Małe zamówienia publiczne Udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł oraz innych zamówień wyłączonych spod Pzp i ich prawidłowa organizacja w jednostce.

O szkoleniu

Proponujemy organizację szkolenia zamkniętego, przygotowanego z myślą o problemach konretnej jednostki i jej pracowników.

Program i zakres szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do konkretnego klienta po bezpośreniej rozmowie i ocenie potrzeb szkoleniowych.

CENA od 5500 zł (zw. VAT po spełnieniu przesłanek z ustawy o VAT) zależna od formuły szkolenia, miejsca jego organizacji i czasu trwania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w jednostce lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkoleniajest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego. 

Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą szkolenia warsztatowego wymagającego zaangażowania uczestników w dyskusję oraz rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Szkolenie powinno pomóc w sprawnej organizacji udzielenia zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.

Program szkolenia

 1. Nowe prawo zamówień publicznych i zmiana koncepcji organizacji udzielania zamówień publicznych w jednostce
 2. Brak stosowania Pzp a wymogi płynące z ustaw o finansach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Próg 130 000 zł i inne podstawy umożliwiające niestosowanie przepisów prawa zamówień publicznych. KIedy można dokonać zakupu bez stosowania przepisów ustawy?
  • wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe
  • wyłączenia o charakterze wyłącznie krajowym: powiązane z przedmiotem i wartością zamówienia
 4. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia – jak unikną zarzutu podziału zamówienia na części w celu ominięcia obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
  • szacowanie wartości zamówienia na dostawy
  • szacowanie wartości zamówienia na usługi i odrębności w stosunku do dostaw w zakresie agregacji
 5. Organizacja procesu udzielenia zamówień wyłączonych w jednostce
  • zasady wydatkowania środków publicznych – efektywność, oszczędność, terminowość
  • problem organizacji procesu udzielania zamówień wyłączonych
  • czy konieczne jest tworzenie regulaminu udzielania zamówień wyłączonych?
  • zasady tworzenia regulaminu udzielania zamówień wyłączonych
  • jak dalece należy formalizować proces udzielania zamówień wyłączonych?
  • przykładowe postanowienia regulaminu udzielania zamówień wyłączonych;
  • procedura wyboru wykonawcy
  • wymagania w zakresie udzielania zamówień w projektach unijnych oraz finansowanych z KPO (Krajowego Planu Odbudowy)
 6. Dokumentowanie wyboru wykonawcy
 7. Czy można dokonywać  zmian umów o dotyczących zamówień wyłączonych, czym różni się umowa w sprawie zamówienia publicznego udzielonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od umowy o wykonanie zamówienia wyłączonego?

Czas trwania

do ustalenia

Prelegenci

r.pr. Paweł Wójcik – właściciel Kancelarii. Zajmuje się zamówieniami publicznymi i organizacją zakupów w jednostkach publicznych od ponad 18 lat. Kierował między innymi działem zamówień publicznych w największym w UE edukacyjnym projekcie badawczym, w którym od podstaw stworzył cały system udzielania zamówień publicznych. Występuje jako doradca i konsultant wspierający jednostki zamawiające zarówno w codziennej pracy jak i w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jako szkoleniowiec przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych. Ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Jest autorem komentarza do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych: E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. wyd. Wolters Kluwer 2021 oraz książki Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych, Warszawa 2012 a także szeregu innych opracowań i publikacji dostępnych w systemie informacji prawnej Lex w tym publikacji Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018) oraz Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych  (Presscom 2010).

Na polu poszukiwania efektywnych rozwiązań z zakresu zamówień publicznych miał przyjemność współpracować m.in. z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauki, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Sztuki Wojennej, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego, czy Dzielnicowym Biurem Finansowania Oświaty dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Prowadził szkolenia m.in. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Agencji Rozwoju Przemysłu, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki czy Collegium Civitas.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Grupa szkoleniowa
Grupa szkoleniowa Cena za realizację szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej w f
5 500
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Paweł Wójcik Kancelaria Radcy Prawnego
 • Ulica i nr: Kluczborska 1/46
 • Kod pocztowy: 01-461
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1181416005

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Paweł Wójcik Kancelaria Radcy Prawnego
01-461 Warszawa, Polska Kluczborska 1/46

Organizator

Paweł Wójcik Kancelaria Radcy Prawnego
01-461 Warszawa, Polska
Kluczborska 1/46
woj. mazowieckie
Kancelaria specjalizuje się w obsłudze uczestników rynku zamówień publicznych – zarówno wykonawców jak i zamawiających. Kancelaria prowadzi poświęcony zamówieniom publicznym serwis www.kio-odwolania.pl będący nie tylko merytoryczną wizytówką a...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!