Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/microsoft-windows-server-2016-poziom-podstawowy-75640-id1231

Informacje o szkoleniu

 • Microsoft Windows Server 2016 – poziom podstawowy


  ID szkolenia: 75640
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
  Monitor o rozdzielczości FullHD.
  Stabilne łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej komfortową naukę i zabawę.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  4 dni
 • Organizator szkolenia:

  Altkom Akademia S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Altkom Akademia S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności instalacji i konfiguracji usług Windows Server 2016. Pozyskanie informacji na temat Active Directory oraz Ról i Funkcji Windows Server 2016. Mechanizmy rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym i usług. Odtwarzanie systemów po awarii. Zapoznanie się z mechanizmami zabezpieczania systemów Windows Serwer przed uszkodzeniem oraz odtwarzania elementów infrastruktury po takich zdarzeniach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane do administratorów, którzy chcą zaimplementować Windows Server 2016 we własnej infrastrukturze. Administratorów IT, którzy przed migracją chcą poznać korzyści wynikające z nowości w Windows Server 2016. Pracowników Działów IT odpowiedzialnych za zarządzenie serwerami Microsoft Windows 2016.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Windows Server 2016
  • Wymagania sprzętowe Windows Server 2016
  • Wersje Windows Server 2016, różnice pomiędzy nimi
  • Omówienie podstawowych zadań administracyjnych
 2. Instalacja Windows Server 2016
  • Instalacja Windows Server 2016
  • Konsola zarządzania serwerem (role, funkcje)
  • Konsola mmc 3. Zarządzanie Windows Server 2016
  • Omówienie metod zarządzania serwerem lokalnym oraz zdalnym
  • Server Manager
  • Wstęp do PowerShell
  • Konsola mmc
 3. Konfiguracja sieci Windows Server 2016
  • Konfiguracja sieci w Windows Server 2016
  • Firewall systemowy
  • Wstęp do IPv6 5. Aktualizacje
  • Windows update
  • Konfiguracja aktualizacji
 4. Użytkownicy i grupy na serwerze
  • Użytkownicy i grupy - zakładanie i zarządzanie
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową
  • Narzędzie Disk Management
  • Narzędzie Diskpart
  • Technologia Storage Spaces
  • Dyski wirtualne - VHD, VHDX i VHDS
 6. Podstawy wirtualizacji
  • Omówienie wirtualizacji
  • Zmiany w zakresie wirtualizacji w Windows 2016 (VBS, Nested Virtualization)
  • System wirtualny vs maszyna fizyczna
  • Konfiguracja usługi Hyper-V
  • Rodzaje dysków
  • Dodawanie i modyfikowanie maszyny wirtualnej
 7. Serwer plików
  • Udostępnianie katalogów
  • Systemy plików: rodzina FAT, NTFS, REFS
  • Ograniczanie za pomoc File Server Resource Manager oraz Przydziałów NTFS („quota”)
 8. DNS
  • Omówienie DNS
  • Zasady rozwiązywanie nazw
  • Strefy i ich konfiguracja
  • Rodzaje rekordów DNS
  • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS
 9. DHCP
  • Omówienie DHCP
  • Zasada działania
  • Adresy nadawane manualnie vs automatycznie
  • Rezerwacje
 10. Wprowadzenie do Active Directory
  • Omówienie podstawowych zasad działania Active Directory
  • Omówienie podstawowych pojęć związanych z Active Directory
  • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
  • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
  • Kontrolery domeny – zadania i funkcje
  • RODC - kontroler domeny tylko do odczytu
  • Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters) o Schema Master o Domain Naming Master o PDC Emulator o RID (Relative ID Master) o Infrastructure Master
  • Planowanie Active Directory
 11. Instalacja Active Directory
  • Instalacja Active Directory
  • Baza NTDS.dit
  • Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil
  • Lokalizowanie ról FSMO
 12. Podstawowe narzędzia administracyjne dla Active Directory
  • Omówienie podstawowych narzędzi administracyjnych dla Active Directory
  • Wyszukiwanie obiektów w Active Directory
 13. Użytkownicy i grupy w Active Directory
  • Użytkownicy i grupy - tworzenie i zarządzanie
  • Konfiguracja atrybutów użytkownika
 14. Komputery w Active Directory
  • Konta komputerów w domenie
  • Dodawanie komputerów do domeny
 15. Jednostki organizacyjne
  • Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie
  • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
  • Zastosowanie jednostek organizacyjnych
  • Delegacja uprawnień
 16. Polityki bezpieczeństwa
  • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
  • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
  • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
  • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
  • Konfigurowanie polityk bezpieczeństwa
  • Tworzenie i konfigurowanie GPO (Group Policy Objects)
  • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
  • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
  • Instalacja aplikacji przy użyciu GPO
 17. Monitorowanie pracy serwera
  • Monitorowanie pracy serwera
  • Narzędzia do monitorowania pracy serwera
  • Logi systemowe (Event log) o Filtrowanie zdarzeń w logu o Tworzenie widoków o Przypisywanie zadań do zdarzeń z logu systemowym
 18. Kopia bezpieczeństwa
  • Wprowadzenie do prawidłowego wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
  • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
 19. Konfigurowanie shadow copy

Informacje o prelegentach:

Trener Altkom Akademia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3400 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wsparcie po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Microsoft Windows Server 2016 – poziom podstawowy