat w niezależnej firmie doradczej Azimutus specjalizującej się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw, której był założycielem i wspólnikiem. Ponadto pracował w McKinsey & Company w Warszawie, w Dresdner Kleinwort Benson i w Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem, w Morgan Stanley w Londynie oraz w Banku Zachodnim WBK SA (obecnie Santander Bank Polska) w Warszawie.

 

Magdalena Zasiewska

Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

Doradca podatkowy z ponad dwudziestoletnią praktyką, w tym w firmach Wielkiej Czwórki. Ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego w tym restrukturyzacji, nabyć i połączeń przedsiębiorstw, postępowań podatkowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Doradca polskich i zagranicznych, m.in. francuskojęzycznych, klientów z kluczowych sektorów gospodarki (energetyka, handel, nieruchomości, FMCG). Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, w tym redaktor komentarza do umowy modelowej o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD.

 

Anna Matusiak-Wekiera

Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD).
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”.
Posiada uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Michał Urbański

adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

Ekspert w doradztwie prawnym w ramach obrotu nieruchomościami, w tym w ramach projektów joint venture, transakcji finansowania, umów najmu, prawa budowlanego, prawa administracyjnego i postępowań reprywatyzacyjnych. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich etapów transakcji nieruchomościowych, począwszy od ich planowania, poprzez przygotowanie, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, negocjacje z kontrahentami aż do podpisania dokumentów i przeprowadzenia ewentualnych dalszych czynności. Zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie bieżącego zarządzania portfelami nieruchomości, a także restrukturyzacją grup kapitałowych oraz ich zadłużenia, zarówno po stronie kredytobiorców jak i kredytodawców. Doradza głównie klientom z branży nieruchomości oraz podmiotom zajmującym się inną działalnością, w szczególności produkcyjną, lub innych działających w segmencie automotive, w sprawach dotyczących nieruchomości.

 

dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Rejestracja

694
694
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
  2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
  • Ulica i nr: Prosta 51
  • Kod pocztowy: 00-838
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!