Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków

O szkoleniu

Szkolenie dotyczy postępowania z towarami niebezpiecznymi i chemikaliami w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków - powiemy jak to robić w zgodzie z przepisami, przedstawimy teorię i praktykę (ADR, REACH, BHP).

Produkty chemiczne funkcjonują praktycznie w każdej firmie. Mogą one być surowcami w firmach produkcyjnych, produktami gotowymi przeznaczonymi do dalszej dystrybucji, jak również środkami potrzebnymi w bieżącym utrzymaniu ruchu i funkcjonowaniu działalności.

Magazynowanie chemikaliów jest tematem, który budzi wiele pytań – które towary są niebezpieczne i jak je magazynować w zgodzie z przepisami i bezpiecznie? Jakie przepisy prawa obowiązują w tym temacie? Jak te przepisy wdrażać w życie?

Na te wszystkie pytania uzyskają Państwo odpowiedzi podczas naszego szkolenia.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy o wymogach prawnych dla magazynowania produktów chemicznych stwarzających zagrożenia, poznanie obowiązkowych czynności na stanowisku magazyniera, umiejętność szukania informacji o zasadach prawidłowego magazynowania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do zarządzania magazynem z chemikaliami,
 • Zapoznanie się z rodzajami zagrożeń stwarzanymi przez towary niebezpieczne – rodzaje oznakowań dla towarów i magazynów,
 • Poznanie źródeł prawa krajowego i unijnego w zakresie magazynowania chemikaliów,
 • Nabycie umiejętności rozróżniania pojęć takich jak: materiał niebezpieczny, towar niebezpieczny, przedmiot niebezpieczny, substancje stwarzające zagrożenia, mieszaniny stwarzające zagrożenia, odpady niebezpieczne,
 • Poznanie sposobów weryfikacji opakowań z towarami ADR (postępowanie magazynierów podczas załadunków i rozładunków),
 • Poznanie zasad magazynowania chemikaliów stwarzających różne zagrożenia – podstawy układania i planowania (jakie towary można układać obok siebie, a jakie separować),
 • Poznanie reguł postępowania podczas awarii z niebezpiecznymi towarami chemicznymi,
 • Omówienie wątpliwości – sesja pytań i odpowiedzi.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów logistyki, transportu i utrzymania ruchu (specjaliści, menedżerowie),
 • spedytorzy,
 • pracownicy magazynów.

Program szkolenia

 1. Definicje - co to są materiały niebezpieczne w ujęciu różnych źródeł prawa (REACH, CLP, ADR, odpady, BHP, PPOŻ).
 2. Oznakowanie - jak oznakowane mogą być materiały niebezpieczne, a jak miejsca ich magazynowania.
 3. Karty charakterystyki.
 4. Wymogi prawne dotyczące magazynowania, a dobra praktyka.
 5. Czynności wykonywane przez magazynierów związane z towarami ADR.
 6. Awaria z materiałami niebezpiecznymi.
 7. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert ds. towarów niebezpiecznych i zarządzania chemikaliami (REACH, CLP), doradca ADR z wieloletnim doświadczeniem (od 2003 roku), specjalista BHP, biegły sądowy, autor publikacji i wykładowca akademicki.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!