Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-azure-devops-solutions-75656-id1231

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Azure DevOps Solutions


  ID szkolenia: 75656
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
  Monitor o rozdzielczości FullHD.
  Stabilne łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej komfortową naukę i zabawę.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Altkom Akademia S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Altkom Akademia S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

- korzystanie z kontroli kodu źródłowego, skalowanie Git dla przedsiębiorstwa oraz wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą.

- wdrażanie ciągłej integracji w potoku Azure DevOps, zarządzanie jakością kodu i zasadami bezpieczeństwa oraz wdrażaniem strategii budowania kontenerów.

- projektowanie strategii uwalniania, konfigurowanie przepływu pracy zarządzania wersjami i zaimplementowanie odpowiedniego wzoru wdrożenia.

- projektowanie strategii zarządzania zależnościami i zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością.

- wdrażanie infrastruktury zarządzania kodami i konfiguracją, zapewnienie infrastruktury Azure za pomocą popularnych narzędzi automatyzacji, wdrażanie infrastruktury aplikacji przy użyciu różnych usług platformy Azure i metod wdrażania, integrowanie zewnętrznych narzędzi do wdrażania z platformą Azure, takie jak Chef i Puppet, by włączyć zgodność i bezpieczeństwo do potoku wydania.

- projektowanie mechanizmów sprzężenia zwrotnego systemu, wdrażanie procesu przekazywania opinii systemowych zespołom programistycznym i optymalizowanie mechanizmów sprzężenia zwrotnego.

- planowanie transformacji, wybranie projektu i stworzenie struktury zespołu, rozwijanie strategii jakości i bezpieczeństwa, planowanie migracji i konsolidacji artefaktów i kontroli źródła

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie Office 365. W tym zapoznanie się z:

Zaletami korzystania z kontroli źródła, migracją z TFVC do Git, skalowaniem Git dla Enterprise DevOps, wdrażaniem i zarządzaniem infrastrukturą kompilacji, zarządzaniem konfiguracją aplikacji i przechowywaniem danych wrażliwych, mobilną strategią DevOps

Dlaczego ciągła integracja ma znaczenie, wdrażaniem ciągłej integracji za pomocą Azure DevOps, konfigurowaniem kompilacji i dostępnych opcji, tworzeniem przepływów pracy zautomatyzowanej, integracją innych narzędzi do kompilacji z platformą Azure DevOps, tworzeniem hybrydowych procesów budowania, jakości kodu i sposobach jego pomiaru, wykrywaniem podejrzanego kodu, integrowaniem automatycznych testów jakości kodu, raportowaniem dotyczącym zasięgu kodu podczas testowania, narzędziami do mierzenia długu technicznego, wykrywaniem problemów z licencjami Open Source i innymi kwestiami licencjonowania, implementowaniem strategii budowania kontenerów

Różnicami pomiędzy wydaniem a wdrożeniem, zdefiniowaniem komponentów potoku wydania, o rzeczach na które należy zwrócić uwagę kiedy projektujemy strategie wydania, klasyfikowaniem wydania w porównaniu z procesem wydawania i kontrolowaniem ich jakości, radzenia sobie z uwagami do wydania i dokumentacją, wzorcami wdrażania, zarówno w sensie tradycyjnym, jak i we współczesnym znaczeniu, wybraniem narzędzi do zarządzania wydaniami, terminologią używaną w Azure DevOps i innych narzędziach do zarządzania wydaniami, zrozumienia co to  Buduj i wydaj, klasyfikacją agenta, kolejką agentów i pulą agentów, potrzebą wielu zadań zwolnienia w jednym z potoków wydań, rozróżnianiem zadań zwolnienia dla wielu agentów i wielu konfiguracji, wykorzystaniem zmiennych wersji i zmiennych etapowych w potoku wydawania, zdalnym wdrażaniem w środowisku przy użyciu połączenia usługowego, osadzeniem testowania w przygotowaniu, różnymi sposobami sprawdzania kondycji potoku i uwalniania przy użyciu, alertów, haków serwisowych i raportów, tworzeniem bramki zwolnienia, wzorcami wdrażania, implementowaniem wdrożenia Blue Green, wdrożeniem Canary Release, implementowaniem wdrażania progresywnej ekspozycji

Narzędziami i praktykami zarządzania składnikami, uogólnianiem wspólnych pakietów umożliwiających udostępnianie i ponowne użycie, sprawdzaniem bazy kodów do identyfikacji zależności kodu, które można przekonwertować na pakiety, identyfikowaniem i polecaniem standardowych typów i wersji pakietów w całym rozwiązaniu, istniejącymi potokami do budowania refaktora w celu wdrożenia strategii wersji, która publikuje pakiety, zarządzaniem bezpieczeństwem i zgodnością, sprawdzaniem pakietów oprogramowania open source pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z licencją, by dostosować je do standardów korporacyjnych, konfigurowaniem budującego potoku, by uzyskać dostęp do pakietu bezpieczeństwa i oceny licencji, konfigurowaniem bezpiecznego dostępu do kanałów pakietowych

 Zastosowaniem infrastruktury i konfiguracji jako zasady kodu, wdrażaniem infrastruktury i zarządzanie nią przy użyciu technologii automatyzacji firmy Microsoft, takich jak szablony ARM, PowerShell i interfejs wiersza polecenia Azure, modelami i usługami wdrażania dostępnymi w usłudze Azure, wdrażaniem i konfiguracją klastera Managed Kubernetes, rozmieszczaniem i konfigurowaniem infrastruktury przy użyciu narzędzi i usług innych firm za pomocą platformy Azure, takich jak Chef, Puppet, Ansible, SaltStack i Terraform, strategią infrastruktury i konfiguracją oraz odpowiednimi zestawami narzędzi dla potoku wydań i infrastruktury aplikacji, wdrażaniem zgodności i bezpieczeństwa w infrastrukturze aplikacji

Praktykami projektowymi do pomiaru satysfakcji użytkownika końcowego, projektowaniem procesów do przechwytywania i analizy opinii użytkowników ze źródeł zewnętrznych, projektowaniem routingu dla danych raportu awarii aplikacji klienta, polecanymi narzędziami i technologiami monitorowania, zalecanymi narzędziami do śledzenia wykorzystania systemu i funkcji, konfiguracją integracji raportów awarii dla aplikacji klienckich, opracowywaniem panelów monitorowania i stanu, implementacją routingu dla danych raportu awarii aplikacji klienta, implementacją narzędzi do śledzenia wykorzystania systemu, wykorzystaniem funkcji i przepływu, integracją i konfiguracją systemów biletowych z systemem zarządzania pracą zespołu programistycznego, analizą alertów do ustalenia linii bazowej, analizą telemetrii do ustalenia linii bazowej, wykonaniem aktualnych recenzji witryn i przechwytywaniem opinii o awariach systemu, wykonaniem ciągłego strojenia, by zmniejszyć nieważne lub nie nadające się do działania ostrzeżenia

Planowaniem transformacji ze wspólnymi celami i osiami czasu, wybieranie projektu i określenie wskaźników projektu oraz wskaźników KPI, tworzeniem zespołu i sprawną strukturę organizacyjną, opracowaniem strategii jakości projektu, zaplanowaniem bezpiecznej praktyki programistycznej i zasady zgodności, migracją i konsolidacją artefaktów, migracją i integracją środków kontroli źródła

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów DevOps oraz do osób zainteresowanych zdaniem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft Azure DevOps Solutions. Kurs polecany zarówno deweloperom jak i administratorom biorącym udział w projektach związanych z tworzeniem nowoczesnych aplikacji.

 

Program szkolenia:

 1. Implementing DevOps Development Processes
 2. Pierwsze kroki z kontrolą źródła
  • Co to jest kontrola źródła?
  • Korzyści z kontroli źródła
  • Rodzaje systemów kontroli źródła
  • Wprowadzenie do Azure Repos
  • Migracja z TFVC do Git
  • Uwierzytelnianie do repozytorium Git
 3. Skalowanie git dla DevOps dla przedsiębiorstw
  • Jak zorganizować repozytorium git
  • Rozgałęzione przepływy pracy Git
  • Współpraca z wnioskami ściąganymi
  • Dlaczego dbać o GitHooks?
  • Wspieranie wewnętrznego otwartego źródła
  • Wersja Git
  • Projekty publiczne
  • Pliki w Git
 4. Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą kompilacji
  • Koncepcja potoków w DevOps
  • Potoki w Azure
  • Ocena użycia hostowanych prywatnych agentów
  • Pule agentów
  • Potokii i współbieżność
  • Projekty Azure DevOps i Open Source
  • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
  • Konfiguracja agentów prywatnych
  • Integracja Jenkinsa z Azure Pipelines
  • Integracja zewnętrznego źródła sterowania z Azure Pipelines
  • Analiza i integracja wielostopniowej kompilacji Docker
 5. Zarządzanie konfiguracją aplikacji i tajnikami
  • Wprowadzenie do bezpieczeństwa
  • Wdrożenie bezpiecznego i zgodnego proces rozwoju
  • Ponowne przeanalizowanie danych konfiguracji aplikacji
  • Zarządzanie tajnikami, tokenami i certyfikatami
  • Wdrożenie narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością w przygotowaniu
 6. Wdrożenie mobilnej strategii DevOps
  • Wprowadzenie do Mobile DevOps
  • Wprowadzenie do Centrum aplikacji Visual Studio
  • Zarządzanie mobilnymi zestawami urządzeń docelowych i grupami dystrybucyjnymi
  • Zarządzanie docelowymi zestawami urządzeń testujących interfejs użytkownika
  • Urządzenia testujące do wdrożenia
  • Tworzenie publicznych i prywatnych grup dystrybucyjnych
 7. Implementing Continuous Integration
 8. Wdrażanie ciągłej integracji w potoku Azure DevOps
  • Omówienie ciągłej integracja
  • Wdrażanie strategii tworzenia
 9. Zarządzanie jakością kodu i strategie bezpieczeństwa
  • Zarządzanie jakością kodu
  • Zarządzanie zasadami bezpieczeństwa
 10. Wdrażanie strategii tworzenia kontenerów
  • Wdrażanie strategii budowania kontenerów
 11.  Implementing Continuous Delivery
 12. Projekt strategii Release
  • Wprowadzenie do ciągłej dostawy
  • Zalecenia dotyczące strategii uwalniania
  • Budowanie potoku o wysokiej jakości
  • Wybór wzorca wdrażania
  • Wybór odpowiedniego narzędzia do zarządzania wersjami
 13. Konfiguracja przepływu pracy zarządzania wersjami
  • Tworzenie potoku wydania
  • Dostarczanie i konfigurowanie środowisk
  • Zarządzanie i modularyzacja zadań i szablonów
  • Integracja tajników z potokiem wydania
  • Konfiguracja zautomatyzowanej integracji i automatyzacji testów funkcjonalnych
  • Automatyzacja inspekcję kondycji
 14. Implementacja odpowiedniego wzoru wdrożenia
  • Wprowadzenie do wzorców wdrażania
  • Implementacja wdrożenia Blue Green
  • Przełączniki funkcji
  • Canary Release
  • Dark Launching
  • Testowanie AB
  • Progresywna ekspozycja
 15.  Implementing Dependency Management
 16. Projektowanie strategii zarządzania zależnościami
  • Wprowadzenie
  • Pakowanie zależności
  • Zarządzanie pakietami
  • Wprowadzenie strategii wersjonowania
 17. Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością
  • Wprowadzenie
  • Zabezpieczenie pakietu
  • Oprogramowanie open source
  • Integracja skanowań licencji i luk w zabezpieczeniach
  • Sprawdzanie pakietów oprogramowania open source pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z licencją, aby dostosować je do standardów korporacyjnych
  • Konfiguracja potoku budującego, by uzyskać dostęp do pakietu bezpieczeństwa i oceny licencji
  • Konfiguracja bezpiecznego dostępu do kanałów pakietowych
 18.  Implementing Application Infrastructure
 19. Infrastruktura i konfiguracja Narzędzia Azure
  • Infrastruktura jako kod i zarządzanie konfiguracją
  • Tworzenie zasobów Azure Resources przy użyciu szablonów ARM
  • Tworzenie zasobów platformy Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia Azure
  • Tworzenie zasobów Azure za pomocą Azure PowerShell
  • Dodatkowe narzędzia automatyzacji
  • Kontrola wersji
 20. Modele i usługi wdrażania platformy Azure
  • Modele i opcje wdrażania
  • Usługi Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
  • Azure Automation z DevOps
  • Żądana konfiguracja stanu (DSC)
  • Usługi Azure Platform-as-a-Service (PaaS)
  • Azure Service Fabric
 21. Tworzenie i zarządzanie infrastrukturą usługową Kubernetes
  • Usługa Azure Kubernetes
 22. Narzędzia innych firm i narzędzia Open Source dostępne z Azure
  • Chef
  • Puppet
  • Ansible
  • Cloud-Init
  • Terraform
 23. Wdrażanie zgodności i bezpieczeństwa w swojej infrastrukturze
  • Zasady bezpieczeństwa i zgodności z DevOps
  • Centrum zabezpieczeń Azure
 24. Podsumowanie kursu
 25.  Implementing Continuous Feedback
 26. Rekomendowane i projektowane mechanizmy sprzężenia zwrotnego systemu
  • Wewnętrzna pętla
  • Ciągły eksperyment doświadczalny
  • Praktyki projektowe do pomiaru satysfakcji użytkownika końcowego
  • Projektowanie procesów do przechwytywania i analizowania opinii użytkowników
  • Proces projektowania w celu zautomatyzowania analizy aplikacji
 27. Wdrażanie procesów przekazywania opinii systemowych do zespołów programistycznych
  • Implementacja narzędzi do śledzenia wykorzystania systemu, wykorzystania funkcji i przepływu
  • Implementacja routingu dla danych raportu awarii aplikacji mobilnych
  • Opracowanie kokpitów monitorowania i stanu
  • Integracja i konfiguracja systemów biletowych
 28. Optymalizacja mechanizmów sprzężenia zwrotnego
  • Inżynieria niezawodności witryny
  • Analiza telemetrii do ustalenia linii bazowej
  • Wykonanie ciągłego strojenia, by zmniejszyć nieważne lub nie nadające się do działania ostrzeżenia
  • Analiza alertów, by ustalić linię bazową
  • Bezpłomieniowe postmortemy i uczciwa kultura
 29.  Designing a DevOps Strategy
 30. Planowanie DevOps
  • Planowanie transformacji
  • Wybór projektu
  • Struktury zespołu
 31. Planowanie jakości i bezpieczeństwa
  • Planowanie strategii jakości
  • Planowanie bezpiecznego rozwoju
 32. Migracja i konsolidacja artefaktów i narzędzi
  • Migrowanie i konsolidacja artefaktów
  • Migracja i integracja kontroli źródła

Informacje o prelegentach:

Trener Altkom Akademia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4800 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wsparcie i rozwój po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Microsoft Azure DevOps Solutions