Manipulacje, chwyty i perswazja w negocjacjach

O szkoleniu

Zapraszamy na trening w zakresie przekonywania i wywierania wpływu w kontekście prowadzenia interesów, kształtowania relacji i oddziaływania na postawy, przekonania i zachowania innych w trakcie negocjacji Jego celem jest przedstawienie wiedzy o mechanizmach oddziaływania społecznego, o motywacjach wpływania, najczęściej występujących sytuacjach i o rezultatach takich akcji, procedur. Wtórnym celem treningu jest zwiększenie świadomości manipulacji, trików, chwytów i umiejętność obrony przed taką perswazją, która narażać może na uleganie wpływom negatywnym.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia

Oddziaływania manipulacyjne mają wiele warstw, poziomów, form i mechanizmów. Najbardziej krańcowa forma to pranie mózgu, w którym chodzi o całkowitą zmianę osobowości osoby poddanej manipulacji a najłagodniejsza forma to nakłonienie do podjęcia wspólnych działań czy przyjęcie naszego punktu widzenia. Oczywiście pośrednich form jest nieskończenie wiele, podobnie jak nieskończenie wiele jest sytuacji, w których ktoś kogoś do czegoś namawia. Poniżej podajemy główne tematy prezentowane w trakcie zajęć szkoleniowych.

 1. Wprowadzenie. Co się dzieje w relacjach społecznych, w biznesie, w handlu, w życiu publicznym i w życiu prywatnym? Podstawy komunikacji perswazyjnej, budowanie właściwych relacji społecznych i emocjonalnych.
 2. Oddziaływania ekstremalne: techniki prania mózgu, oddziaływania podprogowe (poza świadomością), sekty, uzależnienia i pokonywanie oporu. Kompendium wiedzy podstawowej o mechanizmach perswazyjnych.
 3. Model prototypowy, uniwersalny zestaw wszelkich form oddziaływania perswazyjnego: nadawca – przekaz – kanał – odbiorca – fazy – skutek. 25 zagadnień dotyczących procedur i 15 dotyczących tematyki argumentacji, rodzajów apelów .
 4. Społeczne mechanizmy oddziaływania w ujęciu Roberta Cialdiniego czyli reguły: wzajemności, zaangażowania, sympatii, konformizmu, niedostępności, autorytetu i odruchów skojarzeniowych. Pożądane i uboczne efekty przekonywania.
 5. Językowe techniki argumentacji, manipulacji i perswazji: rzetelność i nierzetelność, niejawność i unikowość sensu wypowiedzi. Argumentacja racjonalna, emocjonalna i etyczna. Perswazyjna funkcja pytań – ich rodzaje i znaczenie. Gierki komunikacyjne.
 6. Wizualizacja: obraz i metafora w prezentacji jako dźwignia wpływu: narracja dynamiczna angażująca odbiorców w emocjonalny sposób. Wzrok, słuch i ruch w przekazie perswazyjnym. Elementy NLP i analizy transakcyjnej, model kija i marchewki.
 7. Prezentacja i autoprezentacja negocjacyjna czyli wpływy w bezpośrednich sytuacjach spotkania stron: dobór środków językowych i pozajęzykowych. Style komunikacyjne a cechy audytorium.
 8. Rola języka ciała w perswazji – wskaźniki siły i dominacji, sygnały sympatii i niechęci, wrażenie kompetencji. Dziesięć rodzajów komunikatów niewerbalnych. Analiza własnych gestów, ich ograniczeń i silnych stron, ruch i sylwetka ciała.
 9. Taktyki ukrytej perswazji – 55 reguł Kevina Hogana w praktycznym zastosowaniu do sytuacji handlowych, sprzedaży i kupowania. Perswazja w negocjacjach i konfliktach, budowanie dyskretnej przewagi w rozmowach biznesowych.
 10. Wpływ w ujęciu socjotechniki i masowych ruchów: rola mass mediów i reklamy, moda w społeczeństwie, strategie dezinformacji, negocjacyjne zastosowania radia, prasy i telewizji. Wielka funkcja interentu.
 11. Psychologiczny profil osobowości „mistrzów perswazji”, osób o dużych możliwościach wywierania wpływu. Przygotowanie emocjonalne, intelektualne i sprawnościowe oraz elastyczność w dopasowaniu do sytuacji społecznych. Makiawelizm i pragmatyzm a także integracja, asertywność i kontrola emocjonalna napięcia jako wewnętrzne warunki sukcesu. Testy psychologiczne dla diagnozy własnych cech.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Prof. dr hab. ZBIGNIEW NĘCKI – psycholog społeczny, jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji, ceniony mediator oraz praktyk negocjacji. Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi i technik negocjacji, a także osoba o wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń menedżerskich. Jest autorem m.in. oryginalnych programów treningowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych niższego, średniego i wyższego szczebla w zakresie: rozwijania umiejętności menedżerskich, budowania zespołów pracowniczych, szkolenia w zakresie prowadzenia negocjacji i działań marketingowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą, min. w USA, Meksyku, Indiach. Stały komentator i uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych. Z Anvix Spółka z o.o. w Krakowie współpracuje od 1993 roku.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Belvedere

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
pokój jednoosobowy
3 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
bez zakwaterowania
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Anvix Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Rakowicka 10b/4
 • Kod pocztowy: 31-511
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6760016122

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Anvix Sp. z o.o.
31-511 Kraków, Polska
Rakowicka 10b/4
woj. małopolskie
Działamy dla Państwa już od 1989 toku. W tym okresie nasze wsparcie w procesie doskonalenia kwalifikacji swoich pracowników uzyskało ponad 6 000 firm. Jesteśmy jednym z założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jesteśmy elastyczni Dzięki wspó...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!