Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu

O szkoleniu

Cele szkolenia:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat etyki,  mobbingu  i dyskryminacji w pracy
 2. Nabycie przez uczestników umiejętności reagowania w sytuacji zetknięcia z ofiarami mobbingu/dyskryminacji 


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze, menagerów różnego szczebla, pracodawców które postanowiły pogłębić i uporządkować wiedzę na temat zapobiegania mobbingowi, dyskryminacji i równemu traktowaniu w zatrudnieniu.

Program szkolenia

MODUŁ I. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POSTAW ETYCZNYCH W PRACY

 1. Przedstawienie celów szkolenia programu szkolenia oraz agendy szkolenia
 2. Wartości i zasady w życiu zawodowym
 3. Postawa moralna wobec siebie i otoczenia
 4. Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości
 5. Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 6. Przyczyny powstawania konfliktu interesów  w pracy – aspekt psychologiczny  i socjologiczny


MODUŁ II. KLUCZOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATEM SZKOLENIA

 1. Definicje oraz przepisy i wytyczne związane z tematem szkolenia: z obszaru etyki, mobbingu, dyskryminacji 
 2. w pracy. Nasze wartości zawodowe – koło wartości
 3. Wartości zawodowe, a wartości organizacji


MODUŁ III. ZAKAZ DYSKRYMINACJI I NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA W PRACY

 1. Dyskryminacja, nierówne traktowanie w pracy
 • w zatrudnieniu (nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia,
 • awans, premia - nagroda a nierówne traktowanie, dostęp do szkoleń)
 • ze względu na płeć
 1. Wypracowanie praktycznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu w pracy (warsztat dla kadry kierowniczej).


MODUŁ IV. MOBBING  – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA

 1. Zjawisko mobbingu w organizacji (definicja, przyczyny, fazy, skutki).
 2. Definicja mobbingu zgodnie z art. 943 Kodeksu Pracy.
 3. Przyczyny i objawy mobbingu:
 • Pośrednie (niewłaściwe metody zarządzania personelem, manipulacja przepisami)
 • Bezpośrednie (krytyka wykonywanych zadań, ośmieszanie i lekceważenie przed innymi współpracownikami, stosowanie pogardliwych gestów, przemoc fizyczna i psychiczna, molestowanie)
 1. Rodzaje mobbingu ze względu na schemat relacji:
 • przełożony – podwładny
 • podwładny – przełożony
 • pracownik – pracownik
 • klient  - pracownik


MODUŁ V. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

 1. Skutki mobbingu (m.in. niska samoocena, depresja, lęk, poczucie alienacji, bierności, apatia, frustracja, silny stres)
 2. Metody przeciwdziałania mobbingowi
 3. Konsekwencje prawne wobec mobbera
 4. Zarządzanie personelem bez mobbingu – różnice między mobbowaniem a dyscyplinowaniem pracowników
 5. Fałszywe oskarżenia o mobbing oraz radzenie sobie z mobbingiem i jego skutkami


PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Czas trwania

2 dni, I dzień: 10:00-16:00, II dzień: 9:00-15:00
Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

IWONA SŁUGOCKA

Trener, coach i menadżer z doświadczeniem zawodowym w obszarze budowania wizerunku organizacji oraz zarządzania personelem i projektami. Przez 10 lat pracowała jako Specjalista do spraw komunikacji w resorcie finansów.

Od 2016 prowadzi szkolenia dla menadżerów i pracowników w obszarze komunikacji, etyki oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Coachów i Trenerów Biznesu Grupy SET oraz Certyfikowanym Trenerem FRIS. Posiadam międzynarodowy certyfikat Critical Incident Stress Foundation (ICISF).

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz coachingów, opartych na analizie strukturalno-prawnej organizacji, których celem jest wypracowanie rozwiązań sprzyjających komunikacji i współpracy w zespołach w realiach zmieniającego się rynku (komunikacja międzypokoleniowa, praca zdalna).

Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współautorka książek dotyczących ocen pracowniczych i rozwoju zawodowego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
6 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia  zostaną doliczony koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłącze 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!