Magazynowanie odpadów – stan prawny na 2024 r.

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze wyzwania i zagrożenia wynikające z przepisów prawnych i praktyki stosowania prawa przez organy administracji, w tym m.in.:

 • kontrowersyjna kwestia utwardzania i uszczelniania miejsc magazynowania,
 • niejasności w zakresie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu miejsc magazynowania odpadów
 • a także kwestie wytycznych w zakresie wizyjnego systemu kontroli i ochrony przeciwpożarowej.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie wyposażyć uczestników w kompleksową wiedzę dotyczącą miejsc i sposobów magazynowania odpadów tak, by mogli oni przystosować istniejące obiekty do nowych wymagań lub wybudować nowe obiekty zgodnie z tymi wymaganiami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Znajomość wymagań dot. miejsc magazynowania odpadów, możliwość wejścia na rynek gospodarki odpadami, możliwość pozostania na rynku gospodarki odpadami, umiejętne przygotowanie miejsc magazynowania odpadów przed kontrolą WIOŚ.

Kto powinien wziąć udział?
 • przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami,
 • specjaliści odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

 1. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów – ważne rozróżnienia i konkluzje.
   
 2. Kiedy opad atmosferyczny staje się ściekiem przemysłowym – korelacja rozporządzenia z prawem wodnym.
   
 3. Rodzaje podmiotów objętych nowym rozporządzeniem.
   
 4. Opis obowiązków, w tym:
   
  • utwardzenie terenu i jego rodzaje,
  • uszczelnienie terenu i jego rodzaje,
  • wyposażenie terenu w system ujmowania odcieków z miejsc magazynowania odpadów,
  • wyposażenie terenu w urządzenia oczyszczające odcieki z miejsc magazynowania odpadów,
  • oznakowanie miejsc magazynowania odpadów.
    
 5. Magazyn odpadów niebezpiecznych:
   
  • nowe wymagania,
  • etykietowanie odpadów.
    
 6. Przepisy przejściowe i zwolnienia:
   
  • podmioty zwolnione z obowiązków,
  • możliwość utrzymania dotychczasowych sposobów magazynowania odpadów.
    
 7. Wymagania rozporządzenia względem:
   
  • podmiotów funkcjonujących na rynku gospodarki odpadami,
  • podmiotów ubiegających się o możliwość rozpoczęcia działalności na rynku gospodarki odpadami,
  • wytwórców odpadów, w tym sektora przemysłowego oraz branży budowlanej.
    
 8. Tytuł prawny do władania nieruchomością.
   
 9. Terminy magazynowania odpadów.
   
 10. Wizyjny system kontroli i niezbędna infrastruktura.
   
 11. Wymagania dotyczące miejsc magazynowania a zezwolenia / pozwolenia i decyzje dostosowawcze.
   
 12. Wymagania rozporządzenia a warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym nowym wymagania wynikające z nowelizacji przepisów ppoż.
   
 13. Konsekwencje prawne względem podmiotów, które nie dostosują się do nowych wymagań.
   
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!