McConnel Institute: Obręcz barkowa

O szkoleniu

Metoda Jenny McConnell znana od wielu lat w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Azji oparta jest o wieloletnie badania naukowe samej autorki. Jenny McConnell jest założycielką Instytutu McConnell w Australii. W 2017 roku sama autorka otworzyła taki Instytut w Polsce.

Szkolenie przedstawia ocenę i badanie obręczy barkowej i stawu ramiennego w oparciu o model rozumowania klinicznego opartego na aktualnych doniesieniach naukowych.

Koncepcja ocenia relację jak statyczna i dynamiczna postawa kończyny górnej może przyczyniać się do oznak i objawów w obrębie obręczy barkowej jak i samym stawie ramienny. Program badania obejmuje badanie sztywności kręgosłupa piersiowego, sztywności mięśni i samych problemów z kontrolą mięśni kończyny górnej. Przedstawione zostaną strategie dotyczące odpowiedniej interwencji, jak również wskazania do różnicowej diagnozy w bólach obręczy barkowej takich jak: tendynopatia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, niestabilność stawu ramiennego.

Trzy dni programowe szkolenia obejmują kompleksową  praktykę, koncentrując się na ocenie funkcjonalnej kończyny górnej jak również technikach mobilizacji stawowej. Na szkoleniu zostanie przedstawiony szereg aplikacji sztywnego tejpowania za pomocą Enduratape w oparciu o korekcję biomechaniczną pozycji statycznej i jej wpływu na ruch.  Wszystkie aplikacje są autorskimi programami korekcji obręczy barkowej według autorki Jenny McConnell. Słuszność i pozytywny wpływ aplikacji terapeutycznych znalazł swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej.

Cele szkolenia fizjoterapii

 • szczegółowa analiza i ocena funkcjonalna kończyny górnej
 • analiza biomechaniki kompleksu obręczy barkowej
 • ocena prawidłowego timing’u mięśniowego
 • stosowanie mobilizacji z ruchem
 • zastosowanie sztywnego tejpowania jako strategii korygującej ustawienie głowy kości ramiennej w stawie ramiennym
Dlaczego warto wziąć udział?

Zastosowanie w praktyce

 • dowiesz się jak ocenić osiowość podczas ruchu i w statyce oraz jak statyczne czy dynamiczne odchylenia mogą przyczyniać się do powstawania wielu dolegliwości
 • ocena kontroli mięśniowej
 • ocena integralności struktur stabilizujących obręcz barkową
 • poznasz jak wykonywać korekcyjne oklejanie jako terapię wspomagającą w wielu dysfunkcjach
 • będziesz wiedział jak zaprojektować program ćwiczeń domowych
 • wykorzystanie EMG w reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • wykonywanie dynamicznych ćwiczeń korygujących
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane są do:

 1. fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 2. lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 3. studentów (od 3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Proszę odpowiednio się przygotować do części teoretycznej szkolenia (przebranie).

Program szkolenia

Dzień 1

 • 09:00 – 09:30 - Dlaczego nie wszystkich boli bark?
 • 09:30 – 11:00 - Anatomia obręczy barkowej
 • 11:00 – 11:30 - Przerwa na herbatę
 • 11:30 – 13:30 - Dynamiczna kontrola osi rotacji kończyny górnej: kluczowe założenia biomechaniczne
 • 13:30 – 14:30 - Przerwa obiadowa
 • 14:30 – 15:30 - Mobilność obręczy barkowej i kręgosłupa piersiowego
 • 15:30 – 15:45 - Przerwa na herbatę
 • 15:45 – 17:00 - Badanie i ocena postawy oraz jej związek przyczynowo skutkowy z mechanizmem urazu

Dzień 2

 • 09:00 – 09:30 - Niestabilność i zespół ciasnoty podbarkowej: dylemat kliniczny
 • 09:30 – 10:30 - Postawa i jej wpływ na pozycję startową obręczy barkowej i stawu ramiennego. Ocena postawy
 • 10:30 – 11:00 - Różnice i podobieństwa pomiędzy grupą ulegającą urazom obręczy barkowej a nie mającej symptomów: EBM
 • 11:00 – 11:30 - Przerwa na herbatę
 • 11:30 – 12:00 - Metodyczne zasady stosowania EnduraTapingu w korekcji ustawienia obręczy barkowej i stawu ramiennego
 • 12:00 – 12:30 - Biomechaniczne i neurofizjologiczne efekty stosowania tapingu na obręczy barkowej i stawie ramiennym
 • 12:30 – 13:30 - Badanie i ocena w staniu
 • 13:30 – 14:30 - Przerwa obiadowa
 • 14:30 – 15:30 - Badanie i ocena w leżeniu na plecach
 • 15:30 – 15:45 - Przerwa na herbatę
 • 15:45 – 17:00 - Badanie i ocena w siadzie

Dzień 3

 • 09:00 – 10:00 - Urazy stożka rotatorów – postępowanie
 • 10:00 – 11:00 - Zespół zamrożonego barku – postępowanie
 • 11:00 – 11:30 - Przerwa na herbatę
 • 11:30 – 12:30 - Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: wielokierunkowa niestabilność stawu ramiennego
 • 12:30 – 13:00 - Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: odciążenie mięśnia naramiennego
 • 13:00 – 13:30 - Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: odciążenie mięśnia czworobocznego górnego
 • 13:30 – 14:30 - Przerwa obiadowa
 • 14:30 – 15:00 - Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: zespół smagnięcia biczem
 • 15:00 – 15:30 - Terapeutyczne techniki korekcji EnduraTape: torowanie mięśnia zębatego przedniego i czworobocznego dolnego
 • 15:30 – 15:45 - Przerwa na herbatę
 • 15:45 – 16:00 - Pielęgnacja skóry
 • 16:00 – 17:00 - Program terapeutyczny

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Jakub Chudy
Fizjoterapeuta, Instruktor

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją urazów w obrębie narządu ruchu. Związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów.

 

Michał  Hadała
Fizjoterapeuta, Instruktor

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją patologii w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta i trener pracuje z fizjoterapeutami na różnych Uniwersytetach w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Zajmuje się konsultingiem i treningiem młodych sportowców. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych specjalistów, fizjoterapeutów i rehabilitantów. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 463
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Oferta specjalna
ważna do 28 lutego
1 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Pkt. 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy dokonać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznego potwierdzenia miejsca na kursie z organizatorem.

Pkt. 2.

Kwalifikowanie na listę uczestników szkolenia następuje według kolejności nadchodzących zgłoszeń oraz wpłaceniu zaliczki w wyznaczonym przez organizatora terminie.

Pkt. 3.

Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej lub jej skreślenia z listy uczestników przez organizatora  – zakwalifikowania na listę uczestników.

Pkt. 4.

Osoba zakwalifikowana na kurs jest zobowiązana do przesłania dokumentów, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej, oraz przestrzegania terminu wpłaty. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Pkt. 5.

Wpłaty za kurs należy dokonać na konto lub gotówką osobiście w wyznaczonym terminie, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

Pkt. 6.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

 1. w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty.
 2. w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Pkt. 7.

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Pkt. 8.

W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu planowanych szkoleń bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

Pkt. 9.

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.

Pkt. 10.

Zgłaszający zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

Pkt.11.

Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia i pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Pkt.12.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z prawami autorskimi – dokument jest wypełniany i podpisywany indywidualnie przez każdego z uczestników przed rozpoczęciem szkolenia na miejscu

Pkt.13.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom transportu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

Pkt.14.

Osoba wysyłając Zgłoszenie On-Line automatycznie zgadza się z niniejszym Regulaminem Szkoleń oraz akceptuje warunki finansowe i terminy szkolenia. Regulamin obowiązuje uczestnika od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.

Pkt.15.

Nie zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem Szkoleń nie uprawnia osoby do roszczeń sprzecznych z powyższymi postanowieniami, stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fizjo-Sport
 • Ulica i nr: Stokrotek 10
 • Kod pocztowy: 35-604
 • Miejscowość: Rzeszów
 • Numer NIP: 8133258925

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Fizjo-Sport
35-604 Rzeszów, Polska
Stokrotek 10
woj. podkarpackie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!