Menedżer w świecie zmian

O szkoleniu

Zarządzanie zespołem w dynamicznym otoczeniu wymaga od nas elastyczności. Zmagamy się z czasem, częstymi zmianami czy oporem załogi. Wyzwanie za wyzwaniem może powodować piętrzenie się mniejszych i większych trudności, które rzadko nazywamy po imieniu konfliktami. Dostrzegamy tworzenie się silosów między departamentami i wkrada się mikrozarządzanie i rywalizacja zamiast współpracy. Wysoka rotacja i zmienność otoczenia generuje piętrzenie się zmian i gdy szef chce przejść już do działania, bywa że zespół nadal jest w oporze. Codzienna praca przypomina bardziej pole walki niż pracę dobrze naoliwionej maszyny, w której każda z części ze sobą współgra.
Zastanawiamy się czasem, czy aby na pewno „gramy do jednej bramki”?

Dobra widomość to taka, że przy odpowiednich kompetencjach menedżerskich będziemy grać do jednej bramki, nawet w tak wymagającym otoczeniu.
Dojrzały, odporny i reagujący menedżer, który rozumie potrzebę elastycznego zarządzania, będzie stwarzać najlepsze dla pracowników warunki pracy w dynamicznym otoczeniu. Gdy potrafi diagnozować przyczyny nieporozumień i zna skutki nierozwiązanych konfliktów, świadomie stosuje skuteczną prewencję. A dzięki świadomemu prowadzeniu pracowników i całych zespołów przez zmianę, powoduje że ludzie sami inicjują potrzebę następnych zmian w organizacji.
Zapraszamy do udziału w tym warsztacie, który będzie utrwalać właśnie te kompetencje.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Dostosujesz rodzaj i formę wsparcia indywidualnie do potrzeb pracownika
 • Zrozumiesz zachowania poszczególnych osób w zależności od etapu ich rozwoju zawodowego
 • Będziesz rozpoznawać symptomy konfliktu
 • Uświadomisz sobie ryzyka eskalacji nieporozumień w identyfikacji przyczyn konfliktu według koła Christophera W. Moore’a
 • Zdobędziesz umiejętność zastosowania właściwych kroków w zależności od rodzaju przyczyny nieporozumienia oraz ich rzeczywistości lub pozorności
 • Będziesz odróżniać współpracę od kompromisu
 • Doświadczysz udziału w stymulowanym procesie zmiany i cennej obserwacji zachowań typowych dla danych grup/szczebli zawodowych
 • Zdobędziesz wiedzę, jak przeprowadzać przez zmianę zgodnie z intuicyjnym modelem dr Cyntii Scott i dr Dennisa Jaffe
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy, na jakim etapie wdrażanej zmiany się znajdujemy
 • Przećwiczysz komunikaty stosowne w poszczególnych etapach zmian
 • Wyciągniesz wnioski, co jest kluczowe w przeprowadzaniu przez zmianę, biorąc pod uwagę punkt widzenia oraz potrzeby jej adresatów
 • Pomożesz sobie samemu przejść przez poszczególne fazy zmiany po to, by móc w komforcie przeprowadzać przez zmianę innych
 • Będziesz traktować zespół w sposób sprawiedliwy, jednak nie taki sam
 • Nauczysz się szybko wychodzić z impasu i rozwiązywać trudności
 • Wraz z zespołem zyskasz większą klarowność, transparentność i zrozumiałość procesów, które toczą się w organizacji
 • Będziesz mieć właściwe nasilenie wsparcia i instruktażu dla zespołu
 • Zmiany będą wdrażane płynnie i sprawnie
 • Zespół będzie bardziej otwarty na usprawnienia i modyfikacje
Kto powinien wziąć udział?

To warsztat na poziome średnio-zaawansowanym.

 • Jest dedykowany dla Dyrektorów, Menedżerów, Liderów, Team Liderów, Liderów Technicznych, Kierowników, Brygadzistów i innych osób prowadzących zespół przynajmniej od roku lub dłużej.
 • Dla osób, które dobrze radzą sobie z podstawowymi zadaniami i potrafią zrządzać przez cele, budować i motywować swój zespół, dobrze odnajdują się w okolicznościach sprzyjających i stabilnych. Są na swojej ścieżce rozwoju zawodowego na etapie budowania autorytetu nieformalnego.

Program szkolenia

Moduł I Menedżer metodyczny i elastyczny w zarządzaniu zespołem.

 • Etapy rozwoju pracowników oraz style elastycznego zarządzania zgodnie z modelem Kennetha Blancharda.
 • Wspieranie i instruowanie zależne od osoby i sytuacji.
 • Wahające się zaangażowanie i rosnące kompetencje wymagające metodycznego podejścia do pracowników.
 • Analiza własnych zasobów personalnych na matrycy rozwoju pracownika.

Celem modułu jest zrozumienie, jakiego wsparcia potrzebują pracownicy na różnym etapie swojej ścieżki kariery, zgodnie z mechanizmami opisanymi przez Kennetha Blancharda w badaniach dotyczących stylów zarządzania. Uczestnik dowie się, jak waha się zaangażowanie pracowników versus rosnące ich kompetencje. W tym module uczestnik będzie mógł przyporządkować własny zespół do poszczególnych faz rozwoju i jeszcze lepiej uświadamiając sobie jego potrzeby.

Moduł II Ocena własnej skuteczności i elastyczności na bazie narzędzia diagnostycznego.

 • Autoanaliza kwestionariuszem swojego przewodniego stylu kierowania.
 • Obraz skuteczności wybieranych w kwestionariuszu odpowiedzi.
 • Obraz elastyczności stosowanych przez siebie stylów kierowania.
 • Przećwiczenie doboru właściwych działań wspierających jednostki/zespoły w zależności od etapu ich rozwoju, zaangażowania i kompetencji.

Na tym etapie uczestnik zostanie zaproszony do wypełnienia kwestionariusza przewodniego stylu kierowania, dzięki czemu będzie mógł zauważyć swoje tendencję do zachowań typowych dla któregoś ze styli kierowania. Określi gotowość do elastyczności stosowanych przez siebie stylów oraz trafność wyborów do potrzeb pracowników. Podczas pracy z case study, będzie mógł przećwiczyć kierowanie elastyczne poprzez dobór natężenia wspierania i instruowania do danej sytuacji.

Moduł III Narzędzie koncentracji na przyczynie trudności i właściwe zarządzanie konfliktem.

 • Najczęstsze symptomy i obszary nieporozumień, i sytuacji trudnych.
 • Fazy Dynamika Jamesa Colemana jako konsekwencja ignorowania sygnałów istniejącego nieporozumienia.
 • Umiejętność przyporządkowania źródła konfliktu do właściwej ćwiartki przyczyny w Kole konfliktów według Christophera Moore’a.
 • Różne strategie rozwiązywania sytuacji trudnych w zależności od rodzaju jej źródła. Szybka diagnoza i przejście do rozwiązania.
 • Unikanie rozwijania się nieporozumienia w kierunku konfliktu relacji.

Ten moduł dzięki poznaniu użyteczności koła Moore’a powoduje znaczące zwiększenie komfortu zarządzania sytuacjami trudnymi. Prosty w użyciu model do diagnozy źródła konfliktu ułatwia koncentrację na rozwiązaniu i szybkie wyjście z impasu. Daje nam też komfort niezapętlania się sytuacji trudnych oraz unikanie pojawiania się konfliktów relacji.

Moduł IV Doświadczenie intuicyjnych zachowań w procesie zmiany.

 • Zaproszenie do udziału w ćwiczeniu/grze szkoleniowej w celu doświadczenia procesu zmiany w kontrolowanych bezpiecznych okolicznościach.
 • Wpływ „siedzenia na punkt widzenia”, cenna perspektywa pojawienia się różnych oczekiwań zależnych od zajmowanego stanowiska służbowego.
 • Refleksja uczestników, jakie zachowania są warte powielania w realnych sytuacjach, a których unikać.

Zaproszenie uczestników do gry szkoleniowej online o tytule „30 dni”, która pozwala doświadczyć naturalnych dla nas zachowań, reakcji i schematów myślenia. Wcielając się role od Prezesa po Pracowników Produkcji i będąc postawionym w sytuacji kryzysowej przybieramy zupełnie inną perspektywę, która zaczyna determinować nasze zachowania. W naturalny sposób podejmujemy szybkie decyzje, które znacząco wpływają na innych uczestników gry. Omówienie rezultatów gry pozwala na wyciągniecie cennych wniosków, ułatwia też uwrażliwienie się na potrzeby adresatów zmiany i zaopiekowanie ich obaw i wątpliwości już na etapie projektowania procesu zmiany.

Moduł V Narzędzie przeprowadzania innych przez zmianę w organizacji.

 • Przeprowadzanie przez zmianę w organizacji zgodnie z modelem dr Cyntii Scott i dr Dennisa Jaffe.
 • „Dlaczego, po co, ja i co?” i inne narzędzia użyteczne w każdej z faz przechodzenia przez zmianę.
 • Radzenie sobie z sytuacjami oporu, zaniechania, zaprzeczenia czy ignorancji ze strony adresatów zmiany.
 • Koncentracja na źródle lęku, jako najkrótsza ścieżka przechodzenia do wdrożenia.
 • Planowanie, zarządzanie i przygotowanie się do każdej z poszczególnych faz bez zbędnej utraty energii.

Przejście z uczestnikami krok po kroku przez modelowe przeprowadzanie przez zmianę w organizacji z przećwiczeniem komunikatów cennych na poszczególnych etapach procesu. Nauka radzenia sobie z oporem i stagnacją. Uwrażliwienie na błędy często popełniane podczas wdrażania zmian.

Moduł VI Pomost na przyszłość.

 • Podsumowanie obu dni szkoleń.
 • Domknięcie zaparkowanych tematów.
 • Czerpanie od grupy.
 • Plan konkretnych działań do wdrożenia zaraz po udziale w szkoleniu.

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00)

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Błażej Olżewski
Trener-praktyk MENTORI

Ogromną, choć niedocenioną wartością w biznesie jest dla mnie stałe podważanie aktualnego stanu, nie po to, aby krytykować go dla samej krytyki, ale aby wciąż podnosić poziom tego, co robimy. Z tą myślą staram się podchodzić do wszelkich działań edukacyjnych, a specjalizuję się w szkoleniach sprzedażowo-obsługowych oraz rozwoju początkujących liderów i trenerów. Moja droga zawodowa wiodła mnie głównie przez instytucje z branży finansowej, gdzie pełniłem funkcje trenerskie i menedżerskie. Ukończyłem Pedagogikę w zakresie edukacji dorosłych oraz Filozofię, skąd też zapewne moje zainteresowanie tematyką etyki w biznesie. Rolę trenera łączę z wieloma innymi rolami, spośród których najważniejsza to bycie tatą małego Alberta.

Joanna Kominiak
Trener-praktyk MENTORI

Trener Biznesu i Facylitator. Zawodowo, w ciągu ostatniej dekady pełniłam rolę trenera sprzedaży, a także jako lider prowadziłam zespół trenerski, a następnie pracowałam jako samodzielny trener wewnętrzny dedykowany zespołom back office. W tym czasie brałam udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę.

Na szkoleniach starannie buduję komfortową i angażującą przestrzeń. Szybko i trafnie diagnozuję potrzeby grupy, skupiam się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dbam o jakość materiałów szkoleniowych i zróżnicowanie narzędzi. Urozmaicam, by wzmocnić efekt świeżości. Mam spory apetyt na doświadczanie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena regularna (online)
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
Zapisz się
Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!